Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 18   28 april - 4 mei 2007
ZATERDAG 28 april
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 29 april - Vierde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met samenzang
DINSDAG 1 mei - H.Jozef, de arbeider
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
DONDERDAG 3 mei - HH.Filippus en Jakobus, apostelen
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 4 mei
18.15 uur Vesperdienst, aanbidding H.Sacrament en Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Leny Ras, voor priesterroepingen, voor de overledenen van een familie en voor een zekere intentie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 18   28 april - 4 mei 2007
ZATERDAG 28 april
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Virgenie Lemeer-Aussems, als jaardienst voor Christiaan Hubert Houben, voor Jeu Huiskes (offg), Fien Smeets-Quaden (offg) en Jean Huysmans (offg)
ZONDAG 29 april - Vierde zondag van Pasen
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 1e jaardienst voor Tiny Gulikers-Jorissen en als jaardienst voor Leo Gulikers, voor Frans Vissers (offg), Jean Thans (offg), Truus Huynen-Gorren en Maike Gerits-Houben (offg)
MAANDAG 30 april - H.Pius V, paus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Laurentius Smeets voor echtel. Meusen-Jansen en dochter Elisa en voor een bijzondere intentie
DINSDAG 1 mei - H.Jozef, de arbeider
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin en uit dankbaarheid
WOENSDAG 2 mei - H.Athanasius, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
DONDERDAG 3 mei - HH Filippus en Jakobus, apostelen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg)
VRIJDAG 4 mei
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis met zang Kon. Sint Caeciliakoor, ter ere van het H.Hart
Intenties: voor de overledenen van de fam Hanssen-Ernst, voor Agnes ten Haaf-Fievez (offg), Paul Penders, Lies Josquin, echtel. Brands-Budy en zoon Pieter Mathijs, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor Bertien Vrancken-Wijnands en de overledenen van de fam. Vrancken-Wijnands en voor de zielen in het vagevuur.
Tijdens deze viering herdenken wij de slachtoffers van oorlog en geweld

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

AFWIJKINGEN MISVIERINGEN
Zondag 6 mei ontvangen in Heer een aantal kinderen hun Eerste H.Communie.
Deze communieviering is om 09.30 uur.
Er is dan geen H.Mis om 08.30 en geen Hoogmis om 09.45 uur.

In verband met de St.Servatiusviering in de St. Servaasbasiliek in Maastricht, zijn er op vrijdagavond 11 mei a.s. om 19.00 uur geen HH.Missen in Heer en De Heeg. Ook de aanbidding van het H.Sacrament in Heer en het bidden van het Rozenhoedje in beide kerken vervallen deze avond.

GEDOOPT
Zondag 22 april werden in Heer gedoopt:
Amber van der Bosch, Wallensgaard 57 en Leco Cortjens Breemakkergaard 72.
Moge zij uitgroeien tot ware christenen.
Ouders en familieleden proficiat.

WEEKAGENDA
Maandag 30 april, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Donderdag 3 en vrijdag 4 mei wordt in de parochiekerk Heer van 13.30 tot 15.00 uur geoefend door de communicanten die in Heer hun 1e H.Communie ontvangen.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op woensdag 20.15 uur: Woordviering 1e gemeenschap.
Wekelijks op donderdag 20.15 uur: Woordviering 2e gemeenschap.
Wekelijks op zaterdag 20.30 uur: Eucharistievieringen voor beide gemeeenschappen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

GEVRAAGD ARCHIEFMEDEWERKERS
Voor het bijhouden van de archieven van de parochies Heer en De Heeg wordt gezocht naar een tweetal geïnteresseerde medewerk(st)ers. Door omstandigheden is het aantal actieve medewerkers steeds kleiner geworden. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit licht administratieve bezigheden, zoals het ordenen, administreren en opbergen van archiefstukken. Gevraagd wordt zich hiervoor één middag per week in te zetten. Mocht u hiervoor interesse hebben, of wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met het parochiebureau, telefoon 361 00 28.

DOOPDATUM DE HEEG
Voor de doopdatum zondag 17 juni, gaarne aanmelding één maand van tevoren.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007