Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 2 & 3   7 - 20 januari 2012
ZONDAG 8 januari   -   Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen)
11.15 uur H.Mis met zang Pools Koor
Intenties: als 3e jaardienst voor diaken Ber Goessen
 
ZONDAG 15 januari   -   Tweede zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 2 & 3   7 - 20 januari 2012
ZATERDAG 7 januari
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Jo God, als 1e jaardienst voor Jan Swakhoven en voor Alice Wijnands-Heuts (offg)
   
ZONDAG 8 januari   -   Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen)
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Jean Heuts, als zeswekendienst voor Leon Severeijns, als jaardienst voor Wiel Heuts (offg), voor de echtl. Welzen-Walraven, voor Mien Maessen-Frissen en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn voor een familie in 2012


MAANDAG 9 januari   -   Feest van de Doop van de Heer
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. van O.L.V. van Lourdes
   
DINSDAG 10 januari 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag en voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 11 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 12 januari   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de echtl. Goumans-Idsers
   
VRIJDAG 13 januari   -   H. Hilarius, bisschop en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix (offg)
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 14 januari
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor Henk Budy (offg), voor Jo God (offg) en voor Annie Janssen-v.d. Bosch (offg)
   
ZONDAG 15 januari   -  Tweede zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Sjo Janssen, voor Wiel en
Alie Dekkers-Rijpkema (offg), voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Bertie Soudant-Rademakers (offg) en voor overl. ouders
   
MAANDAG 16 januari 
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en voor overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 17 januari   -   H. Antonius, abt
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. H. Bernadette

 
WOENSDAG 18 januari  
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Annie Janssen-v.d. Bosch (vanwege verjaardag)
   
DONDERDAG 19 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. H. Antonius
   
VRIJDAG 20 januari   -   H. Fabianus, paus en martelaar
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix (offg)
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Maandag 9 januari, 20.00u, pastorie, vergadering kerkbestuur.
- Maandag 16 januari, 20.00u, pastorie, vergadering Stichting Restauratie St. Petrus' Banden.

OVERLEDEN

-  22 december, Nelly Veenhuis-Theunissen, 87 jaar, Croonenhoff
Moge zij zijn opgenomen in het Hemels Vaderhuis.

OPNAME IN ZIEKENHUIS OF ZORGINSTELLING

Vroeger werd aan de parochie doorgegeven wanneer iemand werd opgenomen in het ziekenhuis of in een zorginstelling. Helaas is dat sedert jaren niet meer het geval, waardoor het nogal eens voor komt dat iemand die dat wel op prijs zou stellen toch niet wordt bezocht door de pastoor, de kapelaan, of iemand anders namens de parochie. Om teleurstellingen te voorkomen, is het daarom aan te raden om even aan het parochiebureau door te geven wanneer u, uw man of vrouw of een van uw ouders in het ziekenhuis of elders wordt opgenomen. Overigens kunt u dat ook doen wanneer u iemand kent die langdurig ziek thuis is en bezoek op prijs stelt.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007