Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links



 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 15 t/m 19   2 april - 1 mei 2016
ZONDAG 3 april   -   Tweede zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overleden familie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
DONDERDAG 7 april   
19.00 uur H. Mis
20.00 uur Lezing door Mgr. E. de Jong
   
ZONDAG 10 april   -   Derde zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
DONDERDAG 14 april   
19.00 uur H. Mis
20.00 uur Lezing door kapelaan R. van Attekum
   
ZONDAG 17 april   -   Vierde zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis met met zang van Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
   
DONDERDAG 21 april   
19.00 uur H. Mis
20.00 uur Lezing door kapelaan R. van Attekum
   
ZONDAG 24 april   -   Vijfde zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
DONDERDAG 28 april   
19.00 uur H. Mis
20.00 uur Lezing door kapelaan R. van Attekum
   
ZONDAG 1 mei   -   Zesde zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 15 t/m 19   2 april - 1 mei 2016
Attentie
- I.v.m. de lezingen over de barmhartigheid zijn er in april op donderdagavond geen Missen in Heer, maar in De Heeg.
- I.v.m. de viering van de barmhartigheid is de Mis op vrijdag 29 april niet in Heer, maar in de Sint Servaasbasiliek.
- I.v.m. de 1e H. Communie begint de Mis op zondag 24 april niet om 9.45u, maar om 9.30u!

ZATERDAG 2 april   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor Jeanne Meertens-van Melsen en voor de stervenden
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 3 april   -   Tweede zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Njoo-Pinghwie, voor overl. echtgenoot Guus Eggert en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 4 april   -   Maria Boodschap
19.00 uur H. Mis met zang van het Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: voor de overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
ZATERDAG 9 maart   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Jorissen- Smeets en voor Erwin Prikken
   
ZONDAG 10 april   -   Derde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx, voor de echtl. Welzen-Walraven en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 16 april   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Mia van Swaaij-Paulussen
   
ZONDAG 17 maart   -   Vierde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Leon Heuts, voor de echtl. Nix-Konings en voor Harrie en Emma Vonk-van der Velde
   
ZATERDAG 23 april   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor de slachtoffers van oorlog en geweld
   
ZONDAG 24 april   -   Vijfde zondag van Pasen
09.30 uur H. Mis
Intenties: voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
Tijdens deze viering zullen 35 kinderen uit Heer en De Heeg de 1e H. Communie ontvangen
   
ZATERDAG 30 april   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor Bertha Rompelberg-Smeets
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 1 mei   -   Zesde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Martha Anna van Waardenburg-Carli, voor Magda Roquet, voo Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Njoo-Pinghwie, voor overl. echtgenoot Guus Eggert en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 4 april, 20.00u Aen de Wan, vergadering Processiecommissie.

Overleden
- 24 februari, Mia van Swaaij-Paulussen, 84 jaar.
- 8 maart, Martin Nelissen, 90 jaar.
- 17 maart, Pierre Beckers, 71 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt
Zondag 6 maart in Heer: Cynthia Brepoels.
Moge zij uitgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat.

Vooraankondiging

Op maandag 2 mei, dinsdag 3 mei en woensdag 4 mei zijn de Missen niet in de kerk van Heer, maar in de kapel van Opveld.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur




© Copyright Parochie De Heeg 2007