Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


30 jarig jubileum parochiekerk De Heeg
Dit jaar is het 30 jaar geleden dat de parochiekerk van De Heeg is ingewijd. Dit feit willen we als parochie natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan! Op 3 mei 1981 is de parochiekerk van De Heeg door Monseigneur Gijsen, toenmalig bisschop van Roermond, ingezegend. Pastoor Frans Wiertz, nu bisschop van Roermond, wist destijds vele mensen uit De Heeg bij elkaar te brengen om er een levende parochie van te maken die samen konden bidden, danken en vieren in hun kleine maar sfeervolle kerk. Nu, 30 jaar later, heeft De Heeg nog altijd een actieve parochie met een kerk die staat geankerd in de wijk. Om dit jubileum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, is er een kleine feestelijke bijeenkomst georganiseerd. Op 3 mei aanstaande zal er na de feestelijke Eucharistieviering van 20.00 uur een hapje en een drankje klaar staan in de parochiezaal voor alle parochianen van De Heeg. U bent als parochiaan van De Heeg van harte uitgenodigd om deze feestelijkheid samen met ons te vieren! Wij zien u graag op dinsdag 3 mei om 20.00 uur in de parochiekerk van De Heeg.

Bernard Demmers, Fred van Duurling en Ton Schols
Vrijwilligers Parochie De Heeg

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 18 & 19   30 april - 13 mei 2011
ZATERDAG 30 april
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
20.45 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 1 mei   -   Tweede zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
 
DINSDAG 3 mei   
20.00 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. het 30-jarig jubileum van de parochiekerk
Na de viering bent u welkom in de parochiezaal voor een hapje en een drankje
 
ZATERDAG 7 mei
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
20.45 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 8 mei   -   Derde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 18 & 19   30 april - 13 mei 2011
ATTENTIE!
Zondag 1 mei, viering 1e H.Communie, aanvang H.Mis: 09.30 uur.

Vrijdag 13 mei is er vanwege de St. Servaasviering in zijn basiliek, geen uitstelling H.Sacrament, rozenhoedje en  H.Mis.

ZATERDAG 30 april
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Laurentius Smeets, voor Lies Coninx-Walraven (offg), Frans de Groen (offg), echtel. Pierre Heuts en Maria Heuts-Seegers en voor Jef Kostons (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 1 mei   -   Tweede zondag van Pasen
09.30 uur Viering 1e H.Communie
Intenties: als zeswekendienst voor Jef Kostons, als jaardienst voor echtel. Leo Gulikers en Tiny Gulikers-Jorissen en v oor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk


MAANDAG 2 mei   -   H.Athanasius, bisschop en kerkleraar
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Hub Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en kinderenr
   
DINSDAG 3 mei   -   HH.Filippus en Jacobus, apostelen
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jan en Wies Vromans-Aussems (offg) en Ludo Bastiaens (offg)
   
WOENSDAG 4 mei
15.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis waarin de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog worden herdacht
Na de viering herdenking slachtoffers bij het monument Raadhuisplein
   
DONDERDAG 5 mei
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ferdinand Beekman en Corrie Esche, voor de overledenen van een familie en voor de zieken van een familie
   
VRIJDAG 6 mei 
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor Willy Custers (offg), José Claessens-Stroom, voor de overledenen van een familie, de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: Biechtgelegeheid

   
ZATERDAG 7 mei
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Jacques Coenen, voor Lies Heuts-Custers (offg), Bertien Vranken-Wijnands en overledenen v.d. fam. Vranken-Wijnands, overl. ouders Swakhoven-Kerkhofs (offg) en Jef Kostons (offg)
   
ZONDAG 8 mei   -  Derde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Jan en Wies Vromans-Aussems (offg), Mieke Beckers-Meertens (offg), Anneke Beckers-Rompelberg (offg), echtel. Welzen-Walraven en Jef Kostons (offg)
   
MAANDAG 9 mei
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor de overledenen Weerts-Kerckhoffs en voor Jef Meij
   
DINSDAG 10 mei
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor pastoor Jos Heynen en zuster, Ludo Bastiaens (offg) en voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 11 mei
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Anneke Beckers-Rompelberg (offg)
   
DONDERDAG 12 mei
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Jacobs-Moors, dochter Lena en Wim Bronckers
   
VRIJDAG 13 mei   -   Feest van de H.Servatius, bisschop

Geen aanbidding H.Sacrament en geen H.Mis in de parochiekerk
19.00 uur Viering in de St.Servaasbasiliek

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Door het H.Doopsel zijn opgenomen in onze kerkgemeenschap: Fréderique Saat, Marcus Tellerstraat 4, Tinus Franssen, Hubert v.Doorenlaan 40 en Evelyne Govers, Langven 18B Ham (B).
Dopelingen, ouders en familieleden: Proficiat!

OVERLEDEN

7 April, Bèr Janssen, 79 jaar, Veldstraat 18C35.
8 April, Truus Vincken-Rompelberg, 84 jaar, Croonenhoff.
Mogen zij de eeuwige vrede zijn binnengegaan.

1e H. COMMUNIE

Zondag 1 mei a.s. zullen 27 kinderen tijdens de eucharistieviering  in Heer om 09.30 uur hun 1e H.Communie ontvangen.
De communicanten zijn: Ylona Atol, Milan Bonten, Myren Cauberg, Jamaro Corputty, Jordy Custers, Lin Dautzenberg, Mike Dinjens, Klara Frerich, Francesca Gordon, Glenn Hendrix, Esmee v.Hoorn, Chloe Kessen, Bianca Kieszl, Elise Koopman, Lynn v.Mierlo, Fleur v.d.Rijdt, Britt Rikers, Kyra Roumans, Marissa Schuman, Delphina Severins, Oliver Srajek, Yves Smeets, Paloma Stadhouders, Yves Stalman, Jana Verstappen, Quente Visser en Amy Vlaspoel.

"GEEF DE KERK KLEUR"

Alle deelnemers aan de vieringen tijdens de Paasdagen in de St. Petrus' Bandenkerk, hebben zich ervan kunnen overtuigen dat de  schilderbeurt van de kerk een prachtig resultaat heeft opgeleverd.  De eerste reacties van de bezoekers waren uiterst positief.
De werkzaamheden aan het interieur van de kerk, gaven de mogelijkheid enige veranderingen aan te brengen in de kerk. Het reeds in de kerk aanwezige St. Petrusbeeld is nu geplaatst in de nabijheid van de aan de wand bevestigde gedachteniskruisjes voor onze overledenen. De H.Petrus, de patroon van onze kerk, heeft hiermee een verdiende en markante plaats gekregen in zijn kerkgebouw. Naast St. Petrus is de door de heer Wiel Eggen vervaardigde maquette van de kerk geplaatst  De tekst van de door de heer Henny Coolen geschreven geschiedenis van de kerk is in de nabijheid hiervan ter kennisneming opgenomen.

ST.SERVAASVIERING

Op het patroonsfeest van St. Servatius, vrijdag 13 mei, wordt er om 19.00 uur in zijn basiliek een eucharistieviering gehouden voor alle parochiemedewerkers van het dekenaat Maastricht. Alle medewerkers van onze twee parochies worden hiervoor uitgenodigd. Na de viering is er een gezamenlijk treffen in de pandhof van de basiliek met koffie/thee en vla.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007