Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 17 & 18   18 april - 1 mei 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 18 april  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 19 april   -  Tweede Zondag van Pasen (Beloken Pasen)
11.15 uur H.Mis met zang “Evolution”
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris en voor Ber Goessen
    
ZATERDAG 25 april   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst  voor Oma van Patrick Wysoczanski en voor Patrick Wysoczanski
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 26 april   -   Derde Zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met koor “Slomsek”
Intenties:
voor Bèr Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 17 & 18   18 april - 1 mei 2009
ZATERDAG 18 april
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Ronald Wetzels, als zeswekendienst voor Jef Dirix, als jaardienst voor ouders Beckers-van Proemeren, als jaardienst voor Jo Wijenbergh en Mia Weijenbergh-Kubben, als 7e jaardienst voor Bertien Vrancken-Wijnands, voor overl. ouders Vrancken-Lamkin en zoon Giel, voor Lies Schuffelers-Nelissen (offg), Lei Aarts (offg), Antoinette Meerstad-Nelissen (offg), Anna Essers-van Kesteren (offg) en voor echtel. Ramaekers-Weijenberg (offg)
   
ZONDAG 19 april   -   Tweede Zondag van Pasen (Beloken Pasen)
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Tina Hermsen-Curfs, als jaardienst voor Chris en Annet Essers-Quaden en zoon Lam, als jaardienst voor Tiny Delmee-Stroucken, als jaardienst voor Christiaan Coninx en dochter Ineke, voor Jos Baguette-Claes (offg), overl. echtgenoten Harrie en Emma Vonk-van der Velden, voor overl. ouders Houben-Essers en voor Math. Essers
   
MAANDAG 20 april   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Leon Stallenberg, mevr. van Mieghem, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 21 april   -   H.Anselmus, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: dat de jeugd het geloof mag leren kennen en waarderen
   
WOENSDAG 22 april   
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 23 april   -   H.Adalbert, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
VRIJDAG 24 april   -   Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Miis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter en voor Lies Josquin
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 25 april   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Anna v.d.Broeck-v.Engelshoven, als jaardienst voor ouders Stroom-Heuts, voor John van Gastel (offg), Jean Blom (offg), Sophie Bijkerk-Boesten, Johannes Demmen, Lie Giok Hoo en zoon Albertus
   
ZONDAG 26 april  -  Derde Zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx en voor Jean Thans (offg)
   
MAANDAG 27 april   -   H.Petrus Canisius, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie
   
DINSDAG 28 april   -   H.Lodewijk Maria Grignon van Montfort
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor Christiaan Hubert Houben
   
WOENSDAG 29 april   -   H.Catharina van Siëna, maagd en kerklerares, medepatrones van Europa
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor echtel. Meusen-Jansen en dochter Elisa
   
DONDERDAG 30 april   -   H.Pius V
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis 
Intenties: als jaardienst voor Laurentius Smeets
   
VRIJDAG 1 mei    -   H.Jozef, de arbeider; Eerste Vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, Lies Josquin, voor Lies Schuffelers-Nelissen (offg), Bertien Vrancken-Wijnands en overledenen v.d. fam. Vrancken-Wijnands, voor de overledenen van een familie, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen.
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 5 april werden in de St. Petrus’ Bandenkerk gedoopt;
Jayden Heuts, Eykelborg 25, Danisha Gilissen, Scheynengaard 21 en Ryan Land, Meerssenerweg 5V.
Dopelingen, ouders en familieleden: proficiat!

OVERLEDEN
30 Maart, Marieke van Es-Kerckhoffs, 79 jaar, Europalaan 12, uitvaartdienst te Heer 4 april.
Moge zij door God zijn opgenomen in Zijn woning.

WEEKAGENDA
Maandag 20 april, 20.00 uur, kapelanie: Werkgroep Communie en Vormsel
Maandag 20 april, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Maandag 27 april, 20.00 uur, pastorie: Kerkbestuursvergadering.
Woensdag 29 april, 13.30-15.00 uur, zaal kerk De Heeg: Gezinsmisclub.

INZAMELING KLEDING
Voor de Stichting “Mensen in Nood” wordt op zaterdag 25 april weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie gehouden. De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten goede aan een  noodhulpproject van de stichting in Kenia. Samen met lokale partners zorgt Mensen in Nood ervoor dat men aldaar minder kwetsbaar wordt in periodes van droogte, door het creëren van nieuwe inkomstenbronnen of het realiseren van waterbronnen, waardoor de mensen minder afhankelijk zijn van klimaatsinvloeden.  
U kunt uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven, op 25 april, tussen 10.00 en 12.00 uur aan de pastorie Oude Kerkstraat 10.

SCHILDERWERK KERKEN
De kerkcollecten voor dit doel brachten het eerste weekeinde van deze maand in De Heeg op €196.31, in Heer €500.80.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007