Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 15   8 - 14 april 2006
ZATERDAG 8 april
17.45 uur Gezinsviering
Tijdens deze viering worden palmtakjes gezegend en uitgereikt
ZONDAG 9 april - Palmzondag
11.15 uur H.Mis met koor Monulfus en Gondulfus
Intenties:
voor overl. ouders Peeters-Schrijvers en Peeters-Schillings
Tijdens deze viering worden palmtakjes gezegend en uitgereikt
DINSDAG 11 april
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur Boeteviering met aansluitend H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
Na de H.Mis is er biechtgelegenheid
WOENSDAG 12 april
19.00 uur Viering met ouderen
DONDERDAG 13 april - Witte Donderdag - Begin van het Paastriduüm
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur Jongerenmis met voetwassing
Intenties: voor heilige priesters
Aansluitend aanbidding tot 22.00 uur
VRIJDAG 14 april - Goede Vrijdag
15.00 uur Kruiswegoefening.
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
DIENSTEN TIJDENS HET PAASWEEKEINDE
ZATERDAG 15 april, Paaszaterdag. 20.30 uur: Paaswake
ZONDAG 16 april, Paaszondag, 11.15 uur: H.Mis met koor Monulfus en Gondulfus
MAANDAG 17 april, 2e Paasdag, 11.15 uur: Gezinsmis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 15   8 - 14 april 2006
ZATERDAG 8 april
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor ouders Frijns-Janssen en zoon Jean, als 3e jaardienst voor Bèr Meerstad, als jaardienst voor Chris en Annette Essers-Quaden en zoon Laur, als jaardienst voor Sophia de Quay-Leesens, voor Hor Essers, Marie Dirix- van Loo (offg) en voor Math Sarneel
Tijdens deze viering worden palmtakjes gezegend en uitgereikt
ZONDAG 9 april - Palmzondag
8.30 uur Leesmis
Intenties:
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
9.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 2e jaardienst voor Tilla Thehu-Claessens, als jaardienst voor Hendrik Wolters (offg), voor echtel. Dassen-Heuts, Pierre Konings (offg), Lieke Smeets-Cloot (offg) en voor overl. ouders Thijssen-van Hooren en zoon Guillaume
Tijdens deze twee vieringen worden palmtakjes gezegend en uitgereikt
MAANDAG 10 april
18.40 uurr Rozenhoedje
19.00 uur Boeteviering, aansluitend H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Huub Sistermans
Na de H.Mis biechtgelegenheid. In de overige dagen voor het Paasfeest is er geen gelegenheid meer tot biechten
DINSDAG 11 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Math. Hendrix (offg), Martin Lamkin en uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag
WOENSDAG 12 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tiny Delmee-Stroucken
DONDERDAG 13 april - Witte Donderdag - Begin van het Paastriduüm
Om 17.00 uur wordt de Paascommunie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
19.00 uur Eucharistieviering met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens, Lies Josquin en Jeanne Nillesen-Quaden.
In aansluiting op deze viering is er in de zijkapel gelegenheid tot nachtaanbidding van het H.Sacrament, met om 22.30 uur het Completengebed. De aanbidding wordt afgesloten met het Laudengebed op vrijdagmorgen om 07.45 uur
VRIJDAG 14 april - Eerste vrijdag van de maand
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Dienst herdenking van het lijden en sterven van de Heer, met zang Schola Cantorum.
Tijdens deze viering is er gelegenheid tot de kruisverering
 
DIENSTEN TIJDENS HET PAASWEEKEINDE
ZATERDAG  15 april, Paaszaterdag. 21.00 uur: Paaswake met de Schola Cantorum
ZONDAG  16 april, Paaszondag, 08.30 uur: geen H.Mis, 09.45 uur: Hoogmis met het Kon. Sint Caeciliakoor. 11.30 uur: H.Mis met samenzang
MAANDAG 17 april, 2e Paasdag, 08.30 uur: geen H.Mis, 09.45 uur: Hoogmis met Harmonie “Heer Vooruit” en Kon. St. Caeciliakoor, 11.30 uur: H.Mis met accordeonorkest “Accordi”

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

PAASCOMMUNIE VOOR DE ZIEKE PAROCHIANEN VAN HEER
Zieken, gehandicapten en thuiszittenden, die niet naar de kerk kunnen komen en de Paascommunie thuis willen ontvangen, kunnen dit melden aan het parochiebureau, tel. 361 00 28.
De Paascommunie wordt rondgebracht op Witte Donderdag, 13 april, vanaf 17.00 uur.
Dit melden hoeft niet te geschieden door de parochianen die nu reeds maandelijks de H.Communie thuis ontvangen. Voor hen wordt op donderdag 6 april geen H.Communbie rondgebracht.

