Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 20 & 21   15 - 28 mei 2010
ZATERDAG 15 mei
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 16 mei   -   Zevende zondag van Pasen
11.00 uur H.Mis met communicanten basisschool "De Kring"
   
ZATERDAG 23 mei   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 23 mei   -   Hoogfeest van Pinksteren
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Goessen
 
MAANDAG 24 mei   -   Tweede Pinksterdag
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 20 & 21   15 - 28 mei 2010
ATTENTIE!
- Vrijdag 13 mei. In verband met de dekenale viering van het Feest van      
  St. Servatius om 19.00 uur in de Servaasbasiliek, is er op deze vrijdagavond
  geen aanbidding van het H.Sacrament en vervalt de avondmis.
- Wegens het uittrekken van de processie op het hoogfeest van Pinksteren
  zondag 23 mei, begint de hoogmis om 09.00 uur.

ZATERDAG 15 mei
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Mieke Haesen-Kamps, als jaardienst voor Theresia Leesens-de Pollart, als jaardienst voor Mia Brouwers-Faarts, voor Thea Bronckers-Habets (offg), Jef Rompelberg (offg), Jan Bijkerk (offg) en voor Hub Retrae, Maria Retrae-Janssen en zoon Bert
   
ZONDAG 16 mei   -   Zevende zondag van Pasen 
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor overl. echtel. Ruijters-Rompelberg, als jaardienst voor Chrit Scaf en Annie Scaf-Hanssen, voor Pierre Hofman (offg), José Claessens-Stroom, Piet Feij (offg)en voor ouders Clim  en Jes  Weerts-Daemen
   
MAANDAG 17 mei   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietveld, Magda Roquet-Bouvrie, Pie Vranken, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 18 mei   -   H.Johannes I, paus en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overledenen v.d. fam. Crutzen-Piters
   
WOENSDAG 19 mei   
15.30 uur H.Mis kapel Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ellen Postma-Stevens (vanwege verjaardag)
   
DONDERDAG 20 mei   -   H.Bernadinus van Siëna, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 21 mei   -   H.Christophorus Magelaen, priester en gezellen. Martelaren
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor René Wiche (offg)
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 22 mei   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 6e jaardienst voor Jef Toorens, als jaardienst voor ouders Essers-van Engelshoven en voor Jan en Wies Vromans-Aussems. (offg)
   
ZONDAG 23 mei   -  Hoogfeest van Pinksteren
09.00 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Trees Heuts-Hendrix (offg) en voor Hub en Maria Retrae-Janssen
In aansluiting op deze viering trekt de Pinksterprocessie uit
   
MAANDAG 24 mei   -   Tweede Pinksterdag
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Rinus en Roos Stallenberg-Ramaekers (offg) en José Claessens-Stroom
   
DINSDAG 25 mei   -   H.Maria Magdalena de Pazzi, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor René Wiche (offg)
   
WOENSDAG 26 mei   -   H.Filippus Neri, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. de H.Antonius
   
DONDERDAG 27 mei   -   H.Augustinus van Canterbury, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jean Rompelberg en voor overl. ouders Heuts-Keulemans
   
VRIJDAG 28 mei
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter, voor Tiny Schijns-v.Engelshoven (offg), Jef Rompelberg (offg) en voor overl. ouders Heuts-Lahoye
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 17 mei, 20.00 uur, Aen de Wan: Processiecommissie.
Dinsdag 25 mei, 20.00 uur, pastorie: werkgroep Parochieel Leven.

GEDOOPT

Zondag 9 mei, werden in Heer door de toediening van het Sacrament van het Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap: Britt Jongen, Haspengouw 281E en Dylana Bleus, Micastraat 36.
Dopelingen, ouders en familie: Proficiat.

OVERLEDEN

2 Mei, Hub Retrae, 88 jaar, Croonenhoff.
8 Mei, Lid van het kerkbestuur: Jacques Coenen, 67 jaar, Atoomstraat 14.
Mogen zij beiden voor altijd thuis zijn bij de Heer.

ISRAELREIS 2010
Er is nog één plaats beschikbaar voor deelname aan de parochiebedevaart naar Israel van  30 augustus t/m 8 september a.s. Aanmelden (gaarne zo spoedig mogelijk)  via het parochiebureau.

KERKCOLLECTE
De deze maand in Heer gehouden kerkcollecte voor het schilderwerk van de kerk bracht op € 679.07

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007