Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 2 t/m 5   3 - 30 januari 2015
ZONDAG 4 januari   -   Openbaring des Heren (Driekoningen)
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw


ZONDAG 11 januari   -   Doop van de Heer
11.15 uur H.Mis met zang van De Vrolijke Zwervers
   
ZONDAG 18 januari   -   Tweede zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 25 januari   -   Derde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 2 t/m 5   3 - 30 januari 2015
ZATERDAG 3 januari 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Lieske Peerlings-Ronckers (offg)
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 4 januari   -   Openbaring des Heren (Driekoningen)
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 10e jaardienst voor Wiel Heuts, als jaardienst voor Marij Augustin-Horssels, voor Liesbeth Frijns-Fievez (offg), voor de overledenen v.d. parochie en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van een familie in 2015
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
 
ZATERDAG 10 januari   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Bèr Heuts en voor Sjo Janssen
   
ZONDAG 11 januari   -   Doop van de Heer
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Martin Ringhs (offg), voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman en voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZATERDAG 17 januari   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 18 januari   -   Tweede zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx en voor Marie-Louise Heijnen-Groenen (offg)
   
ZATERDAG 24 januari  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Lotte Wilders-Geerits (offg)
   
ZONDAG 25 januari   -   Derde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Marieke Heuts-Jorissen (offg) en voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Overleden
- 23 november, Bèr Heuts, 88 jaar.
Moge hij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007