Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 16 & 17   14 - 27 april 2012
ZONDAG 15 april   -   Tweede zondag van Pasen, zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Theunissen-Halders
 
ZONDAG 22 april   -   Derde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 16 & 17   14 - 27 april 2012
ZATERDAG 14 april
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor echtl. Beckers-van Proemeren, als jaardienst voor echtl. Jorissen-Smeets, voor Annie Janssen-v.d. Bosch (offg) en voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg)
   
ZONDAG 15 april   -   Tweede zondag van Pasen, zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor overl. echtg. Harrie en Emma Vonk-v.d. Velden, als jaardienst voor Pieter Coninx, als jaardienst voor Tina Hermsen-Curfs en voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg)


MAANDAG 16 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H. Mis
Intenties: voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg), voor Magda Roquet-Bouvrie en tot intentie van O.L.V. van Lourdes
   
DINSDAG 17 april 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg)
   
WOENSDAG 18 april 
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg)
   
DONDERDAG 19 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H. Mis
Intenties: als jaardienst voor Louis Pijpers en Marieke Pijpers-Janssen en voor Mia Kerckhoffs-Schreurs
   
VRIJDAG 20 april   
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 10e jaardienst voor Bertien Vranken-Wijnands, voor Jef Nix (offg) en voor Mia Kerckhoffs-Schreurs (offg)
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 21 april   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Chris en Annette Essers-Quaden en zoon Laur
   
ZONDAG 22 april   -  Derde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Mia van Hooren-Stassen (offg)
   
MAANDAG 23 april   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter intentie van de H. Bernadette en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DINSDAG 24 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter

 
WOENSDAG 25 april   -   H. Marcus, evangelist
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 26 april
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
   
VRIJDAG 27 april   -   H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix (offg) en voor de echtl. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
- 22 maart, Joke Cardijnaals-Fransen, 73 jaar, Manshaag 25b
- 26 maart, Wim Jacobs, 93 jaar, Bronweg 3
Dat zij voor eeuwig in Gods vrede mogen rusten.

WEEKAGENDA

- donderdag 12 april, 20.00u Pastorie, doopselvoorbereiding.
- maandag 16 april, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- maandag 23 april, 20.00u Aen de Wan, processiecommissie.
- dinsdag 24 april, 20.00u Pastorie, Stichting Restauratie St. Petrus' Banden.

OPBRENGST COLLECTE

De met Palmpasen gehouden kerkdeurcollecte door en voor de misdienaars heeft in Heer € 122,05 en in De Heeg € 130,72 opgebracht.
Namens de misdienaars dank aan de gevers.

OPNAME IN ZIEKENHUIS OF ZORGINSTELLING

Vroeger werd aan de parochie doorgegeven wanneer iemand werd opgenomen in het ziekenhuis of in een zorginstelling. Helaas is dat sedert jaren niet meer het geval, waardoor het nogal eens voorkomt dat iemand die dat wel op prijs zou stellen toch niet wordt bezocht door de pastoor, de kapelaan, of iemand anders namens de parochie. Om teleurstellingen te voorkomen, is het daarom aan te raden om even aan het parochiebureau door te geven wanneer u, uw man of vrouw of een van uw ouders in het ziekenhuis of elders wordt opgenomen. Overigens kunt u dat ook doen wanneer u iemand kent die langdurig ziek thuis is en bezoek op prijs stelt.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007