Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 18 & 19   28 april - 11 mei 2012
ZONDAG 29 april  -   Vierde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overledenen van de familie
 
ZONDAG 6 mei   -   Vijfde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor José Claessens-Stroom en t.e.v. de H. Antonius
Tijdens de viering zal er worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 18 & 19   28 april - 11 mei 2012
Attentie!
- Op zondag 6 mei begint de H. Mis om 9.30u i.p.v. 9.45u, dit in verband met de 1e H. Communie.
- Op vrijdag 11 mei is er geen Uitstelling, Rozenhoedje en H. Mis, dit in verband met de St. Servaasviering in de St. Servaasbasiliek Maastricht

ZATERDAG 28 april
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Christiaan Hubert Houben, voor Harry Vrancken (offg), Wim Jacobs (offg) en voor Pierre Heuts en Maria Heuts-Seegers
   
ZONDAG 29 april   -   Vierde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Marie Geijselaers-Roijen en als 3e jaardienst voor Marieke van Es-Kerckhoffs


MAANDAG 30 april   -   H. Pius V, paus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H. Mis
Intenties: als jaardienst voor Laurentius Smeets en ter intentie van O.L.V. van Lourdes
   
DINSDAG 1 mei   -   H. Jozef de arbeider
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
WOENSDAG 2 mei   -   H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
   
DONDERDAG 3 mei   -   HH. Filipus en Jakobus, apostelen
In de ochtenduren wordt de H. Communie rondgebracht aan zieken en thuiszittenden 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H. Mis
Intenties: voor Jan en Wies Vromans en voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 4 mei   
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis waarin de oorlogslachtoffers worden herdacht
Intenties: t.e.v. het H. Hart voor de overl. van de familie Hanssen-Ernst, voor Jef Nix (offg), voor José Claessens-Stroom, voor Harry Vrancken (offg), voor de overl. van een familie, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 5 mei   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Wim Jacobs, als jaardienst voor Jacques Coenen, als jaardienst voor echtl. Heijnens-Lemmens, voor Jan Bijkerk ne Sophie Bijkerk-Boesten en voor Ferdinand Beekman en Corrie Esche
Tijdens de viering zal er worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 6 mei   -  Vijfde zondag van Pasen
09.30 uur H.Mis waarin 29 kinderen de 1e H. Communie zullen ontvangen
Intenties: voor de echtl. Welzen-Walraven en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal er worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 7 mei   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en ter intentie van de H. Bernadette
   
DINSDAG 8 mei
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie

 
WOENSDAG 9 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor de overl. van de fam. Weerts-Kerckhoffs en voor Jef Meij
   
DONDERDAG 10 mei
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Heynen en zuster
   
VRIJDAG 11 mei   -   Geen H.Mis

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- maandag 30 april, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- maandag 7 mei, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering.

GEDOOPT

Op zondag 15 april zijn in De Heeg gedoopt:
- Djunaydi Dupont, Radeborg 20.
- Xavi Rodriguez-Lopez, Vlietwaard 419 Alkmaar.
Dopelingen, ouders en familieleden van harte gefeliciteerd.

OVERLEDEN

- 4 april, Netty Magermans, 85 jaar, Bourgogneplein 75b.
- 5 april, Harry Vrancken, 82 jaar, Hovenstraat 1.
Dat zij nu een plaats mogen hebben in de hemelse woning bij onze Vader.

OPBRENGST COLLECTE

De in april gehouden collecte voor het grootonderhoud bracht op in Heer
€ 610,10 en in De Heeg € 261,87.

OPBRENGST VASTENACTIE

De vastenactie heeft opgebracht in Heer € 1382,48 en in De Heeg € 813,98.
Hartelijk dank aan de gevers.

1e COMMUNICANTEN

Op zondag 6 mei zullen tijdens de viering in Heer van 9.30u de volgende kinderen hun 1e Communie ontvangen:
Mirthe Crijnen, Max Lindeman, Victor Beckers, Merijn Essers, Raff Essers, Juul Elissen, Darcy Geers, Maxime Geers, Bauke van Poulje, Elise Habets, Dinand Klaasse, Mariska Jeuken, Celeste Maria Latilla, Nanna Miesen, Max Miesen, Vivian Bastin, Sem Beusen, Phoebe Nievelstein, Celine Ghijzen, Jennifer van de Bogaart, Solanche Dassen, Jesse Favre, Michael Hilkman, Tim Humblet, Milan Jaspers, Rick Ramaekers, Romi Ramaekers, Hannah Schrieder, Yoshua Severins.

KLEDINGINZAMELINGSACTIE

Op zaterdag 12 mei vindt de kledinginzamelingsactie plaats van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 10.00u tot 12.00u afgeven bij de garage van de pastorie, Oude Kerstraat 10.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007