Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 19 & 20   4 - 17 mei 2013
ZONDAG 5 mei   -   Zesde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor


DONDERDAG 9 mei   -   Hemelvaart van de Heer
09.00 uur H.Mis
Tijdens deze viering zullen 18 kinderen de 1e H. Communie ontvangen
11.00 uur H.Mis
Tijdens deze viering zullen 17 kinderen de 1e H. Communie ontvangen


ZONDAG 12 mei   -   Zevende zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 19 & 20   4 - 17 mei 2013
ATTENTIE!
- I.v.m. Dodenherdenking begint de Mis op zaterdag 4 mei in Heer om 19.00u, i.p.v. 17.45u.
- I.v.m. de 1e H. Communie begint de Mis op zondag 5 mei in Heer om 9.30u, i.p.v. 9.45u.
- Op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 mei zijn de Missen in de kapel van klooster Opveld (kruisdagen).
- I.v.m. de St. Servaasviering in de basiliek is er op maandag 13 mei geen Mis in Heer.

ZATERDAG 4 mei
19.00 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor de slachtoffers van oorlogsgeweld, als jaardienst voor Chrit Scaf en Annie Scaf-Hanssen, voor overl. ouders Vranken-Wijnands, voor Annie Krutzen-Damen (offg)
Tijdens deze viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 5 mei   -   Zesde zondag van Pasen
09.30 uur H.Mis
Intenties: voor Ferdinand Beekman en Corrie Esche en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze viering zullen 19 kinderen de 1e H. Communie ontvangen
Tijdens deze viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw


MAANDAG 6 mei 
19.00 uur H.Mis in kapel Opveld
Intenties: voor Pater van Osch, voor Wim Janssen (offg), voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
Aansluitend bidtocht door het park Opveld
 
DINSDAG 7 mei 
19.00 uur H.Mis in kapel Opveld
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
Aansluitend bidtocht door het park Opveld
   
WOENSDAG 8 mei   -   HH. Wiro, Plechelmus, bisschoppen, en Otger, diaken
19.00 uur H.Mis in kapel Opveld
Intenties: tot intentie van de H. Antonius
Aansluitend bidtocht door het park Opveld
   
DONDERDAG 9 mei   -   Hemelvaart van de Heer
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Weerts-Kerckhoffs en voor Jef Meij

 
VRIJDAG 10 mei 
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje met zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor pastoor Jos Heynen en zuster
Aansluitend biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 11 mei 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Annie Krutzen-Damen en als zeswekendienst voor Elly Retra-Urlings
   
ZONDAG 12 mei   -   Zevende zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Marie Pakbiers-Retrot (offg) en voor de echtl. Welzen-Walraven
 
MAANDAG 13 mei   -   H. Servatius, bisschop

Geen H.Mis
   
DINSDAG 14 mei   -   H. Mattias, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Desiré Leesens en voor overl. ouders Jacobs-Moors, dochter Lena en Wim Bronckers

 
WOENSDAG 15 mei   -   HH. bisschoppen van Maastricht
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor als 3e jaardienst voor Simone van den Donk en als jaardienst voor Theresia Leesens-de Pollart
   
DONDERDAG 16 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de jeugd dat zij het geloof mogen leren kennen en waarderen
   
VRIJDAG 17 mei  
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Op zondag 14 april is in Heer gedoopt:
- Freddie Reiters, Dorpstraat 134.
Moge hij uitgroeien tot een blij christen.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat.

PAROCHIEBEDEVAART BANNEUX
Op vrijdag 10 mei vindt de jaarlijkse parochiebedevaart plaats naar Banneux. Vertrek kerkplein Heer om 8.45u en kerk De Heeg om 9.00u. Terugkomst om ongeveer 18.00u. Er wordt gereden met eigen vervoer. Aanmelding bij het parochiebureau (tel. 043-3610028 of e-mail: parochiebureau@heerdeheeg.nl) voor 6 mei, waarbij gemeld moet worden of men al dan niet over eigen vervoor beschikt. Pelgrims die niet over eigen vervoer beschikken betalen een vergoeding van € 5,00 aan de chauffeur.

COMMUNICANTEN
Heer, zondag 5 mei om 9.30u

Rosi Bambaci; Daphne Bos; Naomi Clermonts; Tino Cortjens; Britt van Deurse; Britt Habets; Ryan Habets; Jorique Hendriks; Luca Herren; Noë Lardenoye; Tara Lemmens; Daniël Moerkerk; Milaan Olislagers; Kenny Prevaas; Luka Soomers; Noël van Stiphout; Ilai Verstappen; Giles Weijzen; Myrthe van Wieringen
De Heeg, donderdag 9 mei om 9.00u

Jody Aerdts; Ian Ansems; Naomi Baniak; Nina Coorens; Mika Dassen; Dymphy ten Donkelaar; Bram Drinckwaard; Kyra Elissen; Jordy Gilissen; Giera Giorgo; Kyra de Groof; Nigel Kerstel; Wesley Magné; Emma van de Nobelen; Adam Remmers; Kylie Tonnard; Djara Vriezelaar; Dylano Wolters
De Heeg, donderdag 9 mei 11.00u
Joëlle Becks; Jonathan Blommers; Kevin Bollen; Marvin Borgions; Ingo Custers; Joëll Dassen; Jayden Houten; Femke Janssen; Stef Janssen; Winand Janssen; Melissa Kouthoofd; Mandy Liebens; Nino Nelissen; Bryan Peeters; Daniëlla Pisters; Emily Smeets; Victoria Thiel

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007