Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 20   12 - 18 mei 2007
ZATERDAG 12 mei  
17.45 uur Jongerenmis
   
ZONDAG 13 mei   -   Vijfde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als zeswekendienst voor Maike Noël
12.30 uur Poolse H.Mis
   
DINSDAG 15 mei   -   Alle heilige bisschoppen van Maastricht
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een gezin in nood
   
DONDERDAG 17 mei   -   Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer
11.00 uur H.Mis
Tijdens deze viering zullen een aantal kinderen van basisschool De Kring hun 1e H.Communie ontvangen
   
VRIJDAG 18 mei  
In verband met de Parochiebedevaart naar Banneux is er deze vrijdag geen H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 20   12 - 18 mei 2007
AFWIJKINGEN VIERINGEN
Tijdens de Kruisdagen, maandag, dinsdag en woensdag 14, 15 en 16 mei, wordt de H.Mis van 19.00 uur gelezen in de kapel van klooster Opveld.
In aansluiting op deze vieringen wordt een bidtocht gehouden in het park van klooster Opveld, waarbij we Gods zegen vragen voor een goede oogst.
   
ZATERDAG 12 mei 
14.30 uur Huwelijksmis voor bruidspaar Raimond Saat en Tamara Coolen
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Maike Gerits-Houben, als 1e jaardienst voor Paul Dejong, voor Pierre Beckers en fam. Beckers-Coolen
   
ZONDAG 13 mei  -   Zesde zondag van Pasen
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor Wiel Prikken (offg), overl. ouders Jacobs-Moors en Wim Bronckers en echtel. Welzen-Walraven
09.45 uur Hoogmis
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Chrit Scaf en Annie Scaf-Hanssen, als 6e jaardienst voor Tiny Severens-Sips en overl. familieleden, voor Harrie Steuns (offg), José Penders-Claessens (offg), Laur Olislagers (offg), Liza Janssen-Ritchi (offg), Harrie Heuts (offg), Virgenie Lemeer-Aussems (offg), Hubert Bos (offg) en voor de overledenen van de parochie
   
MAANDAG 14 mei   -   H.Mattias, apostel
19.00 uur H.Mis in kapel klooster Opveld, met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Desiré Leesens, voor Louis Beckers, Martin Lamkin en voor een bijzondere intentie
Na deze viering wordt in een bidtocht rondgetrokken door park klooster Opveld
   
DINSDAG 15 mei   -   Alle heilige bisschoppen van Maastricht
19.00 uur H.Mis in kapel klooster Opveld
Intenties: als jaardienst voor Theresia Leesens- de Pollart, voor overl. ouders Kok-Rietveld en voor overl. ouders Frijnts- van Gastel
Na deze viering wordt in een bidtocht rondgetrokken door park klooster Opveld
   
WOENSDAG 16 mei  
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
19.00 uur H.Mis in kapel klooster Opveld
Intenties: voor Truia Houben-Essers (offg), Harrie Heuts (offg) en Huub Sistermans
Na deze viering wordt in een bidtocht rondgetrokken door park klooster Opveld
   
DONDERDAG 17 mei   -   Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor de overledenen van de fam. Crutzen-Piters, voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg) en voor Mia Coninx-Henrotte (offg)
   
VRIJDAG 18 mei   -   H.Johannes I, paus en martelaar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Conny van Ginneken, voor Albert Ringhs (offg), Guillaume Beckers offg), Ger Eggen (offg) en voor Cato Toorens-Ackermans (offg)

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

EERSTE H. COMMUNIE
Tijdens de eucharistieviering van 09.30 uur op zondag 6 mei, ontvingen in de kerk van Heer de hierma genoemde kinderen hun 1e H.Communie.
Van basisschool De Burght :
Chayenna Boumans, Kenneth Damen, Dion Demmers, Rik Frantzen, Mandy Frijns, Femke Hendriks, Youri Hoofs, Joni Lassouw, Rick Machiels, Gaëlle den Ridder, Emily Smeets, Sarino Sour, Kevin Tusek en Wesley Vernaus
Van basisschool Joppenhof:
Noami Brands, Mike Castro, Nomi Demas, Pierre Dierichs, Robin_Marthe Ghijzen, Julian Heusschen, Milan Heusschen, Nigel Kraft, Fernande Mandungu, Afke Ramaekers, Mike Schreurs, Loic Steijns, Twan Visser en Nordin Willems.
Van de parochiegroep:
Roy Thehu en Dahnee Geurts

OVERLEDEN
25 April, Giok Hoo Demmers-Lie, 84 jaar, Niels Bohrstraat 11.
29 April, Nico Luites, 65 jaar, Desire Leesensstraat 51.
Mogen zij de eeuwige vreugde zijn binnengegaan.

