Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 21 & 22   16 - 29 mei 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 16 mei  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 17 mei   -   Zede Zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met zang “Evolution”
Intenties: voor Bèr Goessen en Ingrid Hendriks-Veeris
   
DONDERDAG 21 mei   -   Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer
11.00 uur H.Mis
Tijdens deze viering ontvangen 15 kinderen van basisschool De Kring hun 1e H.Communie
    
ZATERDAG 23 mei april   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Goessen
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 24 mei   -   Zevende Zondag van Pasen
09.00 uur H.Mis
Tijdens deze viering ontvangen 9 kinderen van basisschool De Schans hun 1e H.Communie
11.15 uur H.Mis
Tijdens deze viering ontvangen 15 kinderen van basisschool de Perroen en de Parochiegroep hun 1e H.Communie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 21 & 22   16 - 29 mei 2009
Attentie!
Op de drie Kruisdagen, maandag, dinsdag en woensdag 18, 19 en 20 mei wordt de H.Mis van 19.00 uur opgedragen in de kapel van de Zusters Opveld. Aansluitend is er dan een bidtocht in het park van het klooster, waarbij wij bidden voor de vruchten van de aarde.
 
ZATERDAG 16 mei
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Marieke van Es-Kerckhoffs, voor Lies Paulissen-Meijers (offg), echtel. Ramaekers-Weijenberg (offg), Mieke Haesen-Kamps en Anna v.d.Broeck-v.Engelshoven
   
ZONDAG 17 mei   -   Zesde Zondag van Pasen
09.45 uur H.Mis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor overl. echtel. Ruyters-Rompelberg, als jaardienst voor de overledenen van de fam. Crutzen-Piters, als jaardienst voor Tiny Severens-Sips en overleden familieleden, voor Jos Baguette-Claes (offg) en voor Cornelia Musters (offg)
   
MAANDAG 18 mei   -   Johannes I, paus en martelaar
19.00 uur H.Mis kapel klooster Opveld, met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Conny van Ginneken, voor Jean Blom, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor Donald Nyessen
Aansluitend bidtocht park klooster Opveld
   
DINSDAG 19 mei   
19.00 uur H.Mis kapel klooster Opveld
Intenties: voor Ellen Postma-Stevens (vanwege verjaardag) en voor Marieke van Es-Kerckhoffs (offg)
Aansluitend bidtocht park klooster Opveld
   
WOENSDAG 20 mei   -   H.Bernardinus van Siena, priester
19.00 uur H.Mis kapel klooster Opveld
Intenties: voor Anna v.d.Broeck-v.Engelshoven (offg)
Aansluitend bidtocht park klooster Opveld
   
DONDERDAG 21 mei   -   Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
VRIJDAG 22 mei   -   H.Rita van Cascia, kloosterlinge
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Miis
Intenties: als jaardienst voor ouders Dirix-Kools en voor een groot Godsvertrouwen
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 23 mei   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 5e jaardienst voor Jef Toorens, als 5e jaardienst voor echtel. Harrie Houben en Do v.Diermen, als 1e jaardienst voor Gerda Houben, als jaardienst voor Mia Brouwers-Faarts, voor Marie Decker-Beckers (offg) en voor Anna v.d.Broeck-v.Engelshoven (offg)
   
ZONDAG 24 mei  -  Zevende Zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Nico en Trees Ubags-Loyson, als jaardienst voor overl. ouders Essers-v.Engelshoven, als jaardienst voor Jes Prikken-v.d.Boorn, voor overl. ouders Geyselaers-Lardinoye en Kraft-Ronda, voor Jan Janken en Pierre Kraft
   
MAANDAG 25 mei   -   H.Gregorius VII, paus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid
   
DINSDAG 26 mei   -   H.Filippus Neri
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 10e jaardienst voor Bert Frijns en vader Harrie Frijns, overl. ouders Heuts-Keulemans en voor Marieke v.Es-Kerckhoffs (offg)
   
WOENSDAG 27 mei   -   H.Augustinus van Canterbury, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Maria en Rosa Huijnen, Ger Janssen (offg) en voor de arme zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 28 mei   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis 
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter
   
VRIJDAG 29 mei   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als zeswekendienst voor Sjèr Prikken, voor Anna Essers-v.Kesteren (offg) en voor overl. ouders Heuts-Lahoye
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Te Heer op 12 april, Kytana Hollanders, Beekvinkstraat 56, Rachelle v.Bogaert, Lorentzstraat 27, Amber en  Iris Cox , Breemakkergaard 42.
Te Heer op 10 mei Taylor Hoelbeekx, Roserije 131D en Ferdinand Ayivon, Old Hickoryplein 84A.

OVERLEDEN
29 April Monica van Wijlick, 55 jr, Breemakkergaard 70, 2 mei Jan van Zoeren, 76 jr, G.Walravenstraat 98a en op 4 mei Bertine Magermans-Ackermans, 81 jr. Sibemaweg 31F.

COMMUNICANTEN DE HEEG
Viering op donderdag 21 mei, 11.00 uur, van basisschool de Kring:
Eefke Achterberg, Flores Blommers, Yves Creemers, Noa Cremers, Nikita Custers, Demiy Dassen, Demi Dreesens, Bjorn Dubois, Iris Haupts, Jean Janssen. Elviera Maes, Denzel Meijer, Jesse Tonnard, Kevin Veugen en Yedia Waelauruw.
Viering op zondag 24 mei, 09.00 uur, van basisschool de Schans:
Corina Bodden, Dean Kerstel, Milan Lardenoije, Jino Lassouw, Dean Miseré, Luisa Moscatella, Carmen Philippen, Cedric Schaepkens en Dünya Verhaegen.
Viering op zondag 24 mei, 11.00 uur, van basisschool de Perroen en de Parochiegroep:
Luca Amory, Tom Bastian, Anouk v.d.Boorn, Shaïene Deguelle, Camile Gallé, Tom Franssen, Milou Gorissen, Veerle Huinen, Mike Loyson, Minke v.d.Nobelen, Mitchel Prevaes, Jill Schnitzeler, Romy Smeets, Michèle Stassen en Danick Triantis.

WEEKAGENDA
Maandag 25 mei, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.

PAROCHIEBEDEVAART BANNEUX
Vrijdag 22 mei a.s. kunnen de parochianen van De Heeg en Heer weer pelgrimeren naar O.l.Vrouw van Banneux. Het vervoer gaat met eigen auto’s. Vertrek om 08.45 uur vanaf het kerkplein Heer, om 09.00 uur nabij kerk De Heeg.  De deelnemers worden verzocht zich op te geven aan het parochiebureau, tel. 361 00 28. Bij de op/gaaf tevens te vermelden of men met eigen auto gaat of dat men met een ander wenst mee te reizen. In het laatste geval wordt verzocht hiervoor € 5.00 te betalen aan de chauffeur.

DVD NACHTMIS HEER 24 DECEMBER 2008
Van de in Heer met kerstmis vorig jaar via L1 en TV Maastricht uitgezonden nachtmis, is een DVD beschikbaar voor de prijs van € 10.- Van de opbrengst van deze DVD wordt een deel besteed aan de bestrijding van de kosten voor het schilderwerk van de kerk. Bestelling van de DVD kan geschieden via het parochiebureau.

SCHILDERWERK KERKEN
De kerkcollecten voor het schilderwerk van onze kerken brachten in de maand mei op in Heer € 606.68, in De Heeg € 92.53.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007