Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 19 t/m 23   30 april - 5 juni 2016
Attentie
- Op donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag, wordt het 35 jarig bestaan van de parochiekerk gevierd. Deze H. Mis begint om 11.45 uur!
- Op 2e Pinksterdag is er geen H. Mis in De Heeg

ZONDAG 1 mei   -   Zesde zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
DONDERDAG 5 mei   -   Hemelvaartsdag
11.45 uur  H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor b.g.v. het 35 jarig bestaan van de parochiekerk
   
ZONDAG 8 mei   -   Zevende zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 15 mei   -   Eerste Pinksterdag
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 22 mei   -   H.Drie-eenheid
11.15 uur Mis met zang van Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
   
ZONDAG 29 mei   -   Sacramentsdag
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 5 juni   -   Tiende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overleden familie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 19 t/m 23   30 april - 5 juni 2016
Attentie
- Op maandag 2 mei, dinsdag 3 mei en woensdag 4 mei zijn de Missen niet in de kerk van Heer, maar in de kapel van Opveld. Met aansluitend kruisprocessie door park Opveld.
- Op vrijdag 13 mei is er geen H. Mis in Heer i.v.m. de Sint-Servaasviering in de basiliek.
- I.v.m. de Processie begint de Mis in Heer op zondag 15 mei niet om 9.45u, maar om 9.00u!


ZATERDAG 30 april   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor Bertha Rompelberg-Smeets en voor Mia van Swaaij-Paulussen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 1 mei   -   Zesde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Martha Anna van Waardenburg-Carli, voor Magda Roquet, voo Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Njoo-Pinghwie, voor overl. echtgenoot Guus Eggert, voor Martin Nelissen (offg), voor An Boer-Boosten (offg) en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 7 mei   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Chrit Scaf en Annie Scaf-Hanssen en voor Mia van Swaaij-Paulussen
   
ZONDAG 8 mei   -   Zevende zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Pie Beckers, als jaardienst voor pastoor Jos Heijnen en zuster, voor Leny Du Château de Slins-Bleeser en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 14 mei   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Desiré Leesens, voor Jeanne-Meertens-van Melsen, voor Hans Wetzels en voor Ronald Wetzels
   
ZONDAG 15 mei   -   Eerste Pinksterdag
09.00 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Theresia Leesens-de Pollart, voor Martin Nelissen (offg), voor de echtl. Welzen-Walraven en voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
Aansluitend zal de processie uittrekken
   
MAANDAG 16 mei   -   Tweede Pinksterdag
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Bonten-Heuts
   
ZATERDAG 21 mei   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Mieke Haesen-Kamps en voor Mia van Swaaij-Paulussen (offg)
   
ZONDAG 22 mei   -   H.Drie-eenheid
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor An Boer-Boosten, als zeswekendienst voor Annie Budij-Prevaas, als jaardienst voor de overledenen v.d. fam. Crutzen-Piters, voor Ellen Postma-Stevens, voor Jan en Wies Vromans-Aussems en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 28 mei   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor Lies Peeters-Colson (offg) en voor Jos Senden en Maria Pregter
   
ZONDAG 29 mei   -   Sacramentsdag
09.45 uur Hoogmis met met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor de overl. ouders Piters-Habets
   
ZATERDAG 4 juni   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jan Hub. Leunissen en Josephina Rosenboom en voor Mia van Swaaij-Paulussen (offg)
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 5 juni   -   Tiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor An Boer-Boosten (offg), voor Lies Peeters-Colson (offg), voor Martin Nelissen (offg), voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Njoo-Pinghwie, voor overl. echtgenoot Guus Eggert, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Overleden
- 22 maart, Lies Peeters-Colson, 86 jaar.
- 25 maart, An Boer-Boosten, 85 jaar.
- 31 maart, Annie Budij-Prevaas, 85 jaar.
- 6 april, José Waber-van Oppen, 78 jaar.
- 13 april, Jeanne Sistermans-Smeets, 91 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt

- Zondag 3 april in Heer: Merel Thehu.
- Zondag 24 april in Heer: Jim Hanssen.
Mogen zij uitgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopelingen, ouders en familieleden proficiat.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007