Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 15 & 16   6 - 19 april 2013
ZONDAG 7 april   -   Tweede zondag van Pasen
11.15 uur Voorstelmis Communicanten met zang Evolution
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw


ZONDAG 14 april   -   Derde zondag van Pasen
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Henk Godding en voor diaken Ber Goessen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 15 & 16   6 - 19 april 2013
ZATERDAG 6 april
17.45 uur Voorstelmis Communicanten met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als zeswekendienst voor Wim Janssen, voor Wim Jacobs en voor de ouders Heijnen-van Loo en familie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 7 april   -   Tweede zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met Schola Cantorum
Intenties: voor José Claessens-Stroom, voor Mattie Scaf (offg), voor de echtl. Dassen-Heuts en zoon en schoondochter en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw


MAANDAG 8 april   -   Aankondiging van de Heer
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: als jaardienst voor Sophie de Quay-Leesens, voor Pater van Osch, voor Pie Vranken, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
 
DINSDAG 9 april 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 10 april 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 11 april   -   H. Stanislaus, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid b.g.v. een verjaardag

 
VRIJDAG 12 april  
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbiddin
18.30 uur Rozenhoedje met zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 13 april  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst  voor Pater van Osch, als jaardienst voor echtl. Jorissen-Smeets en als jaardienst voor Chris en Annet Essers-Quaden en zoon Laur
   
ZONDAG 14 april   -   Derde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Tina Hermsen-Curfs, voor echtl. Welzen-Walraven en voor Marie Pakbiers-Retrot
 
MAANDAG 15 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
   
DINSDAG 16 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie

 
WOENSDAG 17 april 
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
DONDERDAG 18 april 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Bertien Vranken-Wijnands
   
VRIJDAG 19 april 
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Maandag 8 april, 20.00u Aen de Wan, vergadering processiecommissie.
- Maandag 15 april, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Dinsdag 16 april, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering.

OVERLEDEN

- 16 maart, Ellie Retra-Urlings, 80 jaar, Motteburght Eijsden
- 17 maart, Annie Krutzen-Damen, 63 jaar, Weth. Vrankenstraat a2
- 19 maart, Lies Jongen-van Engelshoven, 76 jaar, Desirée Leesensstraat 76.
Mogen zij in vreugde binnengaan in Gods hemelrijk.

ZIEKENHUIS (1)
Bezoek

Het beleid van het AZM ten aanzien van ziekenhuisbezoek vanuit de parochie is veranderd. Tot voor kort stelde de Dienst Geestelijke Verzorging een naamlijst beschikbaar van parochianen die in het ziekenhuis van Maastricht waren opgenomen. Voortaan zal echter iemand van de afdeling waar de zieke verblijft, dit telefonisch aan de parochie doorgeven als de patiënt dit wenst. Naar verwachting zal dit in feite weinig gebeuren. Daarom raden wij u dringend aan om zelf aan de parochie door te (laten) geven, wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen en graag bezoek namens de parochie ontvangt.

ZIEKENHUIS (2)
Bediening

Als we zeggen dat iemand door een priester wordt bediend, bedoelen wij dat die persoon het Sacrament van de Zieken ontvangt, de Ziekenzalving. Vroeger werd gezegd: “het Laatste Oliesel”.
Personeel van de Dienst Geestelijke Verzorging heeft nogal eens de neiging om een zogenaamde ziekenzalving toe te dienen, waarbij de indruk wordt gewekt dat de zieke het Sacrament van de Zieken ontvangt. Dit Sacrament kan echter alleen door een priester worden toegediend, maar het AZM heeft geen priesters in dienst en bovendien zijn de meeste medewerkers van deze dienst niet eens katholiek. En dus is het zeer raadzaam om voor de Ziekenzalving contact op te nemen met het parochiebureau, de pastoor, of één van de kapelaans.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007