Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 14 t/m 18   29 maart - 2 mei 2014
ATTENTIE
- Op Witte Donderdag en 2e Paasdag zijn er geen vieringen.
- Op 1e Paasdag is de Mis niet om 11.15u, maar om 11.30u!

ZONDAG 30 maart   -   Vierde zondag van de Vastentijd
11.15 uur H.Mis met zang van Evolution, tevens Presentatieviering van de Communicanten


ZONDAG 6 april   -   Vijfde zondag van de Vastentijd
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 13 april   -   Palmpasen
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
VRIJDAG 18 april   -   Goede Vrijdag
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Dienst met zang Monulfus- en Gondulfuskoor, ter herdenking van het lijden en sterven van de Heer
   
ZATERDAG 19 april   -   Paaszaterdag
18.30 uur Paaswake met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 20 april   -   Eerste Paasdag
11.30 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris en voor diaken Ber Goessen en overledenen van de familie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 27 april   -   Tweede zondag van Pasen
11.15 uur Gezinsmis met zang van het Gezinskoor uit Heugem
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 14 t/m 18   29 maart - 2 mei 2014
ATTENTIE
Op woensdag 16 april is er geen H.Mis.

ZATERDAG 29 maart 
17.45 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor, tevens Presentatieviering van de Communicanten
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 30 maart   -   Vierde zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overledenen van de parochie
 
ZATERDAG 5 april   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Marie Essers en dochter José, voor Karel Hounjet en voor Ferdinand Beekman en Corrie Esche
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 6 april   -   Vijfde zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor mevr. Aarts-Hendrix, voor de echtl. Dassen-Heuts en zoon en schoondochter, voor Gerard van Kerkhof en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 12 april   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Jorissen-Smeets
   
ZONDAG 13 april   -   Palmpasen
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Pater van Osch, voor Lenie Hendrix-Slangen en voor de echtl. Welzen-Walraven
   
MAANDAG 14 april
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur Boeteviering met aansluitend H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch
   
DONDERDAG 17 april   -   Witte Donderdag
17.00 uur Rondbrengen Paascommunie aan zieken en thuiszittenden
19.00 uur H.Mis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor de echtl. Thehu-Claessens
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor de Vastenactie.
Aansluitend nachtelijke aanbidding van het H. Sacrament, met om 22.30u de Completen en op vrijdag om 7.45u sluiting met de Lauden
   
VRIJDAG 18 april   -   Goede Vrijdag
15.00 uur Kruiswegoefening
19.00 uur Dienst met samenzang, ter herdenking van het lijden en sterven van de Heer
   
ZATERDAG 19 april   -   Paaszaterdag
21.00 uur Paaswake met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Ria Pieters-Essers
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 20 april   -   Eerste Paasdag
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als zeswekendienst voor Annie Raets-Thehu, als jaardienst voor Harry Vrancken, als jaardienst voor overl. echtl. Harrie en Emma Vonk-van der Velden, voor Marij Augustin-Horssels, voor Jean Hendrikx, voor Gerard van Kerkhof en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw


MAANDAG 21 april   -   Tweede Paasdag
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor en Harmonie Heer Vooruit
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Giel Heuts en Cecile Bovens en Lambert Geelen en Elies Bisscheroux en overl. neven en nichten en voor Henk Budy
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 26 april   
17.45 uur Gezinsmis met zang van het Gezinskoor uit Heugem
Intenties: als zeswekendienst voor Lies van Geleen-Musters
   
ZONDAG 27 april   -    Tweede zondag van Pasen
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Annie Aarts-Lardenoije en als jaardienst voor Pieter Coninx

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Maandag 31 maart, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering.

OVERLEDEN

- 18 februari, Harrie Eussen, 82 jaar, Meidoorn 3.
- 1 maart, Annie Raets-Thehu, 62 jaar, Mathijs Heugenstraat 20.
- 1 maart, Dieudonné Lutgens, 65 jaar, Hubert van Doornlaan 75.
- 7 maart, Lies van Geleen-Musters, 83 jaar, Burg. Kessensingel A29.
- 10 maart, Annie Aarts-Lardenoije, 77 jaar, Past. Heijnenstraat 4.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

GEDOOPT

Op zondag 9 maart werd in Heer gedoopt:
Nino Tumulero
Moge hij opgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat.

AANBIDDING VAN HET H. SACRAMENT

Na de eucharistieviering op Witte Donderdag wordt het H. Sacrament overgebracht naar een zijkapel van de kerk, waar het wordt bewaard voor de Communie-uitreiking op Goede Vrijdag. Vanaf deze overbrenging tot de morgen van Goede Vrijdag bestaat de mogelijkheid tot stille aanbidding van het H. Sacrament. De aanbidding wordt om 22.30u onderbroken voor het Completengebed en op Goede Vrijdag om 07.45u afgesloten met het Laudengebed. De parochianen worden opgeroepen deel te nemen aan de aanbidding. Laten wij hiermede de Heer onze dankbaarheid tonen voor de instelling van het H. Sacrament.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007