Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 14   31 maart - 9 april 2007
ZATERDAG 31 maart  
17.45 uur Gezinsmis
Intenties: voor Leny Ras
Tijdens deze viering worden palmtakken gezegend en uitgereikt
   
ZONDAG 1 april   -   Palmzondag - Begin van de Goede Week
11.15 uur H.Mis met samenzang
Tijdens deze viering worden palmtakken gezegend en uitgereikt
   
DINSDAG 3 april
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis - Boeteviering, waarna biechtgelegenheid
   
DONDERDAG 5 april   -   Witte Donderdag - Begin van het Paastriduüm
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur Eucharistieviering met voetwassing
Intenties: voor Leny Ras, voor een zekere intentie, voor priesterroepingen en voor de overledenen van een familie
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 22.00 uur
   
VRIJDAG 6 april   -   Goede Vrijdag - Dag van vasten en onthouding
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Herdenking van het lijden en sterven van de Heer, met het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
VIERINGEN TIJDENS HET PAASWEEKEINDE
ZATERDAG 7 april   -   Paaszaterdag
20.30 uur Paaswake
   
ZONDAG 8 april   -   Paaszondag
11.15 uur H.Mis
   
MAANDAG 9 april   -   Tweede Paasdag
11.15 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 14   31 maart - 9 april 2007
ZATERDAG 31 maart
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Anna Bastens-Darding, als jaardienst voor Pie Smeets en dochter José, als jaardienst voor Sjer Walraven, voor Johan Vrijhoeven (offg), Jeu Huiskes (offg), Agnes ten Haaf-Fievez (offg), José Penders-Claessens (offg) en voor Fien Smeets-Quaden (offg)
Tijdens deze viering worden palmtakken gezegend en uitgereikt en wordt er gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 1 april   -   Palmzondag - Begin van de Goede Week
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor echtel. Vrancken-Lamkin en zoon, voor Harrie Heuts (offg), Harrie Steuns (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze vieringen worden palmtakken gezegend en uitgereikt en wordt er gecollecteerd van het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 2 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis - Boeteviering, waarna biechtgelegenheid
Intenties:
voor Henk Dubois (offg), Bert Retrae, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 3 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tiny Gulikers-Jorissen (offg) en voor overl. ouders Heuts-Lahoye
   
WOENSDAG 4 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin, echtel. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie
   
DONDERDAG 5 april   -   Witte Donderdag - Begin van het Paastriduüm
17.00 uur De Paascommunie wordt rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
19.00 uur Eucharistieviering met zang Schola Cantorum
Intenties: als 3e jaardienst voor echtel. Corstjens-Souren en Heije-Houben, voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg), voor Tilla Thehu-Claessens en voor Tiny Delmee-Stroucken
In aansluiting op deze viering is er in de zijkapel gelegenheid tot nachtaanbidding van het H.Sacrament, met om 22.30 uur het Completengebed. De aanbidding wordt afgesloten met het Laudengebed op vrijdagmorgen om 07.45 uur
   
VRIJDAG 6 april   -   Goede Vrijdag. Dag van vasten en onthouding
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Herdenking van het lijden en sterven van de Heer, met zang Schola Cantorum
   
VIERINGEN TIJDENS HET PAASWEEKEINDE
ZATERDAG 7 april   -   Paaszaterdag
21.00 uur Paaswake met Schola Cantorum
   
ZONDAG 8 april   -   Paaszondag
09.45 uur Hoogmis met Kon. Sint Caeciliakoor
   
MAANDAG 9 april   -   Tweede Paasdag
09.45 uur Hoogmis met Harmonie “Heer Vooruit” en Kon. Sint Caeciliakoor
11.30 uur H.Mis met accordeonorkest “Accordi”

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DEELNAME AAN DE VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK
Op zondag 1 april, Palmzondag beginnen we in de Kerk aan de Goede Week. Op bijzondere wijze gedenken we dan de dagen die voorafgaan aan Pasen. Wij mogen ons verenigen met Christus zelf, bij Zijn intocht met Palmpasen in Jeruzalem, bij de viering van de instelling van de heilige Eucharistie op Witte Donderdag en de herdenking van Zijn lijden en dood op Goede Vrijdag.
Stellen wij ons hart in geloof en eerbied open, door in de Goede Week deel te nemen aan de vieringen.

AANBIDDING VAN HET H.SACRAMENT OP WITTE DONDERDAG
Na de viering op Witte Donderdag, de dag waarop de Kerk de instelling van de eucharistie viert, bestaat zowel in Heer als in De Heeg de mogelijkheid tot stille aanbidding van het H.Sacrament.
In Heer is dit mogelijk van donderdagavond na de eucharistieviering tot vrijdagmorgen. Om 22.30 uur wordt de aanbidding onderbroken door het gezamenlijk bidden van de Completen . Op vrijdagmorgen om 07.45 uur wordt de aanbidding afgesloten met het Laudengebed.
In De Heeg vindt de aanbidding eveneens plaats in aansluiting op de eucharistieviering van 19.00 uur. Om 22.00 uur wordt de aanbidding afgesloten.
Laten wij door deelname aan deze aanbidding de Heer onze dankbaarheid tonen voor de instelling van het Sacrament en met Hem waken in de moeilijke nacht van zijn lijden. “Gaat het dan uw krachten te boven om één uur met Mij te waken?” vroeg de Heer aan zijn apostelen. Geldt deze oproep ook nu nog niet voor ons?
Voor deze aanbidding in Heer kan men de kerk binnenkomen via de zijdeur.

DOOPZONDAGEN DE HEEG
17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

OVERLEDEN
23 maart, Maria Helena (Maike) Gerits-Houben, 97 jaar, Zorgcentrum Achter de Hoven Amby.
Moge zij in Gods eeuwige vrede zijn opgenomen.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007