Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 2 & 3   9 - 22 januari 2010
ZATERDAG 9 januari
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Bèr  Goessen en Nick Ramakers
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 10 januari   -   Feest van de Doop van de Heer
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZATERDAG 16 januari   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 17 januari   -   Tweede zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang van de "Vrolijke Zwervers"
Intenties: als jaardienst voor ouders Theunissen-Halders en voor Bèr Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 2 & 3   9 - 22 januari 2010
ZATERDAG 9 januari   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Ben Biermann, als zeswekendienst voor Bert Thans, als 1e jaardienst voor Anna Essers-v.Kesteren voor echtel. Lebesque-Crousen (offg), Jan v.Zoeren (offg) en voor Jean Rompelberg (offg)
   
ZONDAG 10 januari   -   Feest van de Doop van de Heer
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Leon Prikken, voor Bertine Magermans-Ackermans (offg), Jo Huijnen (offg) en chtel. Welzen-Walraven
   
MAANDAG 11 januari   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag en voor een groot godsvertrouwen
   
DINSDAG 12 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag en voor een groot godsvertrouwen
   
WOENSDAG 13 januari   -   H.Hilarius, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Giel Coninx
   
DONDERDAG 14 januari   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
VRIJDAG 15 januari   -   H.Arnold Janssen, priester
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Chrit v.d.Akker (offg)
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 16 januari   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Lies Schuffelers-Nelissen, Ronald Wetzels (offg), Marieke v.Es-Kerckhoffs (offg) en voor Jeuke Aarts (offg)
   
ZONDAG 17 januari  -  Tweede zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als zeswekendienst voor Guus Willemsen, als 2e jaardienst voor Lies Jorissen-Essers, als jaardienst voort Pieter Coninx, voor Pierre Hofman (offg), Jo Huijnen (offg), Leon Prikken (offg), Hub v.Lieshout (offg) en voor overl. ouders van een familie
   
MAANDAG 18 januari   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tina Bronckers en voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 19 januari
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 20 januari   -   H.Fabianus, paus en martelaar
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 21 januari   -   H.Agnes, maagd en martelares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor roepingen tot het priesterschap
   
VRIJDAG 22 januari   -   H.Vincentius, diaken en martelaar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Rompelberg (offg) en Chrit v.d.Akker (offg)
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
27 dec. Chrit Bastian, 85 jaar, Zorgcentrum "Campagne".
27 dec. Henk Perée, 83 jaar, Dampstraat 62A.
30 dec. Magda Roquet-Bouvrie, echtgenote diaken, 81jr, Antonius Bieleveltstraat 28.
2 jan. Pierre Schurgers, 74 jaar, Burg.Lespinassestraat 1B13.
Moge hun vertrouwen in de Hemelse Vader zijn beloond.

WEEKAGENDA
Dinsdag 12 jan. 20 uur, vergadering kerkbestuur.
Maandag 18 jan. 16.30 uur, pastorie, bijeenkomst Stichting Restauratie St. Petrus' Banden.
Maandag 18 jan. 20 uur, kapelanie, werkgroep 1e H.Communie en Vormsel.

KERKDEURCOLLECTEN
De kerkdeurcollecten voor het schilderwerk van onze kerkgebouwen bracht na de vormselviering in Heer op € 190.79 en na de vieringen met Kerstmis € 1132.99. In De Heeg bracht de kerkdeurcollecte met Kerstmis op € 200.49

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007