Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 17   22 - 28 april 2006
ZATERDAG 22 april
17.45 uur H.Mis met samenzang. Herdenkingsdienst Paus Johannes Paulus II
19.00 uur Filmvoorstelling in parochiezaaltje over Paus Johannes Paulus II
22.00 uur Aanbidding tot 22.45 uur
ZONDAG 23 april - Tweede Zondag van Pasen (Beloken Pasen): Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
11.15 uur H.Mis met Evolution
DINSDAG 25 april - H.Marcus, evangelist
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
DONDERDAG 27 april - H.Petrus Canisius, priester en kerkleraar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 28 april - H.Petrus Chanel, priester en martelaar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 17   22 - 28 april 2006
ZATERDAG 22 april
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Gerrit Beusen, als jaardienst voor echtel. Vrancken-Lamkin en zoon, als 4e jaardienst voor Bertien Vrancken-Wijnands en als 3e jaardienst voor Theo Eerens
ZONDAG 23 april - Tweede Zondag van Pasen (Beloken Pasen): Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
8.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
9.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Leo Aarts, als jaardienst voor Pieter Coninx, als jaardienst voor Tiny Delmee-Stroucken, als jaardienst voor ouders Piters-Daniëls, voor Jef Koekkelkoren (offg) en Tilla Thehu-Claessens
MAANDAG 24 april - H.Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter, voor Lena Severeijns-Jacobs, Pierre Konings (vanwege buren) en overl. ouders Nelissen-Janssen
DINSDAG 25 april - H.Marcus, evangelist
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin en Ronnie Kostons
WOENSDAG 26 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
DONDERDAG 27 april - H.Petrus Canisius, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Gerrit Beusen (vanwege verjaardag) en voor echtel. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie
VRIJDAG 28 april - H.Petrus Chanel, priester en martelaar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Christiaan Hubert Houben, echtel. Meusen-Jansen en dochter Elisa, Netta Willems-Hendrikx, Lies Josquin en Jeanne Nillesen-Quaden

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
In de parochiekerk De Heeg werd gedoopt: Carlile Phoebe.
Moge de dopeling, gesterkt door dit sacrament, uitgroeien tot een goed christen.
Ouders en familie: proficiat.


DOOPDATUMS DE HEEG

De zondagen 18 juni en 2 juli.
Aanmelding gaarne minstens een maand van tevoren.


OVERLEDEN
13 april, Mia Coninx-Henrotte, 78 jaar, Hanedoorn 1.
Moge de verrijzenis en het eeuwig leven nu haar deel zijn.


FILM OVER HET LEVEN VAN PAUS JOHANNES PAULUS II

Zoals hierboven onder de kerkdiensten De Heeg is vermeld, vindt er na de eucharistieviering van zaterdag 22 april, rond 19.00 uur, in het parochiezaaltje van De Heeg een filmvoorstelling plaats over de overleden Paus Johannes Paulus II.
Aan het bijwonen ervan zijn geen kosten verbonden. Geïnteresseerden worden verzocht zich voor deze voorstelling telefonisch te melden aan het parochiebureau, dit i.v.m. opstelling stoelen in de zaal.


OPBRENGST COLLECTE

De opbrengst van de collecte voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw Heer, tijdens de vieringen op 1 en 2 april jl. bedroeg euro 802.45.
Een zeer mooi resultaat. Dank aan de gevers!


VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT

Donderdag 20 april, 20.15 uur: Woordvieringen voor beide gemeenschappen.
Zaterdag 22 april, 20.30 uur, voor beide gemeenschappen een gezamenlijke eucharistieviering.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.


BEDEVAART NAAR ROME VOOR DE PAROCHIANEN VAN DE HEEG EN HEER

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de bedevaart naar Rome, van 30 augustus tot en met 8 september a.s. Op de heenreis wordt overnacht te Chateauneuf-le-Gaulure (Fr.) en San Damiano (I), op de terugweg in Assisi(I), Turijn (I) en Paray-le-Monial (Fr). De totale reissom voor deze bedevaart bedraagt euro 735.00. Toeslag voor een éénpersoonskamer euro 130.00. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij mevr.. Marie-José Sullot, parochiebureau, pastorie Oude Kerkstraat 10, op maandag, dinsdag en donderdag van 09.30 tot 17.00 uur.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007