NACHTAANBIDDING VAN HET H.SACRAMENT IN DE PAROCHIEKERK HEER
Na de eucharistieviering op Witte Donderdag, wordt het H.Sacrament overgebracht naar een zijkapel van de kerk, waar het wordt bewaard voor de communieuitreiking op Goede Vrijdag. Vanaf deze overbrenging tot de morgen van Goede Vrijdag bestaat de mogelijkheid tot stille aanbidding van het H.Sacrament, waarvan de instelling op deze donderdag werd gevierd. Om 22.30 uur wordt de aanbidding onderbroken voor het Completengebed en op Goede Vrijdag om 07.45 uur afgesloten met het Laudengebed. De parochianen worden opgeroepen deel te nemen aan deze aanbidding. Laten we hiermede de Heer onze dankbaarheid tonen voor de instelling van het Sacrament en met Hem waken in de moeilijke nacht van Zijn lijden. “Gaat het dan uw krachten te boven één uur met Mij te waken?” vroeg de Heer aan zijn apostelen (Mt. 26.40) Geldt deze oproep ook nu nog niet voor ons? Voor deze aanbidding kan men de kerk binnenkomen via de zijdeur.

UITVAARTDIENSTEN IN DE GOEDE WEEK
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag, resp. 13, 14 en 15 april kunnen bij uitvaartdiensten geen eucharistievieringen worden gehouden. Het vieren van een woorddienst blijft dan mogelijk.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Maandag 10 april is er om 20.00 uur in de Thomaskerk te Roermond een viering “Aankondiging Pasen” voor alle neokatechumenale gemeenschappen in het bisdom Roermond. Vervoer op eigen gelegenheid.
Op Witte Donderdag, 13 april, zijn er geen woordvieringen.
Op Paaszaterdag, 15 april is er om 23.00 uur een Paaswake voor onze beide gemeenschappen, in de aula van het Missiehuis te Cadier en Keer.

VASTENACTIE 2006
Dit jaar vraagt de werkgroep Wereldkerk in de Veertigdagentijd uw bijdrage voor een project in Kroatië, genaamd “Jakljan”.
Op het eilandje Badija voor de Kroatische kust, kunnen slachtoffers van de Balkanoorlog op verhaal komen. Deze gruwelijke strijd heeft zoals de media ons uitvoering berichtten, veel slachtoffers geeist. Ook nu leven er in Bosnië/Herzegowina nog veel slachtoffers van deze krijg, slachtoffers als weeskinderen en weduwvrouwen met of zonder kinderen die nu nog in vaak erbarmelijke omstandigheden met weinig of in het geheel geen inkomen, in vaak verwoeste onderkomens moeten leven.
De franciscaner pater Jozo Zovko heeft zich het lot van hen aangetrokken. Met een aantal priesters, religieuzen, artsen en vrijwillige helpers biedt hij deze kinderen en weduwvrouwen, ziek of gezond, voor een periode gratis verblijf aan in Jakljan.Voor de gasten is er dagelijks een goed gevuld programma. Meer dan duizend vrouwen en kinderen hebben in Jakljan reeds van de gastvrijheid genoten.
Het gehele project Jakljan drijft op de giften die uit de gehele wereld worden bijeengebracht en op de vrijwilligers die zich daar inzetten.
Met uw bijdrage aan de vastenactie steunt u de weeskinderen en weduwen die in Bosnische oorlog zo veel verschrikkelijks hebben ervaren en er trauma’s van hebben overgehouden.
Achter in de kerk staan offerblokken waar uuw bijdrage in kunt deponeren.
U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening 11.98.96.311 van de Werkgroep Wereldkerk Parochie St. Petrus Banden Heer-Maastricht, o.v.v. Vastenactie 2006.
De komende twee weken zal er in onze parochies voor deze actie een huis-aan-huiscollecte worden gehouden.

OVERLEDEN
26 Maart, Anna Bastens-Darding, 99 jaar, Huize Providentia.
27 Maart, Marie Heusschen- van Engelshoven, 93 jaar, Huize Providentia.
29 Maart, Joke Brouwers-Stevens, 77 jaar, Mockstraat 7B.
Mogen zij delen in Christus’ verrijzenis en het eeuwig leven.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007