Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 16 & 17   12 - 24 april 2008
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 12 april  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 13 april   -   Vierde Zondag van Pasen (Roepingenzondag)
11.15 uur Voorstelmis met communicanten en zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als zeswekendienst voor Gerda Nafzger-Custers, als 1e jaardienst voor Maike Noël-Starren en voor Patrick Wysoczanski
12.30 uur Poolse H.Mis
   
ZATERDAG 19 april  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 20 april   -   Vijfde Zondag van Pasen
11.15 uur Gezinsmis
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 16 & 17   12 - 24 april 2008
ZATERDAG 12 april
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor echtel. Jorisen-Smeets, als jaardienst voor ouders Beckers- van Proemeren, voor Wim Franssen (offg), Ed Schiepers (offg), Jo Frederix (offg), Lambert Creuwels (offg) en Tiny Delmee-Stroucken
   
ZONDAG 13 april   -   Vierde Zondag van Pasen (Roepingenzondag)
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor echtel. Vrancken-Lamkin en zoon, als jaardienst voor echtel. Chris Pasmans en Marie Pasmans-Gulikers, als jaardienst voor Pieter Coninx, als jaardienst voor Thimo Bosch, echtel. Pasmans-Lasoe en voor echtel. Bosch-Cimmermans, als jaardienst voor Chris en Annet Essers-Quaden en zoon Laur, als 2e jaardienst voor mevr. May Nefkens-Aerts, voor Maria Retrae-Janssen (offg), Jacky Knubben (offg), Bert Adriaense, Peter Heidendal, echtel. Welzen-Walraven, voor ouders Soudant-Beckers, zoon Mgr. Soudant, voor Vic Soudant, Leon Stallenberg en Gilbert Soudant en voor
de zieken in de parochie
   
MAANDAG 14 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DINSDAG 16 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
WOENSDAG 16 april  
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor roepingen tot het priesterschap
   
DONDERDAG 17 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de stervenden
   
VRIJDAG 18 april  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 6e jaardienst voor Bertien Vranken-Wijnands en voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 19 april  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Lambert Creuwels (offg) en Tiny Meertens-van den Bosch (offg)
   
ZONDAG 20 april   -   Vijfde Zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Maria Retrae-Janssen, als jaardienst voor overl. echtgenoten Harrie en Emma Vonk-van der Velden, als jaardienst voor Tina Hermsen-Curfs, als jaardienst voor Christiaan Coninx en dochter Ineke, voor Liesbeth Vliegen-Wijts (offg), Catharina van Tiggelen-Claes (offg) en voor Johan Hermsen (overleden in Australië)
   
MAANDAG 21 april   -   H.Anselmus, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DINSDAG 22 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor echtel. Berthien en Giel Hameleers-Lardenoye (offg)
   
WOENSDAG 23 april   -   H.Joris, martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 24 april   -   H.Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter en voor Martin Lamkin
   
VRIJDAG 25 april   -   H.Marcus, evangelist
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 14 april, 20.00 uur, “Aen de Wan”: Bijeenkomst processiecommissie.
Dinsdag 15 april, 20.00 uur, pastorie: Vergadering kerkbestuur.
Dinsdag 15 april, 20.00 uur, zaaltje kerk De Heeg: Jaarvergadering Monulfus- en Gondulfuskoor
Woensdag 16 april, 13.30-15.00 uur, kerk Heer: Biechtviering communicanten Heer.
Donderdag 17 april, 20.00 uur, pastorie: 2e huwelijksvoorbereidingsavond.
Zaterdag 19 april, 10.00-11.30 uur, zaaltje De Heeg: Gezinsmisclub.
Maandag 21 april, 15.30-16.30 uur, kerk Heer: Oefenen communicanten Heer..
Woensdag 23 april, 13.30-15.00 uur, kerk De Heeg: Biechtviering communicanten basisschool “De Kring”.
Woensdag 23 april, 15.00-16.00 uur, kerk De Heeg: Biechtviering communicanten Basisschool “De Schans” en parochiegroep.
Donderdag 24 april, 15.30 uur, kerk De Heeg: Oefenen communicanten basisschool “De Kring”
Donderdag 24 april, 16.15 uur, kerk De Heeg: Oefenen communicanten basisschool “De Schans” en parochiegroep.
Vrijdag 25 april, 15.30-16.30 uur: kerk Heer: Oefenen communicanten Heer.

OVERLEDEN
23 Maart, Giel Coninx, 85 jaar, Majellastraat 2A14, uitvaartdienst Heer 2 april.
9 April, Barbara Pape-Willems, 88 jaar, corr. adres: Dorpstraat 139, uitvaartdienst Heer 9 april.
Mogen zij zijn thuisgekomen bij de Hemelse Vader.

KLEDINGINZAMELING “MENSEN IN NOOD”
Hangt of ligt er kleding in uw kast die u niet meer draagt? Weet u dat die kleding veel waard is? Met een jas, shirt of spijkerbroek die u niet meer draagt, kunt u mensen helpen, mensen die slachtoffer zijn geworden van natuurrampen of oorlog, maar ook mensen die in armoede leven.
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar noodhulpprojecten van de “Stichting Mensen in Nood”.
Wat er zoal ingezameld wordt? Draagbare kleding, schoenen, huishoudtextiel zoals lakens, handdoeken en gordijnen. Deze artikelen kunt u in gesloren plastic zakken aanbieden op de pastorie aan de Oude Kerkstraat op zaterdag 19 april a.s. van 10.00 tot 12.00 uur.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007