Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 2 & 3   4 - 18 januari 2013
ZONDAG 6 januari   -   Openbaring des Heren (Driekoningen)
11.15 uur H.Mis met zang van de Vrolijke Zwervers
Intenties: als 4e jaardienst voor Ber Goessen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw

 
ZONDAG 13 januari   -   Doop van de Heer
11.15 uur H.Mis met zang van Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Hay Faarts
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 2 & 3   4 - 18 januari 2013
ZATERDAG 5 januari
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Wiel Heuts (offg) en voor Wim Jacobs
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 6 januari   -   Openbaring des Heren (Driekoningen)
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor echtl. Welzen-Walraven, voor Math Heuts (offg), voor Peter Geerlings (offg), als jaardienst voor Pierre Konings en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw


MAANDAG 7 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
 
DINSDAG 8 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 9 januari 
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 10 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen en uit dankbaarheid b.g.v. een verjaardag

 
VRIJDAG 11 januari  
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 4e jaardienst voor Anna Essers-van Kesteren en voor Harry Vrancken en zoon Bert
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 12 januari
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor echtl. Goumans-Idsers
   
ZONDAG 13 januari   -   Doop van de Heer
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Math Heuts (offg), voor Mattie Scaf (offg) en voor Sjo Janssen
 
MAANDAG 14 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch en voor Magda Roquet-Bouvrie
   
DINSDAG 15 januari   -   H. Arnold Janssen, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie

 
WOENSDAG 16 januari 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 17 januari   -   H. Antonius, abt
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
VRIJDAG 18 januari 
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de vervolgde christenen
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
- mevr. Rompelberg-Konings, Auwerhofstraat 1.
- 20 december, Mieneke Jamin-Ter Linde, 86 jaar, Haspengouw 57e.
Mogen zij zijn ingegaan in Gods eeuwige heerlijkheid.

WEEKAGENDA

- Dinsdag 15 januari, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering.
- Woensdag 16 januari, 20.00u zaaltje De Heeg, vergadering kerkbesturen van Heer, De Heeg, Heugem, Scharn en Amby.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007