Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


De informatie over de biechtviering in parochie Heer stond foutief vermeld. Dit is aangepast. Excuses voor het ongemak.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 15 & 16   4 - 17 april 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 4 april  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering worden palmtakjes gezegend en uitgereikt. Ook wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 5 april   -  Palmzondag
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Bèr Goessen
Tijdens de viering worden palmtakjes gezegend en uitgereikt. Ook wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
 
DONDERDAG 9 april   -   Witte Donderdag
19.00 uur H.Mis met zang jongerengroep
Na de H.Mis aanbidding H.Sacrament tot 22.00 uur
 
VRIJDAG 10 april   -   Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Dienst herdenking lijden en sterven van de Heer, met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
    
ZATERDAG 11 april   -   Paaszaterdag
20.30 uur Paaswake met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties:
voor Bèr Goessen
Na de viering kerkdeurcollecte voor het schilderwerk van de kerk
 
ZONDAG 12 april   -   Paaszondag - Verrijzenis van de Heer
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties:
voor Bèr Goessen en overl. ouders Noël-Starren
Na de viering kerkdeurcollecte voor het schilderwerk van de kerk
    
MAANDAG 13 april   -   Tweede Paasdag
11.15 uur Gezinsmis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 15 & 16   4 - 17 april 2009
Attentie!
Woensdagavond 8 april wordt er geen rozenhoedje gebeden en is geen H.Mis.

ZATERDAG 4 april
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Lei Meijers, als jaardienst voor echtel. Jorissen-Smeets, voor Lei Aarts (offg) en Tilla Thehu-Claessens.
Tijdens deze viering worden palmtakjes gezegend en uitgereikt
Ook wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 5 april - Palmzondag
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor echtel. Vrancken-Lamkin en zoon, voor Sjo Thoma (offg), Leon Vranken (offg), echtel. Dassen-Heuts, echtel. Welzen-Walraven, overl. ouders Heuts-Lahoye en voor de overledenen van de parochie.
Tijdens deze vieriing worden palmtakjes gezegend en uitgereikt
Ook wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
MAANDAG 6 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur Boeteviering - Aansluitend H.Mis
Intenties: voor Tiny Delmee-Stroucken, Riet v.d.Drift-Eisenga (offg), echtel. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie en voor overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
DINSDAG 7 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Sophia de Quay-Leesens, voor Pie Vranken en voor de priesterzielen in het vagevuur.
   
WOENSDAG 8 april
Deze avond geen rozenhoedje en geen H.Mis
   
DONDERDAG 9 april - Witte Donderdag
Vanaf 17.00 uur wordt de Paascommunie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
19.00 uur H.Mis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens, Lies Josquin en Huub Sistermans
Aansluitend in de zijkapel nachtaanbidding H.Sacrament, met om 22.30 uur Completengebed. De aanbidding wordt afgesloten op vrijdagmorgen 07.45 uur met het Laudengebed
   
VRIJDAG 10 april - Goede Vrijdag
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Dienst herdenking lijden en sterven van de Heer, met zang Schola Cantorum
ZATERDAG 11 april - Paaszaterdag
21.00 uur Paaswake met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Lies Paulissen-Meijers (offg) en Marie Decker-Beckers (offg)
Na de viering kerkdeurcollecte voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 12 april - Paaszondag - Verrijzenis van de Heer
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor fam. Essers-Esfeld en Ramakers-Franssen, als 1e jaardienst voor Giel Coninx, als jaardienst voor Thimo Bosch, echtel. Pasmans-Lasoe en echtel. Bosch-Cimmermans, voor Tony Thomissen (offg), Sjeng en Marijke Frijns-Meijers, zoon John en kleinzoon Jeroen, voor Lei Gulikers (offg), Tilla Thehu-Claessens, Mia Retrae-Janssen, Sophie Bijkerk-Boesten, Ronald Wetzels (van ooms en tantes v.d. fam. Wetzels), Tiny Delmee-Stroucken en voor Clim en Jes Weerts-Daemen (offg)
Na de viering kerkdeurcollecte voor het schilderwerk van de kerk
   
MAANDAG 13 april - Tweede Paasdag
09.45 uur Hoogmis met Harmonie Heer Vooruit en zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor levende en overl. leden van de harmonie, als jaardienst voor Harrie Willems, als jaardienst voor overl. ouders Giel Heuts en Cecile Bovens, Lambert Geelen en Elies Bisscheroux, voor Sjef Passier (offg), voor Frien Ramaekers-van Wunnik (offg), voor Jan en Tien Simons-Budy, Marco Knubben en Elena Leslie, Jean Blom (offg), Ronald Wetzels (offg), Pierre Hofman, Jef Nelissen, ouders Schrijnemakers-Schoonbrood, Jack Schrijnemakers en Jo Borro en voor Marie Radschilders-Schrijnemakers
11.30 uur H.Mis met accordeonorkest “Accordi”
Intenties: voor Guus Odekerken.
Na beide vieringen kerkdeurcollecte voor het schilderwerk van de kerk
   
DINSDAG 14 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 15 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg)
   
DONDERDAG 16 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius
   
VRIJDAG 17 april
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Chris en Marie Pasmans-Gulikers en voor Peter Heidendal, voor overl. ouders Kok-Rietveld, Lies Josquin, Jef Dirix (offg)

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Zaterdag 4 april, 10..00-11.30 uur, kerk De Heeg: Gezinsmisclub.

OVERLEDEN
20 Maart: Anna van der Broeck-van Engelshoven, 83 jr, Providentia.

AANBIDDING VAN HET H.SACRAMENT
In aansluiting op de eucharistievieringen van 19.00 uur op Witte Donderdag, is er zowel in de kerk van Heer als in De Heeg de mogelijkheid tot aanbidding van het H.Sacrament. De aanbidding in Heer wordt om 22.30 uur onderbroken voor het Completengebed en op Goede Vrijdag om 07.45 uur afgesloten met het Laudengebed. De aanbidding in De Heeg is mogelijk tot 22.00 uur.

VASTENACTIE
De opbrengst van de Vastenactie zal dit jaar worden besteed aan een blindenschool voor kinderen in Kenia. Bij zijn werkbezoek in de maand januari dit jaar, bezocht Mgr. Wiertz deze school. De huiscollecte voor dit doel, door de werkgroep Wereldkerk, zal dit jaar geschieden in de twee weken voor Pasen (30 maart-9 april).
Dit project geschiedt in samenwerking met de parochie Amby, het Missieburo Roermond en onze communiekinderen. Overschrijving van de bijdragen kan ook geschieden op bankrekening 11 98 00 942 t.n.v. Parochie St. Petrus Banden Heer- Maastricht, onder vermelding van:”Vastenactie”.

SPREEKUUR DE HEEG
Wekelijks op dinsdag van 08.30 tot 09.30 uur en op donderdag van 15.00-16.00 uur, is er in de kerk van De Heeg voor de parochianen gelegenheid tot een gesprek met een van de parochiepriesters, over onderwerpen van priesterlijke zorg.

GEVONDEN VOORWERPEN
In de sacristie te Heer ligt een aardige verzameling van voorwerpen, die door kerkgangers in de kerk zijn achtergelaten, zoals brillen, handschoenen, shawls en paraplu’s. Zou er iets van u tussen kunnen liggen, komt u dan eens in de sacristie kijken na een der HH.Missen.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007