Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 19 & 20   2 - 15 mei 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 2 mei  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 3 mei   -  Vierde Zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Goessen
    
ZATERDAG 9 mei april   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 10 mei   -   Vijfde Zondag van Pasen
11.15 uur Gezinsmis
Intenties:
voor Bèr Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 19 & 20   2 - 15 mei 2009
Attentie!
De H.Mis op zondag 3 mei begint niet om 09.45 uur, doch om 09.30 uur.
In verband met de dekenale St.Servaasviering op dinsdag 12 mei, wordt op deze dag in de parochiekerk van Heer geen rozenhoedje gebeden en is er om 19.00 uur geen H.Mis.
 
ZATERDAG 2 mei
19.15 uur H.Mis met zang Vocal Group “Evolution”
Intenties: als zeswekendienst voor Nelly Musters, voor Marie Decker-Beckers (offg), echtel. Ramaekers-Weijenberg (offg) en Anna v.d.Broeck-v.Engelshoven (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 3 mei   -   Vierde Zondag van Pasen
09.30 uur H.Mis
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens en de overledenen van de fam. Thehu-Claessens en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze viering ontvangen 23 kinderen hun 1e H.Communie
Ook wordt tijdens de viering gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
MAANDAG 4 mei   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jean Blom en overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen
Tijdens deze viering herdenken wij de slachtoffers van oorlog en geweld
Na de viering wordt gezamenlijk opgetrokken naar het oorlogsmonument aan het Raadhuisplein
   
DINSDAG 5 mei   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ferdinand Beekman en Corrie Esche en voor een groot godsvertrouwen
   
WOENSDAG 6 mei   
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Anna v.d.Broeck-v.Engelshoven (offg) en uit dankbaarheid
   
DONDERDAG 7 mei   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie en voor de priesterzielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 8 mei   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Miis
Intenties: ter ere van de H.Antonius, voor Jef Dirix (offg) en Lies Josquin
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 9 mei   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor ouders Frijns-Janssen en zoon Jean, als jaardienst voor Chrit Scaf en Annie Scaf-Hanssen, voor Jef Meij, Frien Ramaekers-v.Wunnik (offg), Ronald Wetzels (offg), overledenen Weerts-Kerckhoffs, Anna v.d.Broeck-v.Engelshoven (offg) en overl. ouders Heuts-Keulemans
   
ZONDAG 10 mei  -  Vijfde Zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor pastoor Jos Heynen en zuster, voor Leon Vranken (offg), Anna Essers-v.Kesteren (offg), Clim en Jes Weerts-Daemen (offg), echtel. Welzen-Walraven en Math. Essers (offg)
   
MAANDAG 11 mei   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: dat de jeugd het geloof mag leren kennen en waarderen
   
DINSDAG 12 mei   -   H.Lodewijk Maria Grignon van Montfort
Geen Rozenhoedje en geen H.Mis i.v.m. de St.Servaasviering voor het dekenaat Maastricht in de St.Servaasbasiliek.
   
WOENSDAG 13 mei   -   H.Servatius bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg), Leon Vranken (offg) en voor het zieleheil van een familie
   
DONDERDAG 14 mei   -   H.Mattias, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis 
Intenties: als jaardienst voor Désiré Leesens en voor een zekere intentie
   
VRIJDAG 15 mei    -  Gedachtenis van alle HH.Bischoppen van Maastricht
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Theresia Leesens-de Pollart, voor overl. ouders Kok-Rietveld en voor Huub Sistermans
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Woensdag 6 mei, 13.30-16.00 uur, kerk De Heeg: biechtviering communicanten De Heeg.
Zaterdag 9 mei, 10.00-11.30 uur, kerk De Heeg: Gezinsmisclub.
Maandag 11 mei, 20.00 uur, kapelanie: werkgroep 1e H.Communie.

COMMUNICANTEN 2009
Viering zondag 3 mei St.Petrus’ Bandenkerk 09.30 uur
Basisschool De Burght
Igo Brok, Jill Budy, Yvana Dijkstra, Koen Nelissen, Thomas Prikken, Thima Slangen en Vera Weijzen.
Basisschool De Joppenhof
Rico Bonten, Elvira Bos, Sanne de Bruijn, Eline Essers, Solange Houten, Jari Luyten, Jessica Niesten, Kelsey Schreuers, Nino Siliquini, Sven van Tilburg en Zenja Ubags.
Suringarschool en Opstapgroep
Menno de Groof, Lorenzo Jongen, Britt Lahou, Lindsey Thehu en Sverre Visser.

DEKENALE SERVAASVIERING
Deze viering wordt gehouden op dinsdag 12 mei, om 19.00 uur in de St.Servaasbasiliek. De plechtige hoogmis wordt opgedragen door deken Mgr.M.Hanneman, in concelabratie met de priesters van het dekenaat Maastricht. De vrijwillige medewerkers van de Maastrichtse parochies worden hiervoor uitgenodigd. Daarnaast zijn ook al onze overige parochianen hierbij welkom!

OVERLEDEN
13 apr. Sjèr Prikken, 84 jaar, La Valence,
18 apr. Ger Janssen, 71 jaar, Gretrystraat 5.
23 apr. Wies Vromans-Aussems, 82 jaar, Burg.Coninxstraat 11.

VASTENAKTIE 2009
In De Heeg werd voor deze aktie ingezameld € 895.01, in Heer € 890.16.

SCHILDERWERK KERKEN
Opbrengst  kerkdeurcollecte in het Paasweekeinde De Heeg: € 216.81, Heer € 685.29

PAROCHIEBEDEVAART BANNEUX
Vrijdag 22 mei a.s. kunnen de parochianen van De Heeg en Heer weer pelgrimeren naar O.l.Vrouw van Banneux. Het vervoer gaat met eigen auto’s. Vertrek om 08.45 uur vanaf het kerkplein Heer, om 09.00 uur nabij kerk De Heeg.  De deelnemers worden verzocht zich op te geven aan het parochiebureau, tel. 361 00 28. Bij de op/gaaf tevens te vermelden of men met eigen auto gaat of dat men met een ander wenst mee te reizen. In het laatste geval wordt verzocht hiervoor € 5.00 te betalen aan de chauffeur.

PROCESSIE
Communicantjes van De Heeg, die willen meelopen in de Pinksterprocessie van Heer, die zich hiervoor nog niet hebben kunnen aanmelden via hun school ( b.v. leerlingen van De Perroen), kunnen zich opgeven aan het parochiebureau, tel. 361 00 28.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007