Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 14   1 - 7 april 2006
ZATERDAG 1 april  
17.45 uur H.Mis met samenzang
 
ZONDAG 2 april   -   Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met samenzang
 
DINSDAG 4 april  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 
DONDERDAG 6 april  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
Aansluitend aanbidding tot 20.00 uur
 
VRIJDAG 7 april  
18.30 uur Kruiswegoefening.
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 14   1 - 7 april 2006
ZATERDAG 1 april  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Gerard Walraven, als jaardienst voor Dina Cuss, voor echtel. Welzen-Walraven , Anny Essers-Haenen (offg), Jeanny Debie-Amory (offg), Jan Ritterbex (offg), Giel Heuts (offg) en voor Fré Heuts (offg)
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud kerkgebouw
 
ZONDAG 2 april   -   Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd
8.30 uur Leesmis
Intenties:
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
9.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Jef Westenberg, als zeswekendienst voor Math. Sarneel, als jaardienst voor echtel. Chris Pasmans en Marie Pasmans-Gulikers en voor Bert Adriaanse en Peter Heidendal, voor Maria Heuts-Seegers (b.g.v. verjaardag), Gré Meurs-Lageveen (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze vieringen wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud kerkgebouw
 
MAANDAG 3 april  
18.40 uurr Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Bert Retrae, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor overl. ouders Heuts-Lahoye
 
DINSDAG 4 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie
 
WOENSDAG 5 april  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Lardenoye-Heuts en zoon Harrie
 
DONDERDAG 6 april  
18.00 uur
18.30 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tiny Delmee-Stroucken en Jef Martens
 
VRIJDAG 7 april   -   Eerste vrijdag van de maand
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor ouders Aerts-Ringhs en zoon Jef, voor Hens Aerts, Lies Josquin, voor echtel. Heye-Houben en echtel. Cortjens-Souren, echtel. v.d.Boorn-Alberts, overl. echtpaar Rie en Jan Fievez- van Es (offg), overledenen van de fam. Schins-Berden, Hay Peters (offg), overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor onze families en voor de zielen in het vagevuur

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPDATUMS PAROCHIE DE HEEG
Op de zondagen 7 mei, 18 juni en 2 juli.
Aanmelding gaarne minstens een maand van tevoren.

 

WEEKAGENDA
Woensdag 5 april, 20.00 uur, aula basisschool Joppenhof: ouderavond communicanten.

 

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Donderdag 30 maart en 6 april, 20.15 uur, Woordvieringen.
Zaterdag 1 en 8 april, 20.30 uur, Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

 

VASTENACTIE 2006
Dit jaar vraagt de werkgroep Wereldkerk in de Veertigdagentijd uw bijdrage voor een project in Kroatië, genaamd “Jakljan”.
Op het eilandje Badija voor de Kroatische kust, in een 800 jaar oud Benedictijner klooster, dat jaren lang leeg stond, kunnen slachtoffers van de Balkanoorlog op verhaal komen. Deze gruwelijke strijd heeft zoals de media ons uitvoering berichtten en toonden, veel slachtoffers geeist. Ook nu leven er in Bosnië/Herzegowina nog veel slachtoffers van deze krijg, slachtoffers als weeskinderen en weduwvrouwen met of zonder kinderen die nu nog in vaak erbarmelijke omstandigheden met weinig of in het geheel geen inkomen, in vaak verwoeste onderkomens moeten leven.
De franciscaner pater Jozo Zovko heeft zich het lot van hen aangetrokken. Met een aantal priesters, religieuzen, artsen en vrijwillige helpers afkomstig uit alle werelddelen, biedt hij deze kinderen en weduwvrouwen, ziek of gezond, voor een periode gratis verblijf aan in Jakljan.Voor de gasten is er dagelijks een goed gevuld programma. De dag wordt gevuld met sport, spel, studie en dagelijkse eucharistieviering. De oude kloosterkerk wordt nu hersteld en zal binnenkort weer voor de eredienst worden gebruikt. Meer dan duizend vrouwen en kinderen hebben in Jakljan reeds van de gastvrijheid genoten.
Zoals Toni, een van de kinderen die na zijn verblijf Jakljan schreef “Jakljan is het mooiste eiland van de wereld, want daar heerst vrede, stilte en is er de zee. Nieuwe vriendschappen worden daar gesloten. Graag ging ik daar naar de kerk, zwemmen en voetballen. Alles is er zo netjes en schoon”.
Het gehele project Jakljan drijft op de giften die uit de gehele wereld worden bijeengebracht en op de vrijwilligers die zich daar inzetten.
Met uw bijdrage aan de vastenactie steunt u de weeskinderen en weduwen die in Bosnische oorlog zo veel verschrikkelijks hebben ervaren en er trauma’s van hebben overgehouden.
Achter in de kerk staan offerblokken waar u uw bijdrage in kunt deponeren.
U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening 11.98.96.311 van de Werkgroep Wereldkerk Parochie St.Petrus Banden Heer-Maastricht, o.v.v. Vastenactie 2006.
Vanaf 3 april a.s. zal er in onze parochies voor deze actie een huis-aan-huis collecte worden gehouden.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007