Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 20 & 21   12 - 25 mei 2012
ZONDAG 13 mei  -   Zesde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met Monulfus- en Gondulfuskoor
 
DONDERDAG 17 mei  -   Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
11.00 uur H. Mis waarin 8 kinderen de 1e H. Communie zullen ontvangen
 
ZONDAG 20 mei   -   Zevende zondag van Pasen
11.00 uur H. Mis waarin 9 kinderen de 1e H. Communie zullen ontvangen
Intenties: als 10e jaardienst Philmon Doran, voor diaken Ber Goessen en overl. van de familie en voor Ingrid Hendriks-Veeris
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 20 & 21   12 - 25 mei 2012
ATTENTIE!
- Vrijdag 11 mei geen H. Mis, vanwege Servaasviering in de St. Servaasbasiliek.
- Maandag 14 mei, Dinsdag 15 mei en Woensdag 16 mei wordt de H. Mis om 19.00u gelezen in de kapel van Opveld. Na de H. Mis is er een bidtocht voor de vruchten der aarde door het park Opveld 
- Vrijdag 18 mei is er vanwege de parochiebedevaart naar Banneux geen aanbidding van het H. Sacrament.

ZATERDAG 12 mei
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 8e jaardienst voor Jef Toorens en voor Annie Janssen-v.d. Bosch (offg)
   
ZONDAG 13 mei   -   Zesde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Chrit Scaf en Annie Scaf-Hanssen, voor Mia van Hooren-Stassen (offg) en voor Netty Magermans (offg)


MAANDAG 14 mei   -   H. Mattias, apostel
19.00 uur H. Mis kapel Opveld met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Desiré Leesens, voor Pater van Osch, voor overl. ouders Jacobs-Moors en dochter Lena en Wim Bronckers, tot intentie van O.L.V. van Lourdes
Aansluitend bidtocht door het park Opveld
   
DINSDAG 15 mei   -   H. Bisschoppen van Maastricht
19.00 uur H. Mis kapel Opveld
Intenties: als jaardienst voor Theresia Leesens-de Pollart
Aansluitend bidtocht door het park Opveld
   
WOENSDAG 16 mei  
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
19.00 uur H. Mis kapel Opveld
Intenties: voor de zieken van de parochie
Aansluitend bidtocht door park Opveld
   
DONDERDAG 17 mei   -   Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Conny van Ginniken en als jaardienst voor overl. van de familie Crutzen-Piters
   
VRIJDAG 18 mei   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 2e jaardienst voor Monny van den Donk, voor Jef Nix (offg), voor Pater van Osch, voor Bertien Vranken-Wijnands en voor overl. ouders Vranken-Lamkin en zoon Giel
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 19 mei   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Maike Hendrikx, als jaardienst voor Mieke Haesen-Kamps, als jaardienst voor Mia Brouwers-Faarts en voor Ellen Postma-Stevens (vanwege verjaardag)
   
ZONDAG 20 mei   -  Zevende zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Harry Vrancken, als jaardienst voor overl. ouders Ruijters-Rompelberg
   
MAANDAG 21 mei   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Pater van Osch en ter intentie van de H. Bernadette
   
DINSDAG 22 mei
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie

 
WOENSDAG 23 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
DONDERDAG 24 mei
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
VRIJDAG 25 mei  
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Jef Nix (offg) en voor overl. ouders Kok-Rietveld
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Maandag 14 mei, 20.30u Pastorie, Bijbelgroep.
- Maandag 21 mei, 20.00u Aen de Wan, Processiecommissie.
- Dinsdag 22 mei, 20.00u Pastorie, korenberaad.

OVERLEDEN

- 19 april, Hub Dassen, 74 jaar, Veldstraat 75.
- 25 april, Karel Franssen, 79 jaar, Oombosch 5.
- 26 april, Maria Selbach-Bastiaens, 92 jaar, Akersteenweg 19.
- 28 april, Pierre Thehu, 88 jaar, Croonenhoff.
Mogen zij beloond worden voor hun goede daden en thuis komen in Gods Rijk van eeuwig leven.

COMMUNICANTEN DE HEEG
Donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag, om 11.00u:
Sascha van den Booren, Anastasia Zaar, Julian Schultzer, Jill Wolfs, Roderique Reinders, Tycho Lafleur, Veronique op de Broek, Mariska Gillissen.

Zondag 20 mei om 11.00u:

Wilco Kriechel, Tessa van der Heijder, Emma van Dijk, Massimo Catullini, Nigel Nelissen, Dani Dreessens, Djana Nelissen, Marissa Veugen, Roy Koch.

PAROCHIEBEDEVAART BANNEUX

Op vrijdag 18 mei vindt de jaarlijkse parochiebedevaart plaats naar Banneux. Vertrek kerkplein Heer 8.45u en kerk De Heeg om 9.00u, terugkomst om ongeveer 18.00u. Er wordt gereden met eigen vervoer. Aanmelding bij het Parochiebureau tel. 043-3610028, waarbij gemeld moet worden of men al dan niet over eigen vervoer beschikt. Pelgrims die niet over eigen vervoer beschikken betalen een vergoeding van 5 euro aan de chauffeur.

KLEDINGINZAMELINGSACTIE

Op zaterdag 12 mei vindt de kledinginzamelingsactie plaats van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood. U kunt dan uw goede nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 10.00u tot 12.00u afgeven bij de garage van de Pastorie, Oude Kerkstraat 10.

PINKSTERPROCESSIE 2012

Tijdens de Processie zal een groep Communicanten van 2013 meelopen. Kinderen die volgend schooljaar in groep 4 zitten en in 2013 hun 1e H. Communie in Heer of De Heeg zullen ontvangen, kunnen in de processie van dit jaar in een groep meelopen. De Processie is op zondag 27 mei en de Communicanten van 2013 kunnen zich verzamelen om 9.45u op de speelplaats van kinderopvang MIK, naast de Pastorie.
Wilt uw kind meelopen, laat u dit weten aan Sandra Godding, via het parochiebureau.
Wij hopen een grote opkomst.
Werkgroep Communie en Vormsel en de Processiecommissie

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007