Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 20 & 21   14 - 27 mei 2011
ZATERDAG 14 mei
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
20.45 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 15 mei   -   Vierde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Bèr Goessen en overledenen v.d. familie en voor Harrie v.d.Bosch
 
ZATERDAG 21 mei
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
20.45 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 22 mei   -   Vijfde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met zang "Evolution"
Intenties: voor diaken Bèr Goessen en voor Ingrid Hendriks-Veeris
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 20 & 21   14 - 27 mei 2011
ZATERDAG 14 mei
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Desiré Leesens, als 1e jaardienst voor Simone v.d. Donk-Chambille, als jaardienst voor ouders Dirix-Kools, als 7e jaardienst voor Jef Toorens, voor Hein Spauwen (offg), Frans de Groen (offg) en voor Jef Kostons (offg)
   
ZONDAG 15 mei   -   Vierde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als 2e jaardienst voor Marieke v.Es-Kerckhoffs, als 1e jaardienst voor Jan Brugel en Martha Brugel-Coninx, als jaardienst voor ov erl. echtel. Ruyters-Rompelberg, als jaardienst voor Theresia Leesens- de Pollart, als jaardienst voor Tiny Severens-Sips, overl. ouders Sips-Derlee en Severens-Neumann en overl. familieleden en voor Jef Kostons (offg)


MAANDAG 16 mei  
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie en voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 17 mei  
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Conny v.Ginneken, als jaardienst voor de overledenen v.d. fam. Crutzen-Piters, voor Ansje v.d.Bosch-Vissers (offg), Pie Vranken en Ludo Bastiaens (offg)
   
WOENSDAG 18 mei
15.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
   
DONDERDAG 19 mei
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ellen-Postma-Stevens (vanwege verjaardag)
   
VRIJDAG 20 mei 
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor mevr. Alken
Na de H.Mis: Biechtgelegeheid

   
ZATERDAG 21 mei
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Truus Vincken-Rompelberg, als jaardienst voor Mieke Haesen-Kamps en voor Jef Kostons (offg)
   
ZONDAG 22 mei   -  Vijfde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Jan en Wies Vromans-Aussems (offg) en Jef Kostons (offg)
   
MAANDAG 23 mei
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor ouders Essers-v.Engelshoven
   
DINSDAG 24 mei
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ludo Bastiaens (offg)
   
WOENSDAG 25 mei
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Anneke Beckers-Rompelberg (offg)
   
DONDERDAG 26 mei   -   H.Filippus Neri, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
VRIJDAG 27 mei  
12.30 uur
Huwelijksmis Romy Paulssen en Dave Dierks
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT.
8 Mei in Heer: Keano Beckers Ellecuylgaard 112, Sabrine Bonten Smissenhaag 84 en Evy Roumans Poelgaard 17.
Mogen zij uitgroeien tot echte christenen.
Dopelinngen, ouders en familieleden; Proficiat!

OPBRENGST VASTENACTIE 2011
De opbrengst voor deze actie bedroeg tn Heer € 5226.08 , in De Heeg € 957.80. Zeer mooie resultaten! Dank aan de gevers.

GELOOF ALS STEUN- EN ZINGEVER - Geloofsverdiepingsavonden

Dinsdagavond 17 mei starten we in onze parochies weer met een nieuwe reeks van avonden die willen helpen om dieper door te dringen in ons geloof. Ze zijn niet alleen bedoeld om meer aan de weet te komen , maar ook als een hulp bij het omgaan met moeilijkheden en tegenslagen. Vooral willen deze avonden ertoe bijdragen dat we de schoonheid en rijkdom van het katholieke geloof meer gaan proeven. De avonden worden verzorgd door het Neokatechumenaat en duren van 20.00 tot 21.15 uur en worden gehouden op dinsdagen en donderdagen in de RK. kerk van De Heeg Roserije 400. Meer info: 06-52.38.64.82.

AGENDA

Donderdag 12 mei, 20.00 uur, pastorie: vergadering werkgroep Parochieel Leven.
Maandag 16 mei, 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.
Zondag 21 mei, 09.30 uur H.Mis in de kapel Veldstraat. De zusters van de Voorziennigheid vieren dan het 100-jarig bestaansfeest van de kapel.
Maandag 23 mei 20.00 uur, pastorie: bijeenkomst Bijbelgroep I.

SINT SERVAASVIERING

Vrijdagavond 13 mei om 19.00 uur: Dekenale St. Servaasviering. Geen aanbidding en geen H.Mis in de parochiekerk van Heer.  Iedereen is dan welkom in de St. Servaasbasiliek.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007