Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 16   14 - 20 april 2007
ZATERDAG 14 april  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Carla Biesmans-Willems
   
ZONDAG 15 april   -   Tweede zondag van Pasen - Beloken Pasen - Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
DINSDAG 17 april  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
DONDERDAG 19 april
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 20 april
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 16   14 - 20 april 2007
ZATERDAG 14 april  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Harie Aarts, als jaardienst voor echtel. Jorissen-Smeets, als jaardienst voor ouders Beckers-van Proemeren, voor Annie Bovens (offg), Giel Heijnen (offg) en voor Sjef Lutgens (offg)
   
ZONDAG 15 april   -   Tweede zondag van Pasen - Beloken Pasen - Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor ouders Smeets-v.d.Boorn en Geelen-Schreurs
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Jean Huysmans, als 1e jaardienst voor May Nefkens-Aerts, als jaardienst voor Tina Hermsen-Curfs, voor Laur Olislagers (offg), Enny Boers-van Beek (offg), echtel. Welzen-Walraven, voor Chris en Marie Pasmans-Gulikers, Bert Adriaansen en Peter Heidendal
   
MAANDAG 16 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tiny Gulikers-Jorissen (offg), echtpaar Bastens-Darding en als 1e jaardienst voor Bertha Weijenberg-Overhof
   
DINSDAG 17 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin
   
WOENSDAG 18 april
13.30-15.00 uur Boeteviering communicanten parochie Heer
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Wiel Prikken (offg) en Ger Eggen (offg)
   
DONDERDAG 19 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg) en Mia Coninx-Henrotte (offg)
   
VRIJDAG 20 april  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 5e jaardienst voor Bertien Vrancken-Wijnands, voor Guillaume Beckers (offg) en voor Lies Josquin

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPZONDAGEN DE HEEG
17 Juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op woensdag, 20.15 uur: Woordviering 1e Gemeenschap.
Wekelijks op donderdag, 20.15 uur: Woordviering 2e Gemeenschap.
Wekelijks op zaterdag, 20.30 uur: Eucharistievieringen voor beide Gemeenschapppen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

WEEKAGENDA
Maandag 16 april, 20.00 uur, pastorie: Parochieel Leven.
Woensdag 18 april, 13.30-15.00 uur: Boeteviering communicanten parochie Heer.

GEVRAAGD ARCHIEFMEDEWERKERS
Voor de bijhouden van de archieven van de parochies Heer en De Heeg wordt gezocht naar een tweetal geïnteresseerde medewerk(st)ers. Door omstandigheden is het aantal actieve medewerkers steeds kleiner geworden. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit licht administratieve bezigheden, zoals het ordenen, opbergen en administreren van archiefstukken. Gevraagd wordt zich hiervoor één middag per week in te zetten. Mocht u hiervoor interesse hebben, of wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met het parochiebureau, telefoon 361 00 28.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007