Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 19 t/m 22   2 - 29 mei 2015
ZONDAG 3 mei   -   Vijfde zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 10 mei   -   Zesde zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
DONDERDAG 14 mei   -   Hemelvaartsdag
11.15 uur H. Mis
   
ZONDAG 17 mei   -   Zevende zondag van Pasen  
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 24 mei    -   Eerste Pinksterdag
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overledenen v.d. familie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 19 t/m 22   2 - 29 mei 2015
Attentie
- I.v.m. de 1e Communie begint de Mis in Heer op zondag 3 mei niet om 9.45u, maar om 9.30u!
- Op maandag 11 en woensdag 13 mei zijn in de Missen in de kapel van Opveld i.v.m. de kruisdagen.
- Op dinsdag 12 mei is er geen H. Mis in Heer i.v.m. de Sint-Servaasviering in de basiliek.
- I.v.m. de Processie begint de Mis in Heer op zondag 24 mei niet om 9.45u, maar om 9.00u!

ZATERDAG 2 mei
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Marie Bulte-Jorissen (offg) en voor de overl. ouders Beckers-van Proemeren
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 3 mei   -   Vijfde zondag van Pasen
09.30 uur H.Mis
Intenties: voor Jan en Wies Vromans-Aussems en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze viering zullen 31 kinderen de 1e H. Communie ontvangen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 9 mei   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Erwin Prikken, als zeswekendienst voor Bertha Kerssemakers-Piters, als jaardienst voor Hans Herren, als jaardienst voor de overledenen v.d. fam. Weerts-Kerckhoffs en voor Lies Aarts-Costongs (offg)
   
ZONDAG 12 april   -   Zesde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pastoor Jos Heynen en zuster, voor Marieke Heuts-Jorissen (offg), voor de echtl. Welzen-Walraven en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
DONDERDAG 14 mei   
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Desiré Leesens
   
ZATERDAG 16 mei   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Mieke Haesen-Kamps en als jaardienst voor de overledenen v.d. fam. Crutzen-Piters
   
ZONDAG 17 mei   -   Zevende zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Bonten-Heuts, als jaardienst voor de overl. echtl. Ruijters-Rompelberg, voor Fiena Ritterbex-Klee (offg) en voor Ellen Postma-Stevens (vanwege verjaardag)
   
ZATERDAG 23 mei  
18.00 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor de slachtoffers van oorlog en geweld
   
ZONDAG 24 mei   -   Eerste Pinksterdag
09.00 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Marieke Heuts-Jorissen (offg), voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
Aansluitend aan de viering zal de Processie uittrekken
   
MAANDAG 25 mei   -   Tweede Pinksterdag
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor priesterroepingen

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Parochiebureau
Op dinsdag 5 mei is het parochiebureau gesloten.

Vooraankondiging
In de maanden juli en augustus zullen er in Heer geen H. Missen zijn op zaterdagavond, m.u.v. 15 augustus.

Overleden
- 13 april, Bert Kengen-Vermeeren, 84 jaar.
Moge zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt
Op zondag 19 april werd in Heer gedoopt:
- Robbie Reiters.
Moge hij opgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat.

Parochiebedevaart Banneux
Op vrijdag 15 mei vindt de jaarlijkse parochiebedevaart plaats naar Banneux. Vertrek kerkplein Heer 8.45u en kerk De Heeg om 9.00u, terugkomst om ongeveer 18.00u. Er wordt gereden met eigen vervoer. Aanmelding bij het Parochiebureau tel. 043-3610028 of parochiebureau@heerdeheeg.nl, waarbij gemeld moet worden of men al dan niet over eigen vervoer beschikt. Aanmelden kan tot en met maandag 11 mei. Pelgrims die niet over eigen vervoer beschikken betalen een vergoeding van 5 euro aan de chauffeur.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007