Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 17 & 18   20 april - 3 mei 2013
ZONDAG 21 april   -   Vierde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met zang van het koor Ambitie uit Amby


ZONDAG 28 april   -   Vijfde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 17 & 18   20 april - 3 mei 2013
ZATERDAG 20 april
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Sjeng Thomma, als 1e jaardienst voor Pierre Thehu, als jaardienst voor Tilla Thehu-Claessens, als jaardienst voor ouders Beckers-van Proemeren en voor Annie Krutzen-Damen (offg)
   
ZONDAG 21 april   -   Vierde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als zeswekendienst voor Finy Cremers-Willems, als jaardienst voor Hub Dassen, als jaardienst voor overl. echtg. Harrie en Emma Vonk-van der Velden en voor de echtl. Nix-Konings


MAANDAG 22 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch
 
DINSDAG 23 april 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
WOENSDAG 24 april 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter
   
DONDERDAG 25 april   -   H. Marcus, evangelist
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie

 
VRIJDAG 26 april  
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje met zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtl. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie
Aansluitend biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 27 april  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Lies Jongen-van Engelshoven, als jaardienst voor Truus Selbach-Bastiaens en Miepie, Ton en Fanus Selbach en voor Jan Bijkerk en Sophie Boesten
   
ZONDAG 28 april   -   Vijfde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx en als jaardienst voor Christiaan Hubert Houben
 
MAANDAG 29 april   -   H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, medepatrones van Europa
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
DINSDAG 30 april   -   H. Pius V, paus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Laurentius Smeets

 
WOENSDAG 1 mei   -   H. Jozef Arbeider
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor vrede in de wereld
   
DONDERDAG 2 mei   -   H. Athanasius, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de vervolgde en onderdrukte christenen
   
VRIJDAG 3 mei   -   HH. Filippus en Jakobus, apostelen
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. het H. Hart, voor de overl. van de fam. Hanssen-Ernst, voor Jan en Wies Vromans-Aussems, voor José Claessens-Stroom, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

ATTENTIE!
- I.v.m. met dodenherdenking is de Mis op zaterdag 4 mei in Heer om 19.00u, i.p.v. 17.45u.
- I.v.m. de 1e H. Communie is de Mis op zondag 5 mei in Heer om 9.30u, i.p.v. 9.45u

OVERLEDEN

- 27 maart, Sjra Munnichs, 88 jaar, Croonenhoff.
Dat hij in vreugde mag binnengaan in Gods hemelrijk.

GEDOOPT

Op zondag 7 april werd in Heer gedoopt:
- Yoris Thehu, Moselborg 40.
Moge hij uitgroeien tot een blij christen.
Dopeling, ouders en familieleden van harte proficiat.

KERKDEURCOLLECTE
De door de misdienaars met Palmpasen gehouden kerkdeurcollecte heeft € 159,55 opgebracht. Namens de misdienaars hartelijk dank aan de gevers.

JUBILEUM DAMESKOOR

Het pastoraal team en het kerkbestuur willen het Dameskoor St. Petrus’ Banden feliciteren met het 45-jarig jubileum en danken voor hun inzet voor de parochie, en met name de 7 jubilarissen: Martha Janssen, Jeanne Sistermans, Annie Thiessens en Toos van Uum, allen 45 jaar lid. Riet Huppertz en Annie Meusen, beiden 25 jaar lid. Jeanne Erckens, 20 jaar lid. 

KLEDINGINZAMELINGSACTIE

Op zaterdag 25 mei vindt de kledinginzamelingsactie plaats van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood. U kunt dan uw goede nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 10.00u tot 12.00u afgeven bij de garage van de Pastorie, Oude Kerkstraat 10.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007