Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 2 & 3   5 - 18 januari 2008
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 5 januari  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 6 januari   -   Hoogfeest van de Openbaring des Heren (Driekoningen)
11.15 uur H.Mis met “de Vrolijke Zwervers”
Intenties: als jaardienst voor Jeannette Theunissen
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 12 januari  
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 13 januari   -   Feest van de Doop van de Heer
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 2 & 3   5 - 18 januari 2008
ZATERDAG 5 januari  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Lies Ramakers-van Kan, voor Netta Ramaekers-Raemaekers offg), Emma Vonk-v.d.Velden (offg), Ed Schiepers (offg), Wim Franssen (offg), Leon Schurgers (offg) en voor Wim Habets
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 6 januari   -   Hoogfeest van de Openbaring des Heren (Driekoningen)
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 3e jaardienst voor Wiel Heuts, als jaardienst voor Pierre Konings, voor Hendrik Wolters (offg), echtel. Berthien en Giel Hameleers-Lardenoye (offg), Fien Beusen-Gilissen (offg), Sjo Janssen en overl. ouders, voor ouders van Melsen-Magermans, voor de overledenen van de parochie en uit dankbaarheid aan God voor de weldaden in het afgelopen jaar en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van een familie in 2008 en voor hun overleden ouders
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 7 januari
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 8 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Trees Essers
   
WOENSDAG 9 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lambèr Kerssemeeckers (offg) en voor Louis Beckers
   
DONDERDAG 10 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor echtgenoten Brands-Budy en zoon Pieter Mathijs
   
VRIJDAG 11 januari  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin en Paul Penders
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 12 januari  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Michel Nols, als jaardienst voor Sjo Janssen, voor Jean Huysmans (offg), Pierre Stessen (offg), Annie Haenen-Essers (offg) en echtel. Goumans-Idsers
   
ZONDAG 13 januari   -   Feest van de Doop van de Heer
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Netteke Thoma-Ackermans (offg), Jacky Knubben (offg), overl. ouders Custers-Piters, voor de zieken van de parochie en uit dankbaarheid aan God voor de weldaden in het afgelopen jaar en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van een familie in 2008 en voor hun overleden ouders
   
MAANDAG 14 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 15 januari   -   H.Arnold Janssen, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor echtel. Welzen-Walraven
   
WOENSDAG 16 januari  
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Louis Beckers
   
DONDERDAG 17 januari   -   H.Antonius, abt
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Martin Lamkin en voor de bekering van de zondaars
   
VRIJDAG 18 januari  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tina Bronckers en Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 7 januari, 20.15 uur, pastorie: werkgroep Parochieel Leven.
Dinsdag 8 januari, 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.
Vrijdag 11 januari, 20.00 uur, kapelanie: werkgroep Misdienaars en Mariameisjes.
Maandag 14 januari, 20.00 uur, pastorie: bijeenkomst bijbelgroep.
Dinsdag 15 januari, 20.00-21.30 uur, kerk De Heeg: 1e geloofsverdiepingsavond.
Woensdag 16 januari, 13.30-15.00 uur, kerk De Heeg: bijeenkomst gezinsmisclub.
Donderdag 17 januari, 20.00-21.30 uur, kerk De Heeg: 2e geloofsverdiepingsavond.
Vrijdag 18 januari, 20.00 uur, zaal kerk De Heeg: info-avond deelnemers Israelreis.

OVERLEDEN
15 December: Liesbeth Vliegen-Wijts, 47 jaar, Rijksweg 7A Cadier en Keer.
21 December: Jean Froijen, 84 jaar, Providentia.
Mogen zij het eeuwige leven zijn binnengegaan en delen in Gods vrede.

GELOOFSVERDIEPINGSAVONDEN
15 Januari a.s. wordt er in de parochiekerk van De Heeg gestart met een serie geloofsverdiepingsavonden. Deze worden gehouden op dinsdag en donderdag van 20.00 tot 21.30 uur. Er zijn geen kosten aan deze avonden verbonden. Ook hoeft men zich hiervoor niet te melden. Eenieder, zowel jongeren als volwassenen zijn welkom. In vijftien avonden proberen we de waarde van de door de Heer gebrachte blijde boodschap te ontdekken, een boodschap die persoonlijk aan ieder van ons gericht is, die ook een uitnodiging is Hem te volgen op de weg van de liefde. We proberen deze avonden ook een antwoord te vinden op onze belangrijkste levensvragen. Bent u zoekend of nieuwsgierig hierna, komt u dan! Voor informatie kunt u terecht bij pastoor P.Horsch, tel. 371 00 28.

VERANDERINGEN IN DE PAROCHIES
Federatie
Het verwelkomen van onze nieuwe kapelaan R.Maenen bracht niet de laatste verandering tweeeg in de beide parochies van Heer en De Heeg.
Per 1 januari 2008 zal het samenwerkingsverband van de parochies nog intensiever worden. Vanaf die datum zal er sprake zijn van een federatie.
Dat houdt in, dat de parochies juridisch gezien hun eigen status behouden, maar dat de financiële administratie wordt samengevoegd en er één exploitatierekening zal zijn voor de normale inkomsten en uitgaven van beide parochies.
Buitengewone inkomsten en uitgaven (zoals erfenissen en subsidies of uitgaven voor groot onderhoud) komen echter wel rechtstreeks ten gunste dan wel ten laste van het vermogen en de voorzieningen van de parochies afzonderlijk.
Kerkmeesters
Verder kunnen we bekend maken, dat het Bisdom dhr. John Lambrix per 1 januari 2008 tot kerkmeester heeft benoemd. Hij zal binnen het kerkbestuur de funktie van het penningmeesterschap overnemen van mevr. Emma Nguyen-Kersch, die op haar beurt de portefeuille PR over zal nemen van mevr. Wil Joppe-Grondel, die haar taak als kerkmeester in december 2007 beëindigde.
Dhr. Jacques Coenen wordt met ingang van die datum benoemd tot vice-voorzitter van het kerkbestuur.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007