Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 19 t/m 22   3 - 30 mei 2014
ATTENTIE
I.v.m. de 1e H. Communie begint de H. Mis op donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) niet om 11.15u, maar om 11.00u!

ZONDAG 4 mei   -   Derde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw


ZONDAG 11 mei   -   Vierde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 18 mei   -   Vijfde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen
   
ZONDAG 25 mei   -   Zesde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met samenzang 
Intenties: als 1e jaardienst voor Tonny Dizy
   
DONDERDAG 29 mei   -   Hemelvaartsdag
11.00 uur H.Mis
Tijdens deze viering zullen 22 kinderen de 1e H. Communie ontvangen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 19 t/m 22   3 - 30 mei 2014
ATTENTIE
-  I.v.m. de 1e H. Communie begint de H. Mis op zondag 11 mei niet om 9.45u, maar om 9.30u!
-  I.v.m. de St. Servaasviering in de basiliek is er op dinsdag 13 mei geen H. Mis.
-  Op 26, 27 en 28 mei zijn de HH. Missen in de kapel van Opveld i.v.m. de kruisdagen.

ZATERDAG 3 mei 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Annie Raets-Thehu (offg), voor Karel Hounjet (offg), voor Lisa Habets-Vilain (offg) en voor Jan en Wies Vromans-Aussems
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 4 mei   -   Derde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Gerard van Kerkhof en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
 
ZATERDAG 10 mei   
14.30 uur Huwelijksmis van Mirella Coolen en Manuel Arocha-Gonzalez
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor pastoor Jos Heynen en zuster, als jaardienst voor Chrit Scaf en Annie Scaf-Hanssen, als jaardienst voor mevr. van den Donk, voor Lisa Habets-Vilain (offg), voor echtl. Weekers-Meesters en voor de overledenen v.d. fam. Selbach-Bastiaens
   
ZONDAG 11 mei   -   Vierde zondag van Pasen
09.30 uur H.Mis
Intenties: voor de jeugd
Tijdens deze viering zullen 15 kinderen de 1e H. Communie ontvangen
   
ZATERDAG 17 mei   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Mieke Haesen-Kamps, voor Annie Raets-Thehu (offg), voor Lisa Habets-Vilain (offg) en voor de overledenen van de fam. Crutzen-Piters
   
ZONDAG 18 mei   -   Vijfde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Nico Goessens, als zeswekendienst voor Pierre Rousch, als jaardienst voor overl. ouders Bonten-Heuts, als jaardienst voor overl. echtl. Ruijters-Rompelberg, voor Marij Augustin-Horssels (offg), voor Gerard van Kerkhof (offg), voor echtl. Welzen-Walraven en voor Ellen Postma-Stevens (vanwege verjaardag)
   
ZATERDAG 24 mei  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Lisa Habets-Vilain (offg)
   
ZONDAG 25 mei   -   Zesde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Marij Augustin-Horssels (offg) en voor echtl. Piters-Habets


DONDERDAG 29 mei   -   Hemelvaartsdag
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor de zieken van de parochie

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Maandag 12 mei, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering.

OVERLEDEN
- 12 maart, Jeanny Demas-Essers, 65 jaar.
- 23 maart, Nico Goessens, 74 jaar.
- 29 maart, Ron Budy, 50 jaar.
- 30 maart, Pierre Rousch, 94 jaar.
- 30 maart, Ger God, 90 jaar.
- 9 april, Rina Ringhs-Vangangelt, 84 jaar.

GEDOOPT
Op zondag 30 maart werden in De Heeg gedoopt:
- Dewi, Xavi en Angelina Lardenoije.
Op zondag 13 april werden in Heer gedoopt:
- Elise Janssen.
- Isa en Tess De Liege.
Mogen zij uitgroeien tot blije en trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familieleden proficiat.

PRIESTERJUBILEUM PASTOOR JANSSEN
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat Pastoor J.W. Janssen tot priester werd gewijd. Hij is kapelaan geweest in Heer. Dit jubileum zal worden gevierd op zaterdag 17 mei om 19.00u in de kerk van Oost-Maarland en op zondag 18 mei om 11.00u in de kerk van Breust-Eijsden. Mocht u willen deelnemen aan de Mis en aan de receptie dan kunt u zich voor 5 mei aanmelden via driessen.j.@home.nl.

KLEDINGINZAMELINGSACTIE

Op zaterdag 10 mei vindt de kledinginzamelingsactie plaats van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood. U kunt dan uw goede nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 10.00u tot 12.00u afgeven bij de garage van de pastorie, Oude Kerstraat 10.

PAROCHIEBEDEVAART BANNEUX

Op vrijdag 30 mei vindt de jaarlijkse parochiebedevaart plaats naar Banneux. Vertrek kerkplein Heer 8.45u en kerk De Heeg om 9.00u, terugkomst om ongeveer 18.00u. Er wordt gereden met eigen vervoer. Aanmelding bij het Parochiebureau tel. 043-3610028 of parochiebureau@heerdeheeg.nl, waarbij gemeld moet worden of men al dan niet over eigen vervoer beschikt. Pelgrims die niet over eigen vervoer beschikken betalen een vergoeding van 5 euro aan de chauffeur.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007