Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 19   6 - 12 mei 2006
ZATERDAG 6 mei
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 7 mei - Vierde Zondag van Pasen - Roepingenzondag
11.15 uur H.Mis met Monulfus en Gondulfuskoor uit Berg en Terblijt
DINSDAG 9 mei
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
DONDERDAG 11 mei
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 12 mei
Geen H.Mis vanwege de St. Servatiusviering in de Sint Servaasbasiliek
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 19   6 - 12 mei 2006
ZATERDAG 6 mei 
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Marie Heusschen-van Engelshoven, als jaardienst voor ouders Vanvinkenroye-Starren, als 1e jaardienst voor Fienie Schurgers-Radschilders, voor Giel Heuts (offg) en voor Anny Essers-Haenen (offg)
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 
ZONDAG 7 mei   -   Vierde Zondag van Pasen - Roepingenzondag
Vanwege de viering van de 1e H.Communie vervallen de HH.Missen van 08.30 en 09.45 uur.
Er is dan één H.Mis om 09.30 uur, waarin 31 kinderen de 1e H.Communie z
ullen ontvangen.
9.30 uur Gezongen H.Mis
Intenties: voor Hendrik Wolters (offg), echtel. Voorjans-Jeurissen (offg), Truus Huijnen-Gorren en voor de overledenen van de parochie
In deze H.Mis ontvangen 31 kinderen hun 1e H.Communie.
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 
MAANDAG 8 mei   -   HH.Wiro en Plechelmus, bisschoppen en H.Otger, diaken
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pierre Beckers en fam. Beckers-Coolen en voor Louis Beckers
 
DINSDAG 9 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overledenen fam. Weerts-Kerckhoffs, voor overl. ouders Heuts-Keulemans, Martin Lamkin, Jef Meij en Math. Hendrix (offg)
 
WOENSDAG 10 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor pastoor Jos Heynen en zuster en voor Jan Dolders (offg)
 
DONDERDAG 11 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
 
VRIJDAG 12 mei  
Vanwege de viering van het feest van de H.Servatius in de Sint Servaasbasiliek, is er deze avond geen uitstelling van het H.Sacrament, wordt er geen Rozenhoedje gebeden en is er geen H.Mis
14.00 uur Huwelijksmis met zang Dameskoor St. Petrus Banden voor bruidspaar Humphrey Habets en Astrid Heuts
   
   

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

COMMUNICANTJES VAN PAROCHIE HEER
1E H.COMMUNIE – Zondag 7 mei – 09.30 uur.
Dominique Beckers
Mike Budy
Daisy Clermonts
Tom Cobbenhagen
Antoni Collaris
Fleur Demas
Nino Evers
Charles Frijns
Nathalie van Ginneken
Maurice Goossens
Danique Hermans
Daphne Heijnen
Solange Husson
Julien Koch
Yourick Luyten
Joey Milius
Jeroen Niesten
Mitchell Paulussen
Rody Prikken
Franco Raga
Dané Rikers
Laura Siliquini
Cheyenne Sipkema
Angelina Smeets
Tom Smeijsters
Johny Steijns
Nicole Visser
Melvin Wesche
Chris Willems
Marvin Winkens
Teddy Zwackhalen

De communicantjes worden zowel op donderdag 4 als vrijdag 5 mei om 14.00 uur in de kerk van Heer verwacht voor een voorbereidende oefening.


VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT

Donderdag 4 en 11 mei, 20.15 uur, Woordvieringen.
Zaterdag 6 en 13 mei, 20.30 uur, Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de dagkapel parochiekerk De Heeg.


VRIJDAG 12 mei – Viering feest van de H.Servatius
Op deze feestdag is er om 19.00 uur een plechtige Eucharistieviering in de Sint Servaasbasiliek,waarvoor alle vrijwillige medewerkers van de parochies in het dekenaat Maastricht, zijn uitgenodigd. Na deze viering is er voor de vrijwilligers een gezellig treffen in de pandhof van de St.Servaas.


WEEKAGENDA

Maandag 8 mei, 20.00 uur, pastorie, werkgroep Parochieel Leven.
Dinsdag 9 mei, 20.00 uur, pastorie, vergadering kerkbestuur Heer en De Heeg.


OVERLEDEN

28 April, mevr. Tiny Gulikers-Jorissen, 91 jaar, Akersteenweg 160.
Moge zij de eeuwige vreugde van God zijn binnengegaan.


OPBRENGST VASTENACTIE 2006
De in onze twee parochies gehouden vastenactie voor een project in Kroatië, waar onder leiding van de franciscaner pater Jozo Zovko kinderen en weduwvrouwen, slachtoffers van de Balkanoorlog, op verhaal kunnen komen heeft in totaal opgebracht € 3937,50.
De opbrengst in de parochie Heer bedroeg € 2.885,23, in de parochie De Heeg € 1.052,27.
Prachtige resultaten!
Namens de slachtoffers van de Balkanoorlog en pater Jozo Zovko, heel hartelijk dank aan de gulle gevers, maar ook aan allen die met hun inzet aan deze geslaagde actie hebben meegewerkt, zoals de collectanten.
Kapelaan Br. Cornelius zal zorgen dat de opbrengst aan pater Zovko wordt overgemaakt.
Werkgroep Wereldkerk

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007