Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

LinksExcuses voor het late verschijnen van de digitale ParochieAgenda

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 17   21 - 27 april 2007
ZATERDAG 21 april  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor ouders Heijnen-van Loo en voor Bert Bastiaens
   
ZONDAG 22 april   -   Derde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met het Caeciliakoor St. Pieter Beneden
Intenties: voor dhr. Dijkman
   
DINSDAG 24 april   -   H.Fideles van Sigmaringen, priester en martelaar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 26 april
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor heilige priesters
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 27 april   -   H.Petrus Canisius, priester en kerkleraar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 17   21 - 27 april 2007
ZATERDAG 21 april  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Ger Houben, voor José Penders-Claessens (offg), ouders Stroom-Heuts en voor Jef, Bertha en Peter Weijenberg
   
ZONDAG 22 april   -   Derde zondag van Pasen
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor ouders Houben-Essers (offg)
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Pie Hameleers, als jaardienst voor Pieter Coninx, als jaardienst voor Tiny Delmee-Stroucken, als jaardienst voor overl. ouders Piters-Daniëls, als jaardienst voor Thimo Bosch, echtel. Pasmans-Lasoe en echtel. Bosch-Cimmermans, voor Lieske v.d.Broeck-Mesters (offg) en voor Laur Olislagers (offg)
   
MAANDAG 23 april   -   H.Adalbert, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
   
DINSDAG 24 april   -   H.Fideles van Sigmaringen, priester en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter en voor overl. ouders Nelissen-Janssen
   
WOENSDAG 25 april   -   H.Marcus, evangelist
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Frijnts- van Gastel
   
DONDERDAG 26 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg)
   
VRIJDAG 27 april   -   H.Petrus Canisius, priester en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tiny Gulikers-Jorissen (offg), Agnes ten Haaf-Fievez (offg), echtel. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie en voor Lies Josquin

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPZONDAG DE HEEG
De volgende doopzondag is 17 juni a.s. Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

GEDOOPT
In de parochiekerk De Heeg werden gedoopt:
Stevie Nelissen, Kasteel Kessenichstraat 69 en Diego Peeters, Meendaal 199.
Door het H.Doopsel werden zij kinderen van God.
Ouders en familieleden gefeliciteerd!

OVERLEDEN
De Heeg:
Chris Bergmans, 77 jaar, Bogaartsborg 78.
Heer:
Maike Noël-Starren, 86 jaar, De Koepelhof.
Hubert Bos, 77 jaar, Woonvorm ’t Anker Valkenburg.
Sophie Custers-Frissen, 60 jaar, Blanckenberghofstraat 38.
Mogen zij rusten in de vrede van de Heer.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op woensdag 20.15 uur: Woordviering 1e Gemeenschap.
Wekelijks op donderdag 20.15 uur: Woordviering 2e Gemeenschap.
Wekelijks op zaterdag 20.30 uur: Eucharistievieringen voor beide Gemeenschappen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

OPBRENGST COLLECTEN/INZAMELINGEN
De actie “Door kinderen voor kinderen” voor een kindertehuis in Polen, bracht € 1000.- op!
De geldinzameling voor een geluidsinstallatie parochiekerk De Heeg bracht € 766.75 op.
De opbrengst van de collectie voor het groot onderhoud van het kerkgebouw Heer bedroeg deze maand € 576.18.
Zeer mooie resultaten. Dank aan de gulle gevers.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007