Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 16 & 17   16 - 29 april 2011
ZATERDAG 16 april
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
20.45 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 17 april   -   Palmzondag
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Bèr Goessen
Tijdens de viering worden palmtakjes gewijd en uitgereikt
 
DONDERDAG 21 april   -   Witte Donderdag
19.00 uur H.Mis met voetwassing
Intenties: voor Bertha Nelissen-Schrijnemakers
Na de viering gelegenheid tot aanbidding van het H.Sacrament tot Goede Vrijdagmorgen 07.45  uur
 
VRIJDAG 22 april   -   Goede Vrijdag   -   Dag van vasten en onthouding
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Dienst herdenking lijden en sterven van de Heer, met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
 
ZATERDAG 23 april   -   Paaszaterdag
20.30 uur Paaswake met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
 
ZONDAG 24 april   -   Paaszondag - Verrijzenis van de Heer
11.15 uur Hoogmis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Nol Starren, voor Harie v.d.Bosch, diaken Bèr Goessen en overledenen van de familie en voor Ingrid Hendriks-Veeris
 
MAANDAG 25 april   -   Tweede Paasdag
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 16 & 17   16 - 29 april 2011
ATTENTIE!
Wegens het schilderwerk en de schoonmaak van het  kerkgebouw,  worden de diensten tot en met Goede Vrijdag gehouden in de kapel klooster Opveld aan de Veldstraat. De viering van de Paaswake op zaterdag 23 april en de hierna volgende vieringen vinden weer plaats in de St.Petrus' Bandenkerk.

De hoogmis op zondag 17 april in Opveld begint nog om 11.00 uur. Tijdens de Paasdagen en de zon- en feestdagen daarna in de parochiekerk  zoals voorheen, om 09.45 uur. Op zondag 1 mei, viering 1e H.Communie, begint de H.Mis echter om 09.30 uur.

ZATERDAG 16 april
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Frans de Groen (offg)
Tijdens de viering worden palmtakjes gewijd en uitgereikt

   
ZONDAG 17 april   -   Palmzondag
10.45 uur Wijding Palmpaasstokken Scoutinggroep
11.00 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Joep Hermsen,  als jaardienst voor Chris en Annet Essers-Quaden en zoon Laur, als jaardienst voor Tina Hermsen-Curfs, als jaardienst voor overl. echtgenoten Harrie en Emma Vonk-v.d.Velden, als jaardienst voor Pieter Coninx en als jaardienst voor Bertien Vranken-Wijnands
Tijdens de viering worden palmtakjes gewijd en uitgereikt


MAANDAG 18 april 
18.40 uu
Rozenhoedje
19.00 uur Boeteviering
Aansluitend H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie en Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
DINSDAG 19 april 
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ansje v.d.Bosch-Vissers (offg), overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en voor Ludo Bastiaens (offg)
   
WOENSDAG 20 april 
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
In verband met de viering van de Chrisma-Mis om 19.00 uur in de kathedraal Roermond, is er op deze avond geen Rozenhoedje en geen H.Mis.
   
DONDERDAG 21 april   -   Witte Donderdag - Begin van het Paastriduüm
17.00 uur De Paascommunie wordt rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
19.00 uur H.Mis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens en uit dankbaarheid t.g.v. de verjaardag van pater Deltour
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor de Vastenactie
Na de H.Mis tot 22.00 uur aanbidding van het H.Sacrament in de kapel Opveld
   
VRIJDAG 22 april   -   Goede Vrijdag   -   Dag van vasten en onthouding
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Dienst herdenking van het lijden en sterven van de Heer, met zang Schola Cantorum
   
ZATERDAG 23 april   -   Paaszaterdag
21.00 uur Paaswake met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Louis Debie, voor Hein Spauwen (offg), Lies Heuts-Custers (offg), Mirèse Hermans-Schroders en kinderen Jeroen en Stacey(offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 24 april   -  Paaszondag - Verrijzenis van de Heer
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor echtel. Dassen-Heuts en echtel. Welzen-Walraven
   
MAANDAG 25 april   -   Tweede Paasdag
09.45 uur Hoogmis met Harmonie "Heer Vooruit"en het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Giel Heuts en Cecile Heuts-Bovens, als jaardienst voor overl. ouders Simon-Budy voor Lambert-Geelen en Elies Bisscheroux,  voor de overledenen van de fam. Schrijnemakers voor echtel. Beckers-Meertens, Bertha Nelissen-Schrijnemakers, Harrie Willems en voor Marco Knubben en Elena Leslie
11.45 uur H.Mis met Accordeonorkest "Accordi"
Intenties: voor Lenie Kicken-Schmets (offg)
   
DINSDAG 26 april 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie en voor Ludo Bastiaens (offg)
   
WOENSDAG 27 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Anneke Beckers-Rompelberg (offg)
   
DONDERDAG 28 april 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Christiaan Hubert Hoube4
   
VRIJDAG 29 april  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

PAASWENS
Het pastorale team en het kerkbestuur van onze twee parochies, wensen de parochianen een zalig en kleurrijk Paasfeest. Moge u allen delen in de vreugde van dit feest. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de vieringen in de Goede Week en de Paasdagen.

AVOND/NACHTAANBIDDINGEN H. SACRAMENT

Na de vieringen op Witte Donderdag wordt in afwijking van voorafgaande jaren, in Heer (kapel Opveld) tot 22.00 uur gelegenheid gegeven tot aanbidding van het H.Sacrament. In De Heeg is het mogelijk op deze donderdag na de viering, het H.Sacrament de nacht door te aanbidden tot vrijdagmorgen 07.45 uur. De parochianen zijn uitgenodigd met Hem in de avond en nacht van Zijn lijden te waken. Hij is blij u dan te ontmoeten!

VASTENACTIE

Het is nog altijd mogelijk  bij te dragen aan de Vastenactie, ten behoeve van de weeskinderen in Oeganda. Bent u tijdens de huis- aan-huis-actie niet thuis bezocht, of was u niet thuis toen men bij u aanbelde, dan kunt u uw bijdrage alsnog overmaken op bankrekening 11.98.00.039 t.n.v. Parochie St. Petrus' Banden Heer-Maastricht, onder vermelding van: "Vastenactie 2011".

KLEDINGINZAMELING 

Zaterdag 16 april is het weer mogelijk van 10.00 tot 12.00 uur aan de pastorie Oude Kerkstraat kleding af te geven. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de Stichting "Mensen in Nood". Ingezameld worden alleen goede gedragen kleding en woningtextiel, gesloten in plastic zakken.

GEDOOPT

Op zondag 3 april werden in Heer gedoopt Lois Claessens, Burg.Cortenstraat 10, Nina Smeets Breemakkergaard 6 en Macy Hermans, Kerkstraat 2 Cadier en Keer. Zij allen zijn welkom in onze kerkgemeenschap.
Dopelingen, ouders en familie: Proficiat.

OPBRENGST COLLECTEN
De in de vorige maand gehouden kerkcollecten voor het schilderwerk van onze parochiekerken brachten in Heer op € 229.24 in De Heeg € 154.01.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007