Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 16 & 17   17 - 30 april 2010
ZATERDAG 17 april
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 18 april   -   Derde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met viering 25-jarig jubileum "Vocalgroup Evolution"
Intenties: als jaardienst voor Janus Godding en voor Ingrid Hendriks-Veeris
   
ZATERDAG 24 april   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 25 april   -   Vierde zondag van Pasen - Roepingenzondag
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Bèr Goessen en overl. familie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 16 & 17   17 - 30 april 2010
ZATERDAG 17 april
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Hein Spauwen, als zeswekendienst voor Ber Bastian, voor Ronald Wetzels (offg), Jan van Zoeren (offg) en Pierre Schurgers (offg)
   
ZONDAG 18 april   -   Derde zondag van Pasen 
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Ria Swakhoven-Kerkhofs, als jaardienst voor overl. echtgenoten Harrie en Emma Vonk-v.d.Velden, als 2e jaardienst voor Mia Heuts-Penders, als jaardienst voor Tina Hermsen-Curfs, als jaardienst voor Chris en Annet Essers-Quaden en zoon Laur, voor Rinus en Roos Stallenberg-Ramaekers (offg), Pierre Hofman (offg), diaken Leon Prikken (offg), Monica v.Wijlick (offg) en voor Piet Feij (offg)
   
MAANDAG 19 april   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie en voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 20 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 21 april   -   H.Anselmus, bisschop en kerkleraar
15.30 uur H.Mis kapel Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jo Wijenbergh en Mia Wijenbergh-Kubben
   
DONDERDAG 22 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
VRIJDAG 23 april   -   H.Joris, martelaar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Bertien Vranken-Wijnands, overl. ouders Vranken-Lamkin en zoon Giel en voor overl. ouders Toorens-Ackermans
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 24 april   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter, Harry Decker (offg), Michel Wijnands (offg), Trees Heuts-Hendrix (offg) en voor Bert Thans (offg)
   
ZONDAG 25 april   -  Vierde zondag van Pasen - Roepingenzondag
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Trudy v.Velthuysen-Wijnands, als jaardienst voor Pieter Coninx, als jaardienst voor Wies Vromans-Aussems, voor Lieske Brouwers-Costongs en voor Piet Feij (offg)
   
MAANDAG 26 april   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DINSDAG 27 april   -   H.Petrus Canisius, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie
   
WOENSDAG 28 april   -   H.Petrus Chanel, priester en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Christiaan Hubert Houben, voor Jean Rompelberg (offg) en Monica v.Wijlick (offg)
   
DONDERDAG 29 april   -   H.Catharina van Siëna, maagd en kerklerares. Medepatrones van Europa
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor René Wiche (offg)
   
VRIJDAG 30 april   -   H.Pius V, paus
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Laurentius Smeets en voor Jef Rompelberg
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Op 4 april in Heer, Owen Quadvlieg, Pastoor de Weverstraat 4 en Dylan Gilissen, Gerckenhaag 34.
Mogen beiden opgroeien tot ware christenen. Dopelingen, ouders en familie; Proficiat!

OVERLEDEN
1 April, Jan Bronckers, 69 jaar, Kerkhofweg 1.
Moge hij zijn opgenomen in Gods woning.

OPBRENGST KERKCOLLECTEN
De in de maand april gehouden kerkcollecten voor het schilderwerk van onze twee parochiekerken hebben opgebracht in Heer € 1156.89, in De Heeg
€ 286.65.

WEEKAGENDA
Maandag 19 apr, 20.00 uur, pastorie, werkgroep Parochieel Leven.
Maandag 26 apr. 20.00 uur, pastorie, bijbelgroep.

KLEDINGINZAMELING
Op zaterdag 24 april a.s. is het weer mogelijk van 10.00 tot 12.00 uur aan de pastorie Oude Kerkstraat 10 kleding af te geven. De opbrengst van deze actie komt ten goede van de Stichting Mensen in Nood te 's-Hertogenbosch. Ingezameld wordt alleen goede (gedragen) kleding en woningtextiel, gesloten in plastic zakken.

VIERING EERSTE H.COMMUNIE
Tijdens de eucharistievering van zondag 2 mei a.s., om 09.30 uur zullen de hierna genoemde kinderen in de parochiekerk van Heer hun 1e H.Communie ontvangen.
Van basisschool De Burght: Femke Beckers, Michelle Godding, Tim Kessen, Esmée Klaasse, Rick Meurs, Raf Ravesteijn, Axel de Ridder, Cederic en Maxime Tillie, Kelsey Wesche en Cheyenne Winckers.
Van basisschool Joppenhof: Ferry Bastiaens, Lorenzo Clermonts, Lars Colen, Tim Dijkor, Paul Frerich, Sophie Frijns, Elian Habets, Kyara Herren, Mika Hogenboom, Mylène Husson, Lukas Jaspers, Ferdinand Lemeer, Romy van Sint Fiet, Sem Stallinga, Enya Willems en Stef Willems.
Van de Suringarschool: Valiant Beckers, Nikki Coorens, Jordi Godding, Dyon v.d.Loo, Jamilla Rammers, Britt Slootmaekers, Nico Stadhouders en Laura Tognolli.
Van buitenschools De Opstap: Melanie Kroezen, Gino Milus en Luc v.Wieringen.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007