Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 19   5 - 11 mei 2007
ZATERDAG 5 mei  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Carla Biesmans-Willems
   
ZONDAG 6 mei   -   Vijfde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met zang Ceciliakoor St. Pieter
   
DINSDAG 8 mei   -   HH.Wiro en Plechelmus, bisschoppen en Otger, diaken
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Leny Ras en voor het zieleheil van een familie
   
DONDERDAG 10 mei 
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 11 mei  
In verband met de St.Servatiusviering in Maastricht is er deze vrijdag geen H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 19   5 - 11 mei 2007
Afwijkingen mistijden
Zondag 6 mei ontvangen in Heer dertig kinderen hun 1e H.Communie. Deze communieviering is om 09.30 uur. Er is dan op deze zondag geen H.Mis om 08.30 uur en geen hoogmis om 09.45 uur.

In verband met de St.Servatiusviering in Maastricht, is er op vrijdag 11 mei a.s. om 19.00 uur geen H.Mis in Heer. Ook het bidden van het Rozenhoedje en de aanbidding van het H.Sacrament vervallen dan.
   
ZATERDAG 5 mei 
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Hendrik Wolters (offg), Giel Heijnen (offg), Sjef Lutgens (offg) en Truia Houben-Essers (offg)
   
ZONDAG 6 mei  -   Vijfde zondag van Pasen
Om 08.30 uur en 09.45 uur zijn er geen H.Missen
08.30 uur H.Mis - tijdens deze viering zullen dertig kinderen hun 1e H.Communie ontvangen
Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. 40-jarig huwelijk echtpaar Ber en Louise Heymann-Allard
   
MAANDAG 7 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis ter ere van de H.Gerardus
Intenties: voor Louis Beckers, Bert Retrae, Jef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor een bijzondere intentie en voor de zielen in het vagevuur
   
DINSDAG 8 mei   -   HH.Wiro en Plechelmus, bisschoppen en Otger, diaken
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Meij
   
WOENSDAG 9 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor de overledenen van de fam. Weerts-Kerckhoffs en voor overl. ouders Heuts-Keulemans
   
DONDERDAG 10 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor pastoor Jos Heynen en zuster, voor Tiny Gulikers-Jorissen (offg) en echtel. Pasmans-Lasoe (offg)
   
VRIJDAG 11 mei  
In verband met de St.Servaasviering in de stad is er geen aanbidding van het H.Sacrament, geen Rozenhoedje en geen H.Mis

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPSEL
Zondag 29 april, werd Michael Dennert, Uiverstraat 20, in de parochiekerk van Heer, door het H.Sacrament van het Doopsel, opgenomen in onze kerkgemeenschap.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat!

HUWELIJK
Vrijdag 27 april jl., beloofden Sietze van der Linden en Ingrid Heuts in de parochiekerk Heer, elkaar voor God en de Kerk voor altijd trouw.
Bruidspaar en familieleden gefeliciteerd.

DOOPDATUM DE HEEG
Aanmelding voor de doop op zondag 17 juni a.s. gaarne minstens één maand van tevoren aan het parochiebureau.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op woensdag 20.15 uur: woordviering 1e gemeenschap.
Wekelijks op donderdag 20.15 uur: woordviering 2e gemeenschap.
Wekelijks op zaterdag 20.30 uur: eucharistievieringen voor beide gemeenschappen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

OPENSTELLING MARIAKAPEL KERK HEER
Gedurende de meimaand, gewijd aan de H.Maagd, is de Mariakapel in de St.Petrus’ Bandenkerk dagelijks van 08.30 uur tot de avondmis van 19.00 uur geopend. U kunt dan aldaar terecht voor een bezoek aan de H.Maagd en voor een persoonlijk gebed. U bent van harte welkom!

SINT SERVATIUSVIERING TE MAASTRICHT
Vrijdag 11 mei a.s wordt in Maastricht het patroonsfeest van St. Servatius gevierd. Om 19.00 uur vindt er in de St. Servaasbasiliek een eucharistieviering plaats, waarvoor alle parochiemedewerkers van het dekenaat Maastricht worden uitgenodigd. Na de viering is er een gezellig treffen met koffie in de Pandhof van de basiliek. De vrijwillig medewerkers van onze twee parochies zijn hierbij van harte welkom.

PAROCHIEBEDEVAART NAAR BANNEUX
De jaarlijkse bedevaart van de parochies Heer en De Heeg naar O.L.Vrouw van Banneux zal dit jaar plaats vinden op vrijdag 18 mei a.s. Vertrek Kerkplein Heer 09.00 uur, parkeerplaats nabij kerk De Heeg 09.15 uur. Voor kinderen is er in Banneux een aangepast programma. Deelnemers kunnen een luchpakket meenemen. Er zijn ook voldoende mogelijkheden om in Banneux (tegen betaling) een lunch te gebruiken. Opgave voor deelneming uiterlijk 15 mei aan het parochiebureau, telefoon 361 00 28. Bij de opgave gaarne melding of u met eigen auto wenst te reizen of dat u met een medepelgrim wenst mee te rijden. In het laatste geval wordt verzocht € 5.- te betalen aan de chauffeur.

BIJZONDER MARIA-CONCERT IN DE MEIMAAND
Concert ter ere van de H.Maagd Maria op Hemelvaartsdag donderdag 17 mei om 16.00 uur in de St. Petrus' Bandenkerk te Heer, door Vocaal.ensemble “Arabesque”, met medewerking van Bianca Lenssen, sopraan en Arno Kerkhof, dirigent.
Met veel succes werd dit concert eerder uitgevoerd in Valkenburg, Sittard en Roermond.
Op het programma staan ingetogen koorwerken en expressieve solocantates uit de zestiende eeuw, die op prachtige wijze de eeuwenoude devotie tot de H.Maagd illustreren.
Voor de tegemoetkoming in de kosten van dit concert, zal van de toehoorders een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.

PAREDIS STICHTING
Op Roepingenzondag, 29 april jl., vroeg onze bisschop in een herderlijk schrijven uw aandacht voor de roepingen tot het gewijde dienstambt. Daarnaast vraagt het bisdom ook uw aandacht voor de ambtsopleiding in het grootseminarie Rolduc. Het grootseminarie blijft trouw werken aan de boodschap van onze Kerkgemeenschap. Om deze boodschap uit te kunnen dragen zijn goed opgeleide priesters en diakens nodig. De steun van onze geloofsgenoten is daarbij onontbeerlijk en van levensbelang voor de toekomst van de Kerk. De Paredis Stichting draagt zorg voor de vorming van priesters en diakens. Uw giften aan deze stichting worden met de grootste zorg voor dit doel aangewend.
Uw welkome bijdragen kunt u storten of overschrijven op Giro 28 18 327 of bankrekening 48.19.60.228 t.n.v. Paredis Stichting Roermond.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007