Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 14 t/m 18   1 - 30 april 2017
Attentie:
- In De Heeg zijn er geen vieringen op Witte Donderdag en 2e Paasdag.
- In De Heeg is de H. Mis op 1e Paasdag niet om 11.15u, maar om 11.30u!
- Op zondag 7 mei zal Kapelaan Lipsch tijdens de H. Missen in Heer en De Heeg afscheid nemen.

ZONDAG 2 april   -   Vijfde zondag van de Vastentijd
11.15 uur H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 9 april   -   Palmpasen
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zullen de palmtakjes worden gezegend
   
VRIJDAG 14 april   -   Goede Vrijdag
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Dienst met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor, ter herdenking van het lijden en sterven van de Heer
   
ZATERDAG 15 april   -   Stille Zaterdag
18.30 uur Paaswake met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 16 april   -   Eerste Paasdag
11.30 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris en voor diaken Ber Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 23 april   -   Tweede zondag van Pasen
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 30 april   -   Derde zondag van Pasen
11.15 uur
H. Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 14 t/m 18   1 - 30 april 2017
Attentie:
- Op zaterdag 8 april is er in Heer om 17.45u een Gezinsmis i.v.m. Palmpasen.
- Op zondag 7 mei zal Kapelaan Lipsch tijdens de H. Missen in Heer en De Heeg afscheid nemen.

ZONDAG 2 april   -   Vijfde zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor Bertien Lardenoye, voor Mia Klijs-Aerts, voor Bertha Kerssemakers-Piters, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman, voor de overledenen v.d. parochie en voor Gods zegen voor een goede gezondheid
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 8 april  
17.45 uur Gezinsmis met samenzang
   
ZONDAG 9 april   -   Palmpasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Jorissen-Smeets en voor Sophie de Quay-Leesens
Tijdens de viering zullen de palmtakjes worden gezegend
   
MAANDAG 10 april  
19.00 uur Boeteviering met aansluitend de H. Mis
Intenties: voor de zieken v.d. parochie
   
DONDERDAG 13 april   -   Witte Donderdag
17.00 uur Rondbrengen Paascommunie aan zieken en thuiszittenden
19.00 uur H. Mis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn v.d. parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor de Vastenactie
Aansluitend nachtelijke aanbidding van het H. Sacrament, met om 22.30u de Completen en op vrijdag om 7.45u sluiting met de Lauden
   
VRIJDAG 14 april   -   Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Dienst met samenzang, ter herdenking van het lijden en sterven van de Heer
   
ZATERDAG 15 april   -   Stille Zaterdag
21.00 uur Paaswake met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als 15e jaardienst voor Lies Lardenoye-Dauphin
   
ZONDAG 16 april   -   Eerste Paasdag
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Harrie Vrancken, als jaardienst voor de overl. ouders Thehu-Claessens en de overl. ouders Theunisz-Corcius, voor de echtl. Nix-Konings, voor de echtl. Welzen-Walraven, voor de echtl. Harrie en Emma Vonk-van der Velden, voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
MAANDAG 17 april   -   Tweede Paasdag
09.45 uur Hoogmis met het Kon. St. Caeciliakoor en Harmonie Heer Vooruit
Intenties: als jaardienst voor de ouders Beckers-van Proemeren,  voor Ron Budy, voor Henk Budy, voor Marco Knubben, voor Elena Leslie, voor Bertha Boelen-Loyson en voor Sjer en Annie Budy-Prevaas
   
ZONDAG 23 april   -   Tweede zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx
   
ZONDAG 30 april   -   Derde zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Laurentius Smeets en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 3 april, overleg korenbesturen cluster, 20.00u Kapelanie Heugem.
- Donderdag 6 april, Bijbelgroep, 20.00u Pastorie.

Overleden

- 22 februari, Bertha Boelen-Loyson, 88 jaar.
- 22 februari, Tila Habets-Blondel, 103 jaar.
- 5 maart, Raymond Tijssens, 47 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt

Op zondag 12 maart werd in Heer gedoopt: Hailey Smeets.
Moge zij uitgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familie proficiat.

Aanbidding van het H. Sacrament

Na de eucharistieviering op Witte Donderdag in Heer wordt het H. Sacrament overgebracht naar een zijkapel van de kerk, waar het wordt bewaard voor de Communie-uitreiking op Goede Vrijdag. Vanaf deze overbrenging tot de morgen van Goede Vrijdag bestaat de mogelijkheid tot stille aanbidding van het H. Sacrament. De aanbidding wordt om 22.30u onderbroken voor het Completengebed en op Goede Vrijdag om 07.45u afgesloten met het Laudengebed. De parochianen worden opgeroepen deel te nemen aan de aanbidding. Laten wij hiermede de Heer onze dankbaarheid tonen voor de instelling van het H. Sacrament.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007