Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 18 t/m 23   29 april - 3 juni 2017
Attentie:
- Op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) en zondag 20 mei (Pinksteren) begint de H. Mis niet om 11.15u maar om 11.30u.
- Op zondag 27 mei is er geen H. Mis in De Heeg i.v.m. de 1e H. Mis van kapelaan Slaven Brajković om 10.30u in Heugem.


ZONDAG 29 april   -   Vijfde zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 6 mei   -   Zesde zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
DONDERDAG 10 mei   -   Hemelvaartsdag
11.30 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 13 mei   -   Zevende zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 20 mei   -   Eerste Pinksterdag
11.30 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfkoor
Intenties: als zeswekendienst voor Els Stassen-Hoelbeekx


ZONDAG 27 mei   -   H. Drie-eenheid
Geen H. Mis i.v.m. de 1e H. Mis de 1e H. Mis van kapelaan Slaven Brajković in Heugem


ZONDAG 3 juni   -   Sacramentsdag
11.15 uur
H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overleden familie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 18 t/m 23   29 april - 3 juni 2017
Attentie:
- Op maandag 7 en dinsdag 8 mei zijn de H. Missen in de kapel van Opveld met aansluitend Kruisprocessie door park Opveld
- I.v.m. de 1e H. Communie begint de H. Mis op 10 mei (Hemelvaartsdag) niet om 9.45u maar om 9.30u.
- I.v.m. de processie begint de H. Mis op zondag 20 mei (Pinksteren) niet om 9.45u maar om 9.00u.
- Op donderdag 24 mei is er geen H. Mis in Heer i.v.m. de openingsviering van de Heiligdomsvaart om 19.00u in de Sint Servaasbasiliek.
- Op zondag 27 mei is er geen H. Mis in Heer i.v.m. de 1e H. Mis van kapelaan Slaven Brajković om 10.30u in Heugem.

ZONDAG 29 april   -   Vijfde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 6 mei   -   Zesde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Jef Heuts, als jaardienst voor de overl. ouders Bonten-Heuts, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers en voor de overledenen v.d. parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
DONDERDAG 10 mei   -   Hemelvaartsdag
09.30 uur H. Mis
Intenties: als jaardienst voor Pastoor Jos Heynen en zuster
Tijdens deze viering zullen 34  kinderen uit Heer en De Heeg de 1e H. Communie ontvangen
   
ZONDAG 13 mei   -   Zevende zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Geijselaers-Aarts, voor de echtl. Welzen-Walraven, voor de overl. ouders Jacobs-Moors en dochter Lena, voor Wim Bronckers en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman


ZONDAG 20 mei   -   Eerste Pinksterdag
09.00 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Jack Hoofs, als jaardienst voor Mieke Haesen-Kamps, als jaardienst voor de overledenen v.d. fam. Crutzen-Piters, voor de overl. echtl. Piters-Habets, voor Annette Mullenders-Prikken, voor Ellen Postma-Stevens en voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
Aansluitend zal de processie uittrekken
   
MAANDAG 21 mei   -   Tweede Pinksterdag, Onze Lieve Vrouw Moeder van de Kerk
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
   
ZONDAG 27 mei   -   H. Drie-eenheid
Geen H. Mis i.v.m. de 1e H. Mis van kapelaan Slaven Brajković in Heugem
   
ZONDAG 3 juni   -   Sacramentsdag
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Jef Heuts, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers en voor de overledenen v.d. parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 14 mei, 20.00u Pastorie, vergadering Parochiële Bestuursraad

Overleden

- 4 april, Ineke Meinema, 80 jaar
- 12 april, Els Stassen-Hoelbeekx, 72 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Wijding

Op zaterdag 26 mei  zal kapelaan Slaven Brajković in Roermond tot priester worden gewijd. Deze viering begint om 10.30u in de Kathedraal. U bent allen van harte uitgenodigd.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007