Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 18 & 19   1 - 14 mei 2010
ZATERDAG 1 mei
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 2 mei   -   Vijfde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Nick Ramaekers; vandaag bidden we bijzonder voor Lud Lindeman in het missiegebied. H.Moeder van God, glorierijke en gezegende Maagd, Sterre der Zee, bescherm hem. H.Athanasius waak over hem. Wij bidden ook voor zijn overleden collega's Mark en Jeroen: dat zij in de hemel de Heer mogen aanbidden. En dat allen vrucht mogen dragen tot welzijn van de mensen hier en in Afghanistan.
Tijdens de viering collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 8 mei   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 9 mei   -   Zesde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met samenzang
 
DONDERDAG 13 mei   -   Hoogfeest v.d. Hemelvaart v.d. Heer
09.00 uur H.Mis met communicanten basisschool "De Schans"
11.00 uur H.Mis met communicanten basisschool "De Perroen"
Intenties: voor Bèr Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 18 & 19   1 - 14 mei 2010
ATTENTIE!
- Op zondag 2 mei begint de hoogmis  i.v.m. de viering van de 1e H.Communie, om 09.30 uur.
- Op de drie Kruisdagen, maandag, dinsdag en woensdag 10, 11 en 12 mei is er geen H.Mis in de parochiekerk, maar in de kapel van de zusters Opveld.
- Vanwege de dekenale St. Servaasviering in de St. Servaasbasiliek is er op vrijdag 14 mei geen H.Mis in de parochiekerk.

ZATERDAG 1 mei
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Giel Thans, als zeswekendienst voor Elisabeth Penders-Beckers en voor Paul Penders, als 1e jaardienst voor Bertine Magermans-Ackermans, voor Harry Decker (offg), Jeuke Aarts (offg), Pierre Schurgers (offg), Monica v.Wijlick (offg) en voor Ria Swakhoven-Kerkhofs (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 2 mei   -   Vijfde zondag van Pasen 
09.30 uur Viering 1e H.Communie
Intenties: voor José Claessens-Stroom en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
MAANDAG 3 mei   -   HH.Filippus en Jakobus, apostelen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, echtel. Jan en Wies Vromans-Aussems (offg) en overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen
   
DINSDAG 4 mei   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de oorlogslachtoffers
Na de H.Mis:  Dodenherdenking bij het monument op het Raadhuisplein
   
WOENSDAG 5 mei   
15.30 uur H.Mis kapel Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 6 mei
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor René Wiche, Ferdinand Beekman en Corrie Esche en voor overledenen van een familie
   
VRIJDAG 7 mei   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor Willy Custers (offg), overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor de overledenen van een familie, de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 8 mei   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Ferdinand Beekman en Corrie Esche, Marie Smitsmans-Coninx (offg), Ronald Wetzels (offg), Henk Perée (offg), Hein Spauwen (offg) en Chrit Wilders (offg)
   
ZONDAG 9 mei   -  Zesde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Jean Heuts, als jaardienst voor overledenen v.d. fam. Weerts-Kerckhoffs, voor echtel Jan en Wies Vromans-Aussems (offg), overl. ouders Heuts-Keulemans, Jean Rompelberg (offg), Jef Meij, José Claessens-Stroom, Monica v.Wijlick (offg), Piet Feij (offg)en voor echtel. Welzen-Walraven
   
MAANDAG 10 mei   
19.00 uur H.Mis in kapel klooster Opveld, met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor pastoor Jos Heynen en zuster en als 1e jaardienst voor Pierre Smeets
Na de H.Mis bidtocht in park Opveld
   
DINSDAG 11 mei   -   H.Petrus Canisius, priester en kerkleraar
19.00 uur H.Mis in kapel klooster Opveld
Intenties: voor het zieleheil van een familie
Na de H.Mis: bidtocht in park Opveld
   
WOENSDAG 12 mei   -   HH.Nereüs en Achilles, martelaren
19.00 uur H.Mis in kapel klooster Opveld
Intenties: voor het afsmeken van Gods zegen voor de oogst
Na de H.Mis bidtocht park Opveld
   
DONDERDAG 13 mei   -   Hoogfeest v.d. Hemelvaart v.d.Heer
09.45 uur Hoogmis met Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Desiré Leesens en voor overl. ouders Jacobs-Moors, dochter Lena en voor Wim Bronckers
   
VRIJDAG 14 mei
Op deze vrijdag is er vanwege de dekenale viering van het St. Servaasfeest geen uitstelling van het H.Sacrament, geen rozenhoedje en geen H.Mis

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

VIERING OP DE KRUISDAGEN
Op de 3 dagen voor 's-Heren Hemelvaart, maandag, dinsdag en woensdag 10, 11 en 12 mei, wordt in aansluiting op de H.Mis van 19.00 uur in de kapel van de zusters Opveld,  een bidtocht gehouden in het park van het klooster. Het gebruik van deze bidtochten ontstond in de 5e eeuw in Gallië Al trekkend door de velden achter het kruis, werd Gods zegen afgesmeekt over de oogst.

St. SERVAASVIERING

Op het patroonsfeest van St. Servatius, vrijdag 14 mei a.s. wordt er om 19.00 uur in zijn basiliek een viering gehouden voor alle parochiemedewerkers van het dekenaat Maastricht. Alle vrijwilligers van onze twee parochies worden hiervoor uitgenodigd. Na de viering is er een gezamenlijk treffen in de pandhof van de basiliek met koffie/thee en vla.

VASTENACTIE 2010
De kerkcollecten en de inzameling voor deze actie in onze twee parochies, brachten dit jaar in Heer op € 1540.61, in De Heeg  € 540.77.

WEEKAGENDA

Maandag 3 mei, 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.
Maandag 10 mei, 20.30 uur, pastorie: bijeenkomst bijbelgroep.

VIERINGEN 1e H. COMMUNIE IN DE HEEG
Tijdens de viering op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei om 09.00 uur zullen de hierna genoemde kinderen van basisschool "De Schans" hun 1e H.Communie ontvangen: Michael Baniak, Jayden Boesten, Ange Byrman, Geena Jacobs, Jennifer en Shirley Knipschild, Cyriel Mulkens en Elvira Philippen.
Tijdens de viering op Hemelvaartsdag om 11.00 uur van basisschool "De Perroen": Femke Bastian, Indy Elissen, Baptiste Gallé, Jenna Kints, Yarni Lebens, Didi Limbourg, Joëlle Muijtjens, Stan Penders en Caspar v.Term.
Tijdens de viering zondag 16 mei om 11.00 uur van basisschool "De Kring": Jim Engels, Jovan v. Golde, Djordie de Jongh, Marijne v.Kempen, Stacey Nelissen, Hannah Smeets, Xander Schrooders, Menno Schrijnemakers, Lars Ummels en Lars Vrancken.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007