Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

LinksNieuws op ParochieDeHeeg.nl
 
Voorleesbrief Mgr. Wiertz Roepingenzondag 2006
In ons bisdom heeft Mgr. Wiertz een voorleesbrief geschreven vanwege Roepingenzondag. Deze brief is voorgelezen in het eerste weekend van mei, het weekend van Roepingenzondag.
    » Lees meer »
Boodschap paus Benedictus XVI b.g.v. Roepingenzondag 2006
Bij gelegenheid van Roepingenzondag heeft paus Benedictus XVI een boodschap geschreven.
    » Lees meer »
Parochie De Heeg bestaat 25 jaar!
Bisschop Wiertz viert feest in zijn eigen kerk
    » Lees meer »

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 20   13 - 19 mei 2006
ZATERDAG 13 mei  
17.45 uur H.Mis met samenzang
 
ZONDAG 14 mei   -   Vijfde Zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met Monulfus en Gondulfuskoor
 
DINSDAG 16 mei  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de stervenden
 
DONDERDAG 18 mei   -   H.Johannes I, paus en martelaar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur en voor Mia Bartelet-Dormans (vanwege verjaardag)
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
 
VRIJDAG 19 mei  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor heilige priesters
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 20   13 - 19 mei 2006
ZATERDAG 13 mei 
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 5e jaardienst voor Serve Schijns, als jaardienst voor Paul Penders, als jaardienst voor ouders Stroom-Heuts, als jaardienst voor overl. ouders Chrit Scaf en Annie Scaf-Hanssen, voor Math. Sarneel (offg), Marie Dirix- van Loo (offg), Guillaume Beckers (offg) en Ber Cilissen (offg)
 
ZONDAG 14 mei   -   Vifde Zondag van Pasen
8.30 uur Leesmis
Intenties: voor overl. ouders Jacobs-Moors en Wim Bronckers, en voor echtel. Welzen-Walraven
9.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Joke Brouwers-Stevens, als zeswekendienst voor Anna Bastens-Darding, als jaardienst voor Lily Besseling-Brandts, als jaardienst voor Desiré Leesens, als jaardienst voor overledenen van de fam. Crutzen-Piters en voor Jef Westenberg (offg)
 
MAANDAG 15 mei   -   Alle heilige bisschoppen van Maastricht
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Theresia Leesens - de Pollart, voor Jan Costongs en kleinzoon Bjorn, overl. ouders Frijnts - van Gastel, Louis Beckers, Pierre Konings (offg), overl. ouders Kok-Rietveld en voor Lies Josquin
 
DINSDAG 16 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius
 
WOENSDAG 17 mei  
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Rochus, als jaardienst voor Connie van Ginneken en voor Berth. Nelissen-Quaden
 
DONDERDAG 18 mei   -   H.Johannes I, paus en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
 
VRIJDAG 19 mei  
18.00 uur uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jeanne Nillesen-Quaden, Lies Josquin, Ellen Postma-Steven (vanwege verjaardag), Hay Peters (offg), voor Leo Aarts (offg) en voor de stervende zondaars

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 15 mei, 20.00 uur, Aen de Wan: vergadering Processie Commissie.


VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT

Donderdag 11 en 18 mei, 20.15 uur: Woordvieringen.
Zaterdag 13 en 20 mei, 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.


OVERLEDEN

23 April, Jo Wijenbergh, 75 jaar, Past. Heynenstraat 20.
Moge hij bij God zijn vrede genieten.


VRIJDAG 12 MEI – Viering feest van de H.Servatius

Op deze feestdag is er om 19.00 uur een plechtige Eucharistieviering in de Sint Servaasbasiliek, waarvoor alle vrijwillige medewerkers van de parochies in het dekenaat Maastricht zijn uitgenodigd. Na de viering is er voor de vrijwilligers een gezellig treffen in de pandhof van de Sint Servaas.
Op deze vrijdagavond zijn er geen eucharistievieringen in Heer en De Heeg.


PAROCHIEBEDEVAART NAAR BANNEUX
Op vrijdag 26 mei a.s. vindt de jaarlijkse bedevaart naar O.L.Vrouw in Banneux plaats voor de parochianen van Heer en De Heeg. Gereisd wordt met eigen vervoer. Vertrek om 08.45 uur vanaf kerkplein Heer en om 09.00 uur vanaf parkeerplaats nabij kerk De Heeg.
Informatie en opgaaf deelname aan het parochiebureau, tel 361 00 28. Bij de opgaaf vermelden of met met eigen auto rijdt of dat men met een ander wilt meerijden. De medereizigers betalen € 5.00 aan hun chauffeur.
U kunt een lunchpakket meenemen. In Banneux zijn overigens veel gelegenheden waar men een lunch kan gebruiken.
Ook kinderen kunnen deelnemen aan deze bedevaart. Voor hen is er in Banneux een aangepast programma. U kunt er dus met uw gezin een heel mooie dag van maken!


VIERING ZILVEREN JUBILEUM VAN DE PAROCHIE HH. MONULFUS EN GONDULFUS DE HEEG

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de parochie De Heeg werd opgericht, dat de eerste pastoor Frans Wiertz en het eerste kerkbestuur werden geïnstalleerd en de kerk feestelijk werd gewijd.
Dit jubileum zal worden gevierd op zondag 11 juni a.s.
Om 09.30 uur zal er dan een plechtige eucharistievering plaats vinden met Mgr. Frans Wiertz als hoofdcelebrant. Aansluitend aan deze viering zal een processie uittrekken. Van 13.00 tot 17.00 uur is er een receptie en een gezellige middag in het Gemeenschapshuis “De Boeckel”.
Het kerkbestuur nodigt de parochianen uit om dit jubileum mee te vieren, om samen God te danken en samen te delen in de vreugde.


KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD

De kledinginzameling voor “Mensen in nood” , die op zaterdag 22 april in de parochie Heer plaats vond, heeft 930 kg kleding opgebracht..
“Mensen in nood” wil iedereen die aan deze actie heeft bijgedragen, hartelijk danken.
In het najaar volgt weer een inzameling. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vraagt de stichting om vanaf nu kleding hiervoor te bewaren.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur

© Copyright Parochie De Heeg 2007