Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 18 & 19   26 april - 9 mei 2008
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 26 april  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Leon Gerets en Tiny Ummels-Reiters
   
ZONDAG 27 april   -   Zesde Zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met viering 30-jarig jubileum Monulfus- en Gondulfuskoor
   
DONDERDAG 1 mei   -   Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
09.00 uur H.Mis
Tijdens de viering ontvangen 11 kinderen hun 1e H.Communie
11.00 uur H.Mis
Tijdens de viering ontvangen 14 kinderen hun 1e H.Communie
   
ZATERDAG 3 mei  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 4 mei   -   Zevende Zondag van Pasen
11.00 uur H.Mis
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
Tijdens de viering ontvangen 21 kinderen hun 1e H.Communie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 18 & 19   26 april - 9 mei 2008
ATTENTIE
Zondag 27 april is er geen hoogmis om 09.45 uur. Om 09.30 uur ontvangen tijdens een Eucharistieviering 32 kinderen hun 1e H.Communie.
Maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 april, de Kruisdagen, zijn de HH.Missen om 19.00 uur in de kapel van klooster Opveld. Na de viering wordt er een bidtocht gehouden in het park van het klooster, waarbij Gods zegen wordt gevraagd voor een goede oogst.
Zondag 4 mei is er om 19.00 uur in de kerk een Woordviering vanwege de Nationale Dodenherdenking, waarna gezamenlijk wordt opgetrokken naar het monument op het Raadhuisplein.
Vrijdag 9 mei wordt om 19.00 uur in de St.Servaasbasiliek de dekenale St.Servaasviering gehouden. In verband hiermede wordt er deze avond in onze kerk om 18.40 uur geen Rozenhoedje gebeden en is er om 19.00 uur geen H.Mis.

ZATERDAG 26 april
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Frien Ramaekers-van Wunnik, als 1e jaardienst voor mevr. Lie Giok Hoo-Demmers, als jaardienst voor Jo en Mia Wijenberg-Kubben, voor Wim Franssen (offg), Wim van Wissen (offg), echtel. Leo Gulikers en Tiny Gulikers-Jorissen, voor Lambert Creuwels (offg) en voor overl. ouders Chrit Scaf en Annie Scaf-Hanssen
   
ZONDAG 27 april   -   Zwade Zondag van Pasen
09.30 uur H.Mis
Intenties: voor Jean Thans
Tijdens deze viering ontvangen 31 kinderen hun 1e H.Communie
   
MAANDAG 28 april   -   H.Petrus Chanel, priester en martelaar
19.00 uur H.Mis kapel klooster Opveld, met zang schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Christiaan Hubert Houben, voor echtel. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie en voor Albert Ringhs (offg)
Na de H.Mis bidtocht in het park klooster Opveld
   
DINSDAG 29 april   -   H.Catharina van Siena, maagd en kerklerares, medepatrones van Europa
19.00 uur H.Mis kapel klooster Opveld
Intenties: voor Louis Beckers
Na de H.Mis bidtocht in het park klooster Opveld
   
WOENSDAG 30 april   -   H.Pius V, paus
19.00 uur H.Mis kapel klooster Opveld
Intenties: als jaardienst voor Laurentius Smeets, echtel. Meusen-Jansen en dochter Elisa en voor Jo Muitjens
Na de H.Mis bidtocht in het park klooster Opveld
   
DONDERDAG 1 mei   -   Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor ouders Stroom-Heuts
   
VRIJDAG 2 mei   -   H.Athanasius, bisschop en kerkleraar; eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis ter ere van het H.Hart
Intenties: voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor Paul Penders, Lies Josquin, Bertien Vranken-Wijnands, de overledenen van de fam. Vranken-Wijnands en voor de zielen in het vagevuur
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 3 mei  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Mia Brouwers-Faarts, voor Emma Vonk-v.d.Velden (offg), Leon Schurgers (offg), Jo Frederix (offg) en Lambert Creuwels (offg)
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 4 mei   -   Zevende Zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: voor Hendrik Wolters (offg), echtel. Berthien en Giel Hameleers-Lardenoye (offg), Lies Jorissen-Essers (offg), Maria Retrae-Janssen (offg), overl. ouders Piters-Daniëls en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
19.00 uur Woordviering vanwege de Nationale Dodenherdenking
   
MAANDAG 5 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor Maria Retrae-Janssen
   
DINSDAG 6 mei  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor echtel. Welzen-Walraven
   
WOENSDAG 7 mei  
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Louis Beckers
   
DONDERDAG 8 mei   -   HH.Wiro en Plechelmus, bisschoppen en Otger, diaken
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor de bekering van de zondaars
   
VRIJDAG 9 mei
Vanwege de St.Servatiusviering in de St.Servaasbasiliek te Maastricht, wordt er deze avond geen Rozenhoedje gebeden en is er geen H.Mis

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 20 april werd in De Heeg door het H.Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap: Giel Tillie, Meendaal 175.
Dopeling, ouders en famlieleden: proficiat.

