Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 15 t/m 18   4 april - 1 mei 2015
ZATERDAG 4 april   -   Stille Zaterdag
18.30 uur Paaswake met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw


ZONDAG 5 april   -   Eerste Paasdag
11.30 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris en voor diaken Ber Goessen en overledenen van de familie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 12 april   -   Tweede zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis met zang van Evolution
Intenties: uit dankbaarheid b.g.v. het 30-jarig jubileum van Evolution
   
ZONDAG 19 april   -   Derde zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis met zang het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
WOENSDAG 22 april  
19.00 uur H.Mis
Aansluitend zal de samenwerkingsovereenkomst met de buurparochies worden ondertekend
   
ZONDAG 26 april    -   Vierde zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overledenen van de familie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 15 t/m 18   4 april - 1 mei 2015
Attentie
- Op woensdag 22 april is er geen H. Mis in Heer, maar in De Heeg!
- I.v.m. het Vormsel begint de Mis op zaterdag 25 april niet om 17.45u, maar om 18.00u!

Vooraankondiging
I.v.m. de 1e H. Communie begint de H. Mis op zondag 3 mei niet om 9.45u, maar om 9.30u!

ZATERDAG 4 april   -   Stille Zaterdag
21.00 uur Paaswake met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 5 april   -   Eerste Paasdag
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als 3e jaardienst voor Harry Vrancken, voor Math Gulikers (offg), voor Marieke Heuts-Jorissen (offg), voor Marie-Louise Heijnen-Groenen (offg), voor Ferdinand Beekman en Corrie Esche, voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 6 april   -   Tweede Paasdag
09.45 uur Hoogmis van het Kon. St. Caeciliakoor en Harmonie Heer Vooruit
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Essers-Esfeld en zoon Jef, als jaardienst voor de overl. ouders Ramakers-Franssen, voor Marco Knubben, voor Elena Leslie, voor Jan en Tien Simon-Budy, voor Ron Budy en voor Henk Budy
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 11 april   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Jorissen-Smeets en voor Marie Bulte-Jorissen (offg)
   
ZONDAG 12 april   -   Tweede zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de echtl. Dassen-Heuts, zoon en schoondochter en voor de echtl. Welzen-Waraven
   
ZATERDAG 18 april   
17.45 uur H. Mis met zang van Choir of Voices
Intenties: als zeswekendienst voor Marie Bulte-Jorissen en voor Martin Ringhs (offg)
   
ZONDAG 19 april   -   Derde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Harrie en Emma Vonk-van der Velden, voor Fiena Ritterbex-Klee (offg), voor de echtl. Nix-Konings en voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 25 april  
18.00 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Lotte Wilders-Geerits (offg) en voor Marie Bulte-Jorissen (offg)
Tijdens de viering zal mgr. Hanneman het H. Vormsel toedienen aan 24 kinderen
   
ZONDAG 26 april   -   Vierde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx en uit dankbaarheid b.g.v. het 25-jarig huwelijk van Peter en Irene Atol-Langeweg

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 20 april, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Donderdag 23 april, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering.

Gedoopt
In De Heeg zijn gedoopt:
- zondag 1 maart: Isa Konings.
- zondag 8 maart: Brian Roumans, Shalissa de Palm en Ediomar de Palm.
In Heer zijn gedoopt:
- zondag 22 maart: Jeanot Dassen.
Mogen zij uitgroeien tot blije en trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familieleden proficiat.

Overleden

- 21 februari, Fiena Ritterbex-Klee, 91 jaar.
- 24 februari, Marie Bulte-Jorissen, 91 jaar.
- 27 februari, Jef Schiepers, 81 jaar.
- 14 maart, Mia Schurgers-Quaaden, 84 jaar.
- 20 maart, Erwin Prikken, 55 jaar.
- 22 maart, Bertha Kerssemakers-Piters, 78 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Kledinginzamelingsactie

Op zaterdag 25 april vindt de kledinginzamelingsactie plaats van Sam`s Kledingactie. Sam`s kledingactie zamelt in voor Cordaid Mensen in Nood. Cordaid Mensen in Nood zet zich in wereldwijd in voor noodhulp-, wederopbouw-, en preventieprojecten. Cordaid vertegenwoordigd alle aspecten van ontwikkelingssamenwerking en de opbouw van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. U kunt op deze dag uw goede nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 10.00u tot 12.00u afgeven bij de garage van de pastorie, Oude Kerstraat 10 in Heer.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007