Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 18   29 april - 5 mei 2006
ZATERDAG 29 april  
17.45 uur H.Mis met samenzang
 
ZONDAG 30 april   -   Derde Zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met Sloveens koor
 
DINSDAG 2 mei   -   H.Athanasius, bisschop en kerkleraar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een bijzondere intentie
 
DONDERDAG 4 mei  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
 
VRIJDAG 5 mei  
18.15 uur Vesperdienst, rozenhoedje en aanbidding H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 18   29 april - 5 mei 2006
ZATERDAG 29 april  
15.00 uur H. Mis t.g.v. 50-jarig huwelijksfeest echtpaar Harry Vrancken en Lies In de Braek
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Harrie Willems
 
ZONDAG 30 april   -   Derde Zondag van Pasen
8.30 uur Leesmis
Intenties: als jaardienst voor Laurentius Smeets
9.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
 
MAANDAG 1 mei   -   H.Jozef, de arbeider
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Louis Beckers, Jan Ritterbex (offg), Bert Retrae, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
 
DINSDAG 2 mei   -   H.Athanasius, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius
 
WOENSDAG 3 mei   -   HH.Filippus en Jakobus, apostelen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
 
DONDERDAG 4 mei  
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: herdenking slachtoffers Tweede Wereldoorlog, voor Ronnie Kostons (offg), echtel. Brands-Budy en zoon Pieter-Mathijs
 
VRIJDAG 5 mei   -   Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor Anna Bastens-Darding (offg), Lies Josquin, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, echtel. Heije-Houben en Cortjens-Souren, voor Paul Penders, echtel. v.d.Boorn-Alberts, overl. echtpaar Rie en Jan Fievez- van Es (offg), overledenen van de fam. Schins-Berden, Hay Peters (offg) en voor de zielen in het vagevuur

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
In de parochiekerk De Heeg werden gedoopt: Justin Ringhs, Cuyleborg 65b en Tycho, Enzo en Jovan van Golde, Moesdaal 18.
Mogen zij opgroeien tot waarachtige christenen.
Dopelingen, ouders en familieleden proficiat.


DOOPDATUMS DE HEEG

Op de zondagen 18 juni en 2 juli a.s.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.


OVERLEDEN

13 april, mevr. May Nefkens-Aerts, 84 jaar, Oude Molenweg 261 Heerlen.
16 april, mevr. Bertha Weijenberg-Overhof, 81 jaar, St.Servatiusweg 70.
Mogen zij veilig zijn thuisgekomen bij de barmhartige God, Onze Vader..


VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT

Woordvieringen donderdag 27 april en 4 mei, om 20.15 uur.
Eucharistievieringen, zaterdag 29 april en 6 mei, om 20.30 uur.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007