Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 15   5 - 13 april 2007
DONDERDAG 5 april   -   Witte Donderdag - Begin van het Paastriduüm
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur Eucharistieviering met voetwassing
Intenties: voor Leny Ras, voor een zekere intentie, voor priesterroepingen en voor de overledenen van een familie
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 22.00 uur
   
VRIJDAG 6 april   -   Goede Vrijdag - Dag van vasten en onthouding
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Herdenking van het lijden en sterven van de Heer, met het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZATERDAG 7 april   -   Paaszaterdag
20.30 uur Paaswake met het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 8 april   -   Paaszondag - Verrijzenis van de Heer
11.15 uur H.Mis met het Monulfus- en Gondulfuskoor
12.30 uur Poolse H.Mis
   
MAANDAG 9 april   -   Tweede Paasdag
11.15 uur Gezinsmis
Intenties: voor Leny Ras
   
DONDERDAG 12 april
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
   
VRIJDAG 13 april
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 15   5 - 13 april 2007
DONDERDAG 5 april   -   Witte Donderdag - Begin van het Paastriduüm
17.00 uur De Paascommunie wordt rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
19.00 uur Eucharistieviering met zang Schola Cantorum
Intenties: als 3e jaardienst voor echtel. Corstjens-Souren en Heije-Houben, voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg), voor Tilla Thehu-Claessens en voor Tiny Delmee-Stroucken
In aansluiting op deze viering is er in de zijkapel gelegenheid tot nachtaanbidding van het H.Sacrament, met om 22.30 uur het Completengebed. De aanbidding wordt afgesloten met het Laudengebed op vrijdagmorgen om 07.45 uur
   
VRIJDAG 6 april   -   Goede Vrijdag. Dag van vasten en onthouding
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Herdenking van het lijden en sterven van de Heer, met zang Schola Cantorum
   
ZATERDAG 7 april   -   Paaszaterdag
21.00 uur Paaswake met Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Ber Meerstad, als 1e jaardienst voor Mia Coninx-Henrotte, als 1e jaardienst voor Marie Heusschen- van Engelshoven voor echtel. Eggen-Pricken en zonen Huub en Ger en voor Lucien Soulier
   
ZONDAG 8 april   -   Paaszondag
09.45 uur Hoogmis met Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Sophia de Quay-Leesens, als jaardienst voor ouders Essers-Esfeld en Ramakers-Franssen, als jaardienst voor echtel. Horssels-Heuts, voor Tony Thomissen (offg), Albert Ringhs (offg), echtel. Dassen-Heuts, Frans Vissers (offg), Mia Coninx-Henrotte (offg), Laur Olislagers (offg), Tilla Thehu-Claessens, Enny Boers-van Beek (offg) en voor Liza Janssen-Ritchi (offg)
   
MAANDAG 9 april   -   Tweede Paasdag
09.45 uur Hoogmis met Harmonie “Heer Vooruit” en Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Giel Heuts en Cecile Bovens, Lambert Geelen en Elies Bisscheroux, voor echtel. J.Schrijnemakers-Schoonbrood, Marie Radschilders, Jo Borro en Sjef Nelissen en voor Jan Simon
11.30 uur H.Mis met accordeonorkest “Accordi”
Intenties: als jaardienst voor Christiaan Coninx en dochter Ineke, en als 2e jaardienst voor Harrie Willems
   
DINSDAG 10 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Huub Sistermans en overl. ouders Frijnts- van Gastel
   
WOENSDAG 11 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe en Tiny Delmee-Stroucken
   
DONDERDAG 12 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur Eucharistieviering met zang Schola Cantorum
Intenties: als 3e jaardienst voor echtel. Corstjens-Souren en Heije-Houben, voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg), voor Tilla Thehu-Claessens en voor Tiny Delmee-Stroucken
In aansluiting op deze viering is er in de zijkapel gelegenheid tot nachtaanbidding van het H.Sacrament, met om 22.30 uur het Completengebed. De aanbidding wordt afgesloten met het Laudengebed op vrijdagmorgen om 07.45 uur
   
VRIJDAG 13 april   -   Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis ter ere van het H.Hart
Intenties: voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, overl. ouders Essers-Heuts kinderen en kleinkinderen, Lies Josquin, Mia Coninx-Henrotte (offg) en voor de zielen in het vagevuur

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

EEN ZALIG PASEN
In de Veertigdagentijd volgden wij Jezus op Zijn lijdensweg naar de kruisdood op Golgotha. Met Pasen werd het lijden van de Heer omgezet in vreugde. Christus is van de dood naar het leven overgegaan. De toegang tot het eeuwig leven werd met Pasen voor ons mensen ontsloten. Eens hopen wij te delen in Zijn overwinning op de dood. Pasen is voor de Kerk het feest van alle feesten. Iedere Zondag herdenken wij in de eucharistieviering Christus’ dood en verrijzenis. Ja zelfs dagelijks kunnen we dit in onze parochies vieren. Laten wij als christenen op deze dag, maar ook op alle zondagen in dank Zijn verrijzenis herdenken, door deelname aan de eucharistieviering.
Het pastorale team en het kerkbestuur van onze parochies, wensen alle parochianen een ZALIG PAASFEEST.

DOOPZONDAGEN DE HEEG
17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

WEEKAGENDA
Woensdag 11 april, 20.00 uur, basisschool Joppenhof: ouderavond communicanten parochie Heer.
Vrijdag 13 april, 14.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op woensdag 20.15 uur: Woordviering 1e Gemeenschap.
Wekelijks op donderdag 20.15 uur. Woordviering 2e Gemeenschap.
Wekelijks op zaterdag 20.30 uur: Eucharistievieringen voor beide Gemeenschappen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

VASTENACTIE 2007
Dit jaar is als Vastenactie van onze twee parochies gekozen voor twee projecten, één in Indonesië en één in Guatemala. Met het bijeengebrachte geld zullen we verschillende doelen dienen, zoals de renovatie van een scholencomplex op het eiland Sulawesi (Indonesië), waarvan de werkzaamheden nog maar halverwege zijn, terwijl het geld al op is. Ook willen wij bijdragen aan de bouw van een nieuwe kerk, de reparatie van het dak van de kathedraal van San Marcos en aan de opvang van voormalige prostituees in Guatemala.
U kunt uw bijdrage aan deze actie ook overmaken op bankrekening nr. 119896311 van de Werkgroep Wereldkerk Parochie St. Petrus’ Banden Heer-Maastricht, o.v.v. “Vastenactie 2007”.

GEVRAAGD ARCHIEFMEDEWERKERS
Voor de ordening van de archieven van de parochies Heer en De Heeg wordt gezocht naar een tweetal geïnteresseerde archiefmedewerkers. Door omstandigheden is het aantal actieve medewerkers steeds kleiner geworden. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit licht administratieve bezigheden, zoals het ordenen, opbergen en administreren van archiefstukken. Gevraagd wordt zich hiervoor één middag per week in te zetten. Mocht u hiervoor interesse hebben, wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met het parochiebureau, telefoon 361 00 28.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007