Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 20 & 21   10 - 23 mei 2008
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 10 mei  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 11 mei   -   Hoogfeest van Pinksteren
11.15 uur H.Mis met het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
12.30 uur Poolse H.Mis
   
MAANDAG 12 mei   -   Tweede Pinksterdag
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZATERDAG 17 mei  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 18 mei   -   Hoogfeest van de H.Drieëenheid (Drievuldigheidszondag)
09.30 uur H.Mis met het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
Na de H.Mis trekt de sacramentsprocessie uit
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 20 & 21   10 - 23 mei 2008
ZATERDAG 10 mei
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor pastoor Jos Heynen en zuster, als 10e jaardienst voor Jef Meij, voor echtel. Berthien en Giel Hameleers-Lardenoye (offg), Anna Jacobs-Knubben (offg), Lies Ramakers- van Kan (offg), Tiny Meertens-van den Bosch (offg) en voor Frien Ramaekers-van Wunnik (offg)
   
ZONDAG 11 mei   -   Hoogfeest van Pinksteren
09.00 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: voor Jean en Virgenie Lemeer-Aussems (offg) en voor een bijzondere intentie
Na deze viering trekt de Pinksterprocessie uit
   
MAANDAG 12 mei   -   Tweede Pinksterdag
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Wim van Wissen (offg)
   
DINSDAG 13 mei   -   H.Servatius, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin en voor overl. ouders Jacobs-Moors en Wim Bronckers
   
WOENSDAG 14 mei  -   H.Mattias, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Desiré Leesens, voor Giel Coninx (offg) en voor overl. ouders Frijnts- van Gastel
   
DONDERDAG 15 mei   -   Alle heilige bisschoppen van Maastricht
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Theresia Leesens-de Pollart en voor overl. ouders Heuts-Keulemans
   
VRIJDAG 16 mei  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor John Baltussen, echtel. Berthien en Giel Hameleers-Lardenoye (offg), overl. ouders Kok-Rietveld, Huub Sistermans, Lies Josquin, Cato Toorens-Ackermans, Bertien Vrancken-Wijnands en overledenen van de fam. Vrancken-Wijnands
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 17 mei  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Mieke Haesen-Kamps, als jaardienst voor overleden van de fam. Crutzen-Piters, voor Liesbeth Vliegen-Wijts (offg), Pierre Schrijnemakers (offg), Catharina van Tiggelen-Claes (offg), voor Giok Loo Demmers-Lee (offg) en voor Pierre Beckers en fam. Beckers-Coolen
   
ZONDAG 18 mei   -   Hoogfeest van de H.Drieëenheid (Drievuldigheidszondag)
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Giel Coninx, als jaardienst voor overl. echtel. Ruijters-Rompelberg, voor Maria Retrae-Janssen (offg) en voor overlo. Ouders Bonten-Heuts
   
MAANDAG 19 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ellen Postma-Stevens (vanwege verjaardag)
   
DINSDAG 20 mei   -   H.Bernadinus van Siena, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor de verlaten zielen
   
WOENSDAG 21 mei   -   H.Christophorus Magellaen, priester en gezellen, martelaren
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 22 mei   -   H.Rita van Cassia, kloosterlinge
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
De viering van Sacramentsdag vindt plaats zondag 25 mei
   
VRIJDAG 23 mei
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Essers-van Engelshoven, als 4e jaardienst voor Jef Toorens, voor Sjo Toorens en Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

St. SERVATIUSVIERING
Vrijdag 9 mei vindt in het dekenaat Maastricht de jaarlijkse St.Servatiusviering plaats.
Om 19.00 uur zal in de St.Servaasbasiliek een pontificale hoogmis worden opgedragen door kardinaal Godfried Danneels. Na deze viering is er een gezamenlijk treffen met koffie/thee in de Pandhof van de basiliek. Al onze parochianen zijn voor de viering en het treffen in de Pandhof uitgenodigd!
Op deze avond is er in de parochiekerk van Heer geen avondmis.

PROCESSIES
Zondag 11 mei, Pinksterzondag trekt na de H.Mis van 09.00 uur in Heer de Pinksterprocessie uit. Voor de te volgen route en meerdere bijzonderheden, wordt verwezen naar het in Ons Weekblad opgenomen artikel van de Processiecommissie (of kijk op de site van Parochie Heer).

Zondag 18 mei, na de H.Mis van 09.30 uur, trekt in De Heeg de jaarlijkse Sacramentsprocessie uit. De route is als volgt: Kerk–Harstelborg–Cuyleborg–Geyaartsborg– Cuyleborg–Borghaag–Camphaag–Cruyshaag–Gerckenshaag–Borghaag–Smissenhaag– Steynboekel–Kerk. Bij de kerk zal een korte sluitingsplechtigheid plaatsvinden.
Als er parochianen zijn die mee willen helpen met het dragen van beelden tijdens de processie kunnen die zich hiervoor melden bij de werkgroep, tel. 361 12 83. De werkgroep heeft ook kinderen nodig die tijdens de processie bloemetjes strooien voor het Allerheiligste. Ook hiervoor kan men zich opgeven via tel. 361 12 83.

WEEKAGENDA
Zaterdag 17 mei, 10.00-11.30 uur, zaaltje parochiekerk De Heeg: gezinsmisclub.

OPENSTELLING MARIAKAPEL
Tijdens de meimaand zal de Mariakapel van de kerk in Heer dagelijks open zijn van ’s morgens 08.30 uur tot aan de avondmis van 19.00 uur.
U bent dan in de Mariamaand op deze wijze in de gelegenheid, een bezoekje te brengen aan de H.Maagd van een persoonlijk gebed. U bent van harte welkom!

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007