SINT SERVATIUSVIERING TE MAASTRICHT
Vrijdag 11 mei a.s. wordt in Maastricht het patroonsfeest van St.Servatius gevierd. Om 19.00 uur vindt er in de St.Servaasbasiliek een eucharistieviering plaats, waarvoor alle parochiemedewerkers van het dekenaat Maastricht zijn uitgenodigd. Na de viering is er een gezellig treffen met koffie in de Pandhof van de basiliek. De vrijwillig medewerkers van onze twee parochies zijn van harte welkom!

PAROCHIEBEDEVAART NAAR BANNEUX
De jaarlijkse bedevaart van de parochies Heer en De Heeg naar O.L.Vrouw van Banneux zal dit jaar plaats vinden op vrijdag 18 mei a.s. Vertrek Kerkplein Heer 09.00 uur, parkeerplaats nabij kerk De Heeg 09.15 uur. Voor kinderen is er in Banneux een aangepast programma. Deelnemers kunnen een lunchpakket meenemen. Er zijn in Banneux voldoende mogelijkheden om aldaar tegen betaling een lunch te gebruiken. Opgaaf voor deelname uiterlijk 15 mei aan het parochiebureau, tel. 361 00 28. Bij de opgaaaf gaarne melding of u met eigen auto reist of dat u met een medepelgrim wenst mee te rijden. In het laatste geval wordt verzocht € 5.- te betalen aan de chauffeur.

PAROCHIEBEDEVAART NAAR ISRAEL
Van dinsdag 25 maart t/m vrijdag 4 april 2008 organiseren wij voor de parochianen van Heer en De Heeg een bedevaartsreis naar Israël, met mooie excursies en goede hotels. Tijdens deze elfdaagse rondreis bezoekt u het midden en noorden van het H.Land. Zo ziet u o.a. het Dode Zeegebied, Jeruzalem en het groene Galilea. U bekijkt de belangrijkste heilige plaatsen in Israël. U ziet met eigen ogen de plaatsen waar Jezus is geboren, wonderen verrichtte, heeft geleden, is gestorven en verrezen. De bakermat van ons geloof dus en van onze beschaving.
Deze reis staat onder leiding van pastoor Horsch en mevr. Marie Jose Sullot.
Heeft u belangstelling, dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevr. Sullot, tel. 4090272 (privé) of 3610028, pastorie Heer op maandag, dinsdag en donderdag.

BIJZONDER MARIA-CONCERT IN DE MEIMAAND
In de St. Petrus’ Bandenkerk te Heer, is er op donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag een concert ter ere van de H.Maagd Maria, door vocaal-ensemble “Arabesque” m.m.v. Bianca Lenssen, sopraan en Arno Kerkhof, dirigent. Met veel succes werd dit concert eerder uitgevoerd in Valkenburg, Sittard en Roermond. Op het programma staan ingetogen koorwerken en expressieve solocantates uit de 16e eeuw, die op prachtige wijze de eeuwenoude devotie tot de H.Maagd illustreren. Voor de tegemoetkoming in de kosten van dit concert, zal van de toehoorders een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.

OPBRENGST COLLECTEN
Voor de vastenactie in onze parochies was dit jaar gekozen voor projecten in Guatemala en Indonesië. In Heer bracht men voor deze actie € 2791.72 op, in De Heeg € 1102.60. Zeer, zeer mooie resultaten! De opbrengst is inmiddels overgemaakt aan het Missiesecretariaat van ons bisdom, alwaar zal worden gezorgd dat de gelden te bestemder plaatse zullen aankomen.
De kerkcollecte gehouden in Heer, in het weekeinde 6-7 mei, voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw, bracht € 868.48 op. Ook weer een mooi resultaat. Dank aan de gevers.

WEEKAGENDA
Maandag 14 mei, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007