Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 15 t/m 18   8 - 29 april 2018
ZONDAG 8 april   -   Tweede zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 15 april   -   Derde zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 22 april   -   Vierde zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis met samenzang


ZONDAG 29 april   -   Vijfde zondag van Pasen
11.15 uur
H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 15 t/m 18   8 - 29 april 2018
Attentie:
- I.v.m. het 50-jarig jubileum van het Dameskoor begint de H. Mis in Heer op zondag 15 april niet om 9.45u maar om 11.00u!

ZONDAG 8 april   -   Tweede zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Ed Souren en als jaardienst voo Pieter Coninx


MAANDAG 9 april   -   Maria Boodschap
19.00 uur H. Mis met zang van het Dameskoor
Intenties: voor Sophia de Quay-Leesens, voor de overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
   
ZONDAG 15 april   -   Derde zondag van Pasen
11.00 uur Hoogmis met zang van Vocaal Ensemble Arabesque
Intenties: als zeswekendienst voor Jacques van Saanen, voor de echtl. Nix-Konings, voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman, voor alle levenden en overleden leden van het Dameskoor St. Petrus’ Banden en uit dankbaarheid b.g.v. het 50-jarig jubileum van het Dameskoor St. Petrus’ Banden
   
ZONDAG 22 april   -   Vierde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Tiny Smeets-Dassen en voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZONDAG 29 april   -   Vijfde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 16 april, 20.00u Pastorie, vergadering Federatiebestuur

Overleden

- 6 maart, Jacques van Saanen, 88 jaar.
Moge hij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt

Op zondag 4 maart werd in Heer gedoopt: Siem Marx
Moge hij opgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familie proficiat.

Vooraankondiging

Op zondag 27 mei zal kapelaan Slaven Brajković om 10.30u zijn eerste H. Mis opdragen in de kerk van Heugem. Om deze reden zijn er op deze zondag geen H. Missen in Heer en De Heeg.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007