Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 7 januari - 4 februari 2018

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 2 t/m 6   7 januari - 4 februari 2018
ZONDAG 7 januari   -   Openbaring des Heren (Driekoningen)
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als jaardienst voor Pie en Miet Ummels-Nelissen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 14 januari   -   Tweede zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 21 januari   -   Derde zondag door het jaar
11.15 uur Gezinsmis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 28 januari   -   Vierde zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Nabil Graft
   
ZONDAG 4 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
11.15 uur
Hoogmis met zang van Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 2 t/m 6   7 januari - 4 februari 2018
ZONDAG 7 januari   -   Openbaring des Heren (Driekoningen)
09.45 uur Hoogmis
Intenties: als zeswekendienst voor Trees van den Bosch-Winkens, als jaardienst voor Mia Klijs-Aerts, voor Jef Heuts, voor Nelly Houben-Puts, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen van de parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 14 januari   -   Tweede zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor de echtl. Welzen-Walaven en voor Tiny Smeets-Dassen
   
ZONDAG 21 januari   -   Derde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx, voor Nelly Houben-Puts, voor Ria Essers-Pieters en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 28 januari   -   Vierde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis
Intenties: voor Nelly Houben-Puts voor de overledenen van een familie, uit dankbaarheid van een familie voor de weldaden in het afgelopen jaar, voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van een familie in 2018
   
ZONDAG 4 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis
Intenties: als jaardienst voor de ouders Prevaes-Jacobs, voor Jef Heuts, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen v.d. parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- maandag 15 januari, 20.00u Pastorie, vergadering Parochiële Bestuursraad.

Overleden

- 17 november, Trees Winkens-van den Bosch, 83 jaar.
- 30 november, Alex Goessens, 80 jaar.
- 15 december, Nabil Graft, 74 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt

- Op zondag 17 december werd in Heer gdoopt: Lexi Rousschop.
Moge zij uitgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familie proficiat.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007