Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 2   6 - 12 januari 2007
ZATERDAG 6 januari  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 7 januari   -   Hoogfeest van de Openbaring des Heren (Driekoningen)
11.15 uur H.Mis met Pools koor
   
DINSDAG 9 januari  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
DONDERDAG 11 januari  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een jarige
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 12 januari  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 2   6 - 12 januari 2007
ZATERDAG 6 januari 
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Jana Verstappen-Remmers, als 1e jaardienst voor Pierre Konings, als jaardienst voor Michel Nols en voor Marie Dirix.van Loo (offg)
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 7 januari   -   Hoogfeest van de Openbaring des Heren (Driekoningen)
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met Schola Cantorum
Intenties:
als zeswekendienst voor Tilke Pasmans-Lasoe, als zeswekendienst voor Dr. Frans Vissers, als jaardienst voor Wiel Heuts, voor Truia Houben-Essers (offg), Harrie Heuts (offg), Hendrik Wolters (offg), Jef Westenberg (offg), Paula de Vrede-Bouchoms (offg), echtel. Welzen-Walraven, voor onze overl. ouders, voor de overledenen van de parochie, als dank voor de weldaden van dit jaar en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van onze familie in 2007
Tjdens deze vieringen wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 8 januari   -   Feest van de doop van de Heer
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Trees Essers en voor Henk Dubois (offg)
   
DINSDAG 9 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
WOENSDAG 10 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Brands-Budy en zoon Pieter-Mathijs en bij gelegenheid van een verjaardag
   
DONDERDAG 11 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg)
   
VRIJDAG 12 januari   -   Zalige pater Karel (Houben) van St. Andries; Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Mia Albertz-Alken, Lies Josquin en echtel. Goumans-Idsers

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 8 januari, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.

DOOPDATUMS DE HEEG
Zondagen 8 april, 6 mei, 17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

OVERLEDEN
22 December, Anny Dohmen-Hardy, 76 jaar, Weth. Vrankenstraat 11E.
Moge zij nu leven in de eeuwige heerlijkheid bij God.

GELOOFSVERDIEPINGSAVONDEN
Binnenkort zullen wij in onze parochies weer van start gaan met de geloofsverdiepingsavonden. Zoals u wellicht weet worden deze verzorgd door pastoor Horsch in samenwerking met enkele catechisten van het Neokatechumenaat.
Als u in het verleden hebt geaarzeld om de stap te zetten, zeg dan nu “ja”. Daarmee zet u de deur open naar een door Christus verrijkt leven!
De avonden zijn geheel gratis en worden gehouden op dinsdag- en donderdagavonden in de kerk van De Heeg. Aanvang dinsdag 23 januari om 20.00 uur. Aanmelding is niet nodig.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007