OVERLEDEN
13 April, Sjeng Frijns, 89 jaar, “La Valence”, uitvaart Heer 19 april.
18 April, Bèr Coenen, 72 jaar, Lorentzstraat 34, uitvaart Heer 23 april.
Moge de hemel voor hen een thuis zijn.

JUBILEUM
Het kerkelijk zangkoor “Monulfus en Gondulfus” viert dit jaar haar 30-jarig jubileum. Zondag 27 april om 11.15 uur is de jubileumviering in de parochiekerk. Wilt u de feestvreugde verhogen, doet u dan mee aan de spaaractie voor een nieuwe Clavinova, het instrument dat nodig is bij de repetities en tijdens het zingen in bv. een verzorgingshuis. Giften kunt u overmaken op bankrekening 86.67.84.535 van het Monulfus- en Gondulfuskoor Maastricht.
Bij voorbaat hartelijk dank!

PAROCHIE BEDEVAART BANNEUX
Vrijdag 2 mei a.s. kunnen de parochianen van De Heeg en Heer weer pelgrimeren naar O.L.Vrouw van Banneux. Het vervoer gaat met eigen auto’s. Vertrek om 09.00 uur vanaf het kerkplein in Heer. De deelnemers worden verzocht zich op te geven aan het parochiebureau, tel 361 00 28. Bij de opgaaf tevens te vermelden of men met eigen auto gaat of dat men met een ander wenst mee te reizen. In het laatste geval wordt verzocht hiervoor € 5.00 te betalen aan de chauffeur.

OPBRENGST COLLECTEN
De vastenaktie bracht in Heer op € 1755.08, in De Heeg € 954.88. Een zeer mooi resultaat!
De opbrengst van de collecte groot onderhoud kerkgebouw in Heer bedroeg € 417.41. In De Heeg € 130.10.

ONZE COMMUNICANTEN
Viering te Heer zondag 27 april om 09.30 uur.
Basisschool De Burght:

Ricky Beckers, Emi Brok, Belanna Cauberg, Marco Essers, Caressa van Gastel, Nikki Godding, Roy Kessen, Inge Kieszl, Marjoly Meens, Joey Rammers, Dani Smeijsters.
Basisschool Joppenhof:
Ninon Augustinus, Gabriël Beckers, Sasha Bradberry, Dezy Favre, Isabeau Geers, Louise Husson, Shania Janssen, Nick Lardenoije, Sem Lardenoye, Guilia Meinke, Sterre Postma, Guy van de Rijdt, Nikki Sullot, Gilles Wolters.
Andere basisscholen:
Demi Jane Collijn, Manoah Corputty, Kimberly Courtens, Nick Jeurissen, Nardy Limbourg, Michele Paloni, Chiara Tognolli.
Viering De Heeg, donderdag 1 mei 09.00 uur.
Basisschool De Schans:

Laura van Beveren, Celine Bodden, Elvin Drinhuyzen, Noa Elissen, Kirstin Hogenboom, Quinn Hogenboom, Marley Mordang, Minoesj Siezenis, Demi Ubachs, Rick Weijenberg en Mauro Willems.
Viering De Heeg, donderdag 1 mei 11.00 uur:
Basisschool de Perroen en parochiegroep.
Branca Bertelet, Job van Bekhoven, Vanity Geraerts, Bram van Gool, Cheyenne Horbach, Fabio Jeurissen, Wesley van de Leygraaf, Nardy Limbourg, Joëlle Macheels, Dewy Macheels, Rowan Muijtjens, Sven Overdijk, Toby Paulussen en Jelle Wijckmans.
Viering De Heeg, zondag 4 mei, 11.00 uur.
Basisschool De Kring:
Kimberley Bastian, Gwendoline Beiser, Bryan Bemelmans, Hannah Carlile, Fenety Custers, Luuk Goverde, Anne Homblen, Amand van Hoof, Jersey van Hoorn, Jordi Huntjens, Gabe Kruse, Mérall Mullenders, Mareno Oomen, Michael Pisters, Amber Raadschilders, Siona Ramaekers, Ferry Schobbe, Sienna Soffiati, Richard Somers, Lucija Vrencken en Jesper Vrijhoeven.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007