Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


Mistijden rondom Pasen in De Heeg verkeerd!
In de vorige versie van deze ParochieAgenda zijn helaas verkeerd Mistijden geslopen bij de vieringen rondom Pasen in parochie De Heeg.

Nog even op een rijtje:
Goede Vrijdag: 15.00 Kruisweg / 19.00 Kruisverering
Stille Zaterdag: 20.30 Paaswake

Onze excuses voor deze fout.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 16   13 - 21 april 2006
DONDERDAG 13 april - Witte Donderdag - Begin van het Paastriduüm
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur Jongerenmis met voetwassing
Intenties: voor heilige priesters
Aansluitend aanbidding tot 22.00 uur
VRIJDAG 14 april - Goede Vrijdag
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Herdenking van het lijden en sterven van de Heer
Tijdens deze viering is er gelegenheid tot de kruisverering
ZATERDAG 15 april - Paaszaterdag
20.30 uur Paaswake met Monulfus en Gondulfuskoor
ZONDAG 16 april - Paaszondag - Hoogfeest van de Verrijzenis van de Heer
11.15 uur H.Mis met Monulfus en Gondulfuskoor
Intenties: als jaardienst voor ouders Nelissen-Lardenoye en Pie Ummels
MAANDAG 17 april - Tweede Paasdag
11.15 uur Gezinsmis
DONDERDAG 20 april
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de stervenden.
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 21 april
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 16   13 - 21 april 2006
DONDERDAG 13 april - Witte Donderdag - Begin van het Paastriduüm
Om 17.00 uur wordt de Paascommunie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
19.00 uur Eucharistieviering met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens, Lies Josquin, Jeanne Nillesen-Quaden, voor Bèr en Tina Hermans-Houben, dochters Tiny en Annie en Jo, zwager Frans en kleinkinderen Jeroen en Stacey
In aansluiting op deze viering is er in de zijkapel gelegenheid tot nachtaanbidding van het H.Sacrament, met omstreeks 22.30 uur het Completengebed. De aanbidding wordt afgesloten met het Laudengebed op vrijdagmorgen om 07.45 uur. Voor deze aanbidding kan men de kerk binnenkomen via de zijdeur
VRIJDAG 14 april - Goede Vrijdag
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Herdenking van het lijden en sterven van de Heer, met zang Schola Cantorum
Tijdens deze viering is er gelegenheid tot de kruisverering
ZATERDAG 15 april - Paaszaterdag
21.00 uur Paaswake met de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor echtel. Jorissen-Smeets, Marie Dirix- van Loo (offg), Ronnie Kostons (offg) en Tos Heuts (offg)
ZONDAG 16 april - Paaszondag - Hoogfeest van de verrijzenis van de Heer
8.30 uur Geen H.Mis
9.45 uur Hoogmis met Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor fam. Essers-Esfeld en fam. Ramakers-Franssen, als jaardienst voor echtel. Horssels-Heuts, als jaardienst voor Thimo Bosch, Frans Pasmans en echtel. Bosch-Cimmermans, voor Guillaume Beckers (offg) en voor Lieke Smeets-Cloot (offg) en Tilla Thehu-Claessens
11.30 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
MAANDAG 17 april - Tweede Paasdag
8.30 uur Geen H.Mis
9.45 uur Hoogmis met Harmonie Heer Vooruit en Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Beckers- van Proemeren, als jaardienst voor overl. ouders Giel Heuts en Cecile Bovens, Lambert Geelen en Elies Bisscherroux, als jaardienst voor Tina Hermsen-Curfs, als jaardienst voor Christiaan Coninx en dochter Ineke, als jaardienst voor echtel. Cortjens-Braeken, als jaardienst voor Jan Simon, voor Harrie Willems offg), voor overledenen van de fam. Ramakers uit dankbaarheid, voor echtel. Schrijnemakers-Schoonbrood, Marie Radschilders-Schrijnemakers, Jacques Schrijnemakers, Jo Borro en Jef Nelissen
11.30 uur H.Mis met accordeonorkest “Accordi”
Intenties: voor Bèr Cilissen en voor overl. ouders Frijnts – van Gastel
DINSDAG 18 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
WOENSDAG 19 april
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Berth Nelissen-Quaden en Jan Dolders (offg)
DONDERDAG 20 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Louis Pijpers
VRIJDAG 21 april
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 1e jaardienst voor Maria Johanna Wijenbergh-Kubben, Jef Toorens, Hay Peters (offg) en Lies Josquin

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Een Zalig Pasen
Het pastorale team en het kerkbestuur van de parochies St. Petrus’ Banden Heer en de HH.Monulfus en Gondulfus De Heeg, wensen alle parochianen een Zalig Paasfeest.

GEDOOPT
Op Zondag 9 april jl. werden in de parochiekerk Heer gedoopt: Antoni Collaris Kelvinstraat 25 en Julian en Milan Heusschen, Proost Banensstraat 24.
Door het H.Doopsel werd hen een plaats gegeven in de levensgemeenschap met Jezus Christus.
Dopelingen, ouders en familieleden gefeliciteerd.

OVERLEDEN
Op 8 april, Annie Gommans-in ’t Ven, 102 jaar, Wilgenhof Bunde.
Moge zij de beloning van het eeuwige leven hebben ontvangen.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Donderdag 20 april, 20.15 uur, Woordvieringen voor beide gemeenschappen.
Zaterdag 22 april, 20.30 uur, voor beide gemeenschappen een gezamenlijke eucharistieviering. De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

RESTAURATIE KERKORGEL St. PETRUS BANDENKERK
Het orgel van de kerk is dringend aan restauratie toe. De restauratie begint op dinsdag na Pasen en zal enkele weken duren. Gedurende deze weken zullen we tijdens de vieringen in de kerk het orgelspel moeten missen evenals de zang van het Kon. St. Caeciliakoor.

VASTENACTIE 2006
Voor de vastenactie wordt dit jaar uw bijdrage gevraagd voor een project in Kroatië. Aldaar leidt de franciscaner pater Jozo Zovko een tehuis waar slachtoffers van de Balkanoorlog, zoals weeskinderen en weduwvrouwen op verhaal kunnnen komen. Zij leven vaak onder erbarmelijke omstandigheden, met weinig of geheel geen inkomen in vaak verwoeste onderkomens. Pater Zovko met een aantal vrijwillige medewerkers biedt deze kinderen en vrouwen voor een periode gratis verblijf. Het project drijft op giften die uit de gehele wereld worden bijeengebracht. Met uw bijdrage aan deze actie steunt u deze oorlogslachtoffers.
Achter in de kerk staan offerblokken waar u uw bijdrage in kunt deponeren. Uw gift kan ook worden overgemaakt op bankrekening 11.98.96.311 t.n.v. Werkgroep Wereldkerk Parochie St. Petrus Banden Heer-Maastricht, o.v.v. “Vastenactie 2006”.

KLEDINGINZAMELING
De landelijke voorjaarsacties van de “Kledinginzameling Mensen in Nood” zijn weer gestart. Met de opbrengst van de door de sorteerbedrijven aangekochte ingezamelde kleding, worden de hulpprojecten van Mensen in Nood gefinancieerd. Dit voorjaar gaat de opbrengst naar een vluchtelingenproject in Addis Ababa, hoofdstad van Ethiopië. “Mensen in Nood” zorgt er voor dat deze vluchtelingen een dak boven hun hoofd krijgen en medische zorg ontvangen.
U kunt deze vluchtelingen helpen door goede, nog draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens in gesloten plastic zakken op zaterdag 22 april van 10.00 tot 12.00 uur af te geven aan de pastorie Oude Kerkstraat nr. 10.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur

© Copyright Parochie De Heeg 2007