Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 2 & 3   8 - 21 januari 2011
ZATERDAG 8 januari  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 9 januari   -   Feest van de Doop van de Heer
11.15 uur H.Mis met zang van "De Vrolijke Zwervers"
Intenties: als 2e jaardienst voor diaken Bèr Goessen en voor Bertha Nelissen-Schrijnemakers


ZATERDAG 15 januari  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 16 januari   -   Tweede zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Bèr Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 2 & 3   8 - 21 januari 2011
ZATERDAG 8 januari   -   Hoogfeest van Kerstmis - Geboorte van de Heer
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Henk Peree, als 2e jaardienst voor Anna Essers-v.Kesteren voor Chrit Wilders (offg), Lies Coninx-Walraven (offg), overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert (offg), Mia Erkamp-v.Kan en voor Frans de Groen (offg)
   
ZONDAG 9 januari   -   Feest van de Doop van de Heer
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Bertine Magermans-Ackermans (offg), echtel. Welzen-Walraven en voor overl. ouders van een familie


MAANDAG 10 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie
   
DINSDAG 11 januari 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 12 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Gommans-Idsers
   
DONDERDAG 13 januari   -   H.Hilarius, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
   
VRIJDAG 14 januari  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament;  stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Na de H.Mis: Biechtgelegeheid

   
ZATERDAG 15 januari  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Bertha Nelissen-Schrijnemakers, als jaardienst voor Jef Nelissen en Jef Soomers, als jaardienst voor Sjo Janssen, voor Hein Spauwen (offg) en Mia Erkamp-v.Kan (offg)
   
ZONDAG 16 januari   -  Tweede zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor echtel. Jorissen-Essers en voor de overleden ouders van een familie
   
MAANDAG 17 januari   -   H.Antonius, abt
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 18 januari
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
   
WOENSDAG 19 januari  
15.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 20 januari   -   H.Sebastianus, martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
VRIJDAG 21 januari   -   H.Agnes, maagd en martelares
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 19 december jl. werden in De Heeg, door het sacrament van het H.Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap Indy Hiemenz, Koningsplein 12 en Senna Nguyen, Hogeweg 6 Gronsveld.
Dopelingen, ouders en familieleden: Proficiat!

OVERLEDEN
24 December Marie Costongs-Willems, 96 jaar, Croonenhoff.
Moge zij nu Gods heerlijkheid ervaren.

WEEKAGENDA

Maandag 10 jan. 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Maandag 17 jan. 20.00 uur, pastorie: Vergadering kerkbestuur.
Dinsdag 18 jan, 20.00 uur, kapelanie: Werkgroep 1e H.Communie